Indoneziečių, Italų patarlės ir priežodžiai

Pikti žmonės greitai sensta.

Italų

Akliesiems nederėtų ginčytis dėl spalvų.

Išmintingas žmogus abejoja savimi, kvailas – kitais.

Kai negaunate to, ko norėjote, įgaunate patirties.
Kas juokiasi, tas iš savo karsto traukia vinis.
Kas nori gyventi ramiai, turi girdėti, matyti ir tylėti.

Liežuvis už dantų – geriausias patarimas.

Neleisk liežuviui pasakyti to, už ką atsiskaityti turės tavo galva.
Nėra tokio pikto šuns, kuris nevizgintų uodega.
Nugali tas, kuris ištveria.
Nuo mažų vaikų sopa galvas, nuo didelių – širdis.