Sveikinimai vestuvių proga

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę,
Siaurais takeliais eikit kur šviesiau.
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų,
O laimės lašą gerkite pusiau.

***

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė.
Ne, ne… neužgeso, ji tik dar aiškiau , skaisčiau suspindėjo.
Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo liepsna,
tegu ji atveria duris į pasaulį, kuriame pilna gyvenimo žiedų.
Daug laimės Jums.

***

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Tenedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, –
Drauge žigiuodami, Jaunieji!

***

Tik žiedus, saulės spindulius namo jūs neškit,
Tik džiaugsmą dovanokit viens kitam.
Juk taip sunku surasti tikrą laimę…
O jei suradot, mėgaukitės ja kartu!

***

Nuo šiol per pusę duonos riekę,
Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau,
Lai negandos už vartų pasilieka,
Mums dviese būti bus tikrai lengviau!

***

Šiandien rankas sujungėte bendram gyvenimui,
O širdis – vienai laimei kurti,
Todėl saugokit vienas kitą kaip didžiausią turtą,
Mylėkite tvirtai viens kitą ir drąsiai ženkit gyvenimo keliais!

***

Tegul ant jūsų bendro tako
Žiedai gražiausi pražydės,
O sutuoktuvių proga linkim
Abiem daug laimės didelės!

***

Būkit laimingi kartu šiam pasauly,
Ant vieno kelio, nušviesto saule.
Meilę branginkit, laimę apginkit,
Žiedais žydėkit, vaikus auginkit!

***

Būkite vienas kitam saulė – ji kelia nušviečia.
Būkite vienas kitam rasa – ji dulkės nuo kaktos nušluosto.
Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo.
Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų

***


Dviese būt tikrai geriau – ir saulė šviečia maloniau, ir gėlės žydi daug skaičiau, tad linkim ir skausme, ir džiaugsme likti drauge!

Parašykite komentarą