Airių patarlės ir priežodžiai

Kai gėrimas yra viduje, išmintis – lauke.
Kai į akmenį yra nukreipiama ugnis, jis skyla.
Kai katės nėra, pelės gali šokti.
Kai kiekvieno namas dega, eik namo ir pasižiūrėk į savo paties kaminą.
Kai lašas yra vidinėje pusėje, supratimas yra išorinėje pusėje.
Kai liežuvis paslysta, jis kalba tiesą.
Kai likeris pasibaigė, tada ir linksmybės pasibaigė.
Kai norisi pasakyti rūsčius žodžius, užčiaupta burna ramina.
Kai obuolys prinoksta, jis nukrenta.
Kai ožka įeina į bažnyčią, ji nesustoja, kol neužlipa ant altoriaus.
Kai ranka yra švari, jai nereikia priedangos.
Kai tavo ranka yra šunies nasruose, ištrauk ją švelniai.
Kai telyčia yra toliau nuo namų, ji užsiaugina ilgesnius ragus.
Kai tu buvai teisus, niekas neprisimena; kai tu klydai, niekas nepamiršta.
Kai tu čiuoži žemyn gyvenimo turėklu, tegu rakštys niekada nebūna nukreiptos prieš eismą.
Kai tu nežvejoji, užlopyk tinklus.
Kai upė šniokščia, tai yra todėl, kad ja srūva vanduo.
Kai vaisius būna rečiausias, tada jis būna saldžiausias.
Kaimynai atneša paguodą nelaimėje, bet pavydą sėkmėje.
Kaip tu pats gyveni, taip tu teisi ir savo kaimyną.
Kaip tu save matai, taip aš save jau vieną kartą regėjau; kaip tu regi mane dabar, taip tu paskui būsi matomas.
Kalakutas niekada nebalsavo už ankstyvas Kalėdas.
Kalnai tolumoje yra žali, bet dažnai jie turi nemaloniąją žemutinę dalį.
Kalvio arklys ir batsiuvio žmona visada būna paskutiniai, kurių batais bus pasirūpinta.
Kantrybė gali nugalėti likimą.
Kantrybė gydo daugeliui seną nusiskundimą.
Kantrybė yra aptepas visoms žaizdoms.
Kantrybė yra dorybė, kuri nepadaro gėdos.
Kas būna reta, tas būna nuostabu.
Kas gyvena su viltimi, miršta laimingas.
Kas įgyja anksti besikeliančio reputaciją, gali likti lovoje iki vidurdienio.
Kas yra arčiausiai širdies, tas yra arčiausiai burnos.
Kas yra gerai žąsiai, tas yra gerai ir žąsinui.
Kas yra man geriausias, tas turi gauti geriausią dalį.
Kas krenta šiandien, gali pakilti rytoj.
Kas laiko karvę ant kalno, ramiai nemiegos.
Kas laukia giedros dienos, tas sulauks giedros dienos.
Kas nežiūri į priekį, lieka užpakalyje.
Kas pripildo akį, tas pripildo ir širdį.
Kas sumoka dūdelės grojikui, tas užsako ir melodiją.
Kas turi gerą kaimyną, turi gerą draugą.
Katė turi leidimą žiūrėti į karalienę, o karalienė turi leidimą ją nušauti.
Katė visada būna išdidi, kol prie jos neprieina šuo.
Kažkokia moteris man pasakė, kad kažkokia moteris pasakė jai.
Kelias į Dangų yra gerai pažymėtas, bet blogai apšviestas naktį.
Kelias į pragarą yra grįstas gerais ketinimais.
Kiaulė kiaulidėje nežino kiaulės vaikščiojančios palei kelią.
Kiaurymė yra garbingesnė negu lopas.
Kiekviena akis suformuoja savo nuosavą fantaziją.
Kiekviena varlė būna didinga savo pačios pelkėje.
Kiekvienai istorijai yra du pasakojimai.
Kiekvienai karvei – jos veršiukas, kiekvienai knygai – jos kopija.
Kiekvienas gaidys gali giedoti ant savo mėšlo krūvos.
Kiekvienas pacientas po savo išgijimo tampa gydytoju.
Klausinėjantis žmogus yra pusiaukelėje į išmintingumą.
Ko nepagydo sviestas ar viskis, to jau niekas nepagydys.
Kol esi jaunas, viskas yra svajonės, kai senas – prisiminimai.
Kritimas būna lengvesnis negu kilimas.
Kuo arčiau bažnyčios, tuo toliau nuo Dievo.
Kuo senesnis smuikas, tuo saldesnė melodija.
Kur moterys, ten kalbėjimas, o kur žąsys, ten gagėjimas.
Kurti yra žmonės, kurie sukuria melus.
Kvailys ir jo pinigai yra lengvai išskiriami.

Parašykite komentarą