Rinkinys A patarlių ir priežodžių

A raidė
A raidė

Akanų patarlės ir priežodžiai

Jei tau pavyksta nutverti gyvatę už galvos, likusioji dalis tėra virvė.

Nenurodyk krypties į savo namus kaire ranka.

Albanų patarlės ir priežodžiai

Dvi katės vieną lokį pranoksta.

Amerikiečių patarlės ir priežodžiai

Bailiai vadina save atsargiais, o šykštuoliai – taupiais.

Moterys būna tokio amžiaus, kaip jos atrodo, o vyrai tokio, kaip jie jaučiasi.

Prieš skolindamiesi pinigų iš draugo, nuspręskite, ko jums labiau reikia.

Tikrą draugą laikyk abiem rankom.

Argentiniečių patarlės ir priežodžiai

Pavalgei – ir geresnis pasidarei.

Armėnų patarlės ir priežodžiai

Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.

Iš tos pačios gėlės gyvatė daro nuodus, o bitė medų.
Įgytas patyrimas svarbiau už septynis pamokymus.

Paveldėtas turtas vaikams yra nelaimė.
Pradėk nuo mažo darbo – padarysi didelį.

Susidraugauti vien žodžių nepakanka.

Tinginiui septynios šventės savaitėje.

Visada sakyk tiesą juoko formoje.

Azerbaidžaniečių patarlės ir priežodžiai

Jėga nugali bet kokią kliūtį: protas nugali jėgą.

Ne ta žmona puiki, kuri graži, o ta, kuri teisinga.

Vesti – ne vandens atsigerti.