Tesėjas ir Minotauras

Ar Tesėjo ir Minotauro mite yra tiesos?
Ar esama archeologinių radinių, paremiančių šio Kretos mito tikroviškumą? Nors, žinoma, galime atmesti pasakojimą apie pusiau jautį, pusiau žmogų, įdomu, kad Apo-
lodoras teigia karalių Minoją gyvenus Kretoje. Sero Arthuro Evanso 1900 m. pradėti archeologiniai tyrimai Knose, Kretoje, atskleidė anksčiau nežinotą civilizaciją. Evansas ją pavadino karaliaus vardu — Minojo kultūra ir išaiškino, kad ji klestėjo apie 1650—1420 m. pr. Kr. Senovės kretiečiai praktikavo religiją, kurioje neabejotinai reikšmingą vaidmenį turėjo jaučiai. Įžymioje freskoje, rastoje milžiniškuose Minojo rūmuose Knose, atvaizduoti jaunuoliai, šokinėjantys per jautį, galbūt religinių apeigų metu. Sienos aplink šį piešinį išpuoštos didžiuliais stilizuotais jaučių ragais iš klinties. Rūmuose rasta dailių apeiginių indų skysčiams, vadinamų ritonais; jie irgi padaryti natūralistinės jaučio galvos formos.
Knoso rūmai buvo sudėtingas ir painus šimtų, o gal net tūkstančio kambarių kompleksas, užimantis per 20 000 m2 plotą. Tai iš tikrųjų labirintinis statinys, ir žmonės jau seniai įžvelgė ryšį tarp šios šventyklos ir Minotauro labirinto. 500 m. pr. Kr., praėjus daug laiko po to, kai šventykla buvo apleista, kretiečiai kalė monetas su Minotauru vienoje pusėje ir schemišku labirinto atvaizdu kitoje.
Todėl atrodo, kad Tesėjo ir Minotauro mitas išsirutuliojo iš kažkokios tikros istorijos, į kurią pažvelgta pro legendos prizmę. Si istorija galbūt atspindi laikotarpį, kai graikai, matyt, buvo pavaldūs Minojo civilizacijai, ir galimas dalykas, kad Minotauro labirintas išreiškia mitologizuotą sudėtingo kambarių labirinto bronzos amžiaus Knoso rūmuose-šventykloje sampratą.
Anot kitaip manančių Rodney Castledeno ir J. Lesley Fittono, pasakojimą apie Tesėją, nudobusį Minotaurą ir taip padariusį galą siaubingai kraujo duoklei, graikų mokėtai minojiečiams, galima suprasti kaip istorinio graikų civilizacijos iškilimo ir jų išsilaisvinimo iš bronzos amžiaus minojiečių viešpatavimo mitinę metaforą.

Parašykite komentarą