Indų patarlės ir priežodžiai

Indų patarlės ir priežodžiai
Indų patarlės ir priežodžiai

Būk dėmesingas svečiui, net jeigu jis tavo priešas.
Būsi vienas – nuobodžiausi, dviese – ginčų neišvengsi.

Dar niekas nepasiklydo tiesiame kelyje.
Draugą ir giminę pažinsi nelaimėje, didvyrį – mūšyje, žmoną neturte, garbingą – iš skolos mokėjimo.

Esi tai – ką valgai.

Gera moteris ir iš asilo padarys vyrą.
Geriausi giminės tie, kurie gyvena toli.
Gyvatės įgeltas ir virvės bijo.
Gyvenimas yra kaip tigras. Galite arba gulėti ir leisti jam prispausti letena jums galvą, arba galite sėsti jam ant nugaros ir joti.

Išmintingas žmogus amžinos ramybės ieško ir ją randa savyje.

Yra dvi priemonės nuo kūniškų ir dvasinių ligų: arba gydytis, arba negalvoti apie tai.

Jei nori ilgiau gyventi – mažiau valgyk.
Jeigu norai užgęsta, tai ir vargšas yra turtingas; jeigu jie užvaldo, tai ir didikas lygus vergui.
Jeigu tu myli, jei tu meldiesi, jei tu kenti, tai tu esi žmogus.

Kai kišenvagis sutinka šventąjį, jį jaudina tik kišenių turinys.
Kai knyga, moteris ar pinigai patenka į svetimas rankas, tai jie žuvę. Jeigu ir sugrįžta, tai knyga sutepta, moteris sugadinta, o pinigai dalimis.
Kai uždirbi dvi rupijas, už vieną įsigyk vakarienei duonos, o už kitą nusipirk jacintą, jis papuoš tavo gyvenimą!
Kaip kūnas sudarytas iš įvairių galūnių ir organų, taip visi mirtingi padarai egzistuoja priklausydami vieni nuo kito.
Kas galvoje, tas ir ant liežuvio.
Kilnus žmogus kalba tik apie artimojo dorybes, žemas – tik apie trūkumus. Nors jie abu meluoja, pirmasis eina į dangų, antrasis į pragarą.
Kodėl prarandi viltį? Kliūtys nyksta atitinkamai tavo veržlumui augant.
Kokia nauda iš knygos tam, kuris neturi savo proto? Ar veidrodis gali padėti aklam?
Kol esi jaunas, gyvenk taip, kad būtum laimingas, kai pasensi.
Kol turi dantis – nežino kokia jų vertė.

Medis ir medkirčiui negaili pavėsio.
Menkas pasiekimas pranokti kitus žmones. Tikra pergalė yra pranokti ankstesnįjį save.
Mes turime teisę į darbą, o ne to darbo vaisius.
Moterys būna tokio amžiaus, kaip jos atrodo, o vyrai tokio, kaip jie jaučiasi.