Mokytojų Auksinės Mintys

mokytoja
mokytoja
 • Mokiniai, kas iš jūsų eina į mokyklą troleibusu?
 • Pietuose žiemojantys paukščiai išskrenda, ir nusileidžia 12 psl. antrame paragrafe.
 • Jums dar toli iki tokio lygio, kad man kažką sakyti.
 • Berniukai ir mergaitės! Primenu, kad rytoj visi turite ateiti su baltais marškinėliais ir tamsiais sijonėliais.
 • Tu ką, pirmą kartą gimęs?
 • Tris dienas mokykloje nebuvai, o jau į tualetą užsimanei!
 • Ir galite skųstis direktoriui, ministrui ar kokiam kitam velniui!
 • Kodėl tu, Evelina, atėjai į klasę su mini sijonėliu? Nori pasirodyti protinga?
 • Sėsk priešais mane, kad aš tavęs daugiau nematyčiau!
 • Nesužeiskite kėdžių.
 • Padaliname atkarpą į tris nelygias puses.
 • Vegetatyvinis dauginimasis neturi nieko bendro su tuo žodžiu, kurį kažkas parašė ant lentos.
 • Aš žinau, Martynai, kad tu sergi už „Lietuvos rytą”, bet tai dar nereiškia, kad tu neturi mokytis apie Žalgirio mūšį.
 • Pasidėk tą savo muziką, o tai nuimsiu ausis ir nusuksiu ausines!
 • Linkevičiau, šią savaitę tu jau vėluoji į pamokas trečią kartą! Kitas tavo pavėlavimas bus ketvirtas!
 • Lūpas pasidažyti net ir aš moku, o tu man papasakok apie pirmą Niutono dėsnį.
  *Aš tik vieno nesuprantu – nejaugi apžiūrinėti kažkokias kortas yra įdomiau, negu klausytis apie iešmučio virškinimo sistemą?
 • Kai iš tavęs, Jonaiti, išaugs banditas, tik niekam nesakyk, kad aš buvau tavo mokytoja.
 • Maukis kelnes, gausi grūšę.
 • Lukai, nevaizduok čia kvailio protingesnio už mane!
 • Taigi, kaip sakoma, neperšokęs griovio, nespjauk į šulinį.
 • Neatsikalbinėkit, o čiupkit grėblius ir šluokit.
 • Kas tau ten skambina per pamoką į mobilų? Jei ten tavo tėvas, tai čia man.
 • Aurelijau, tu galų gale išsitraukei savo darbo įrankį?!!
 • Kokia karvė čia rašė vištos koja?
 • Jums nieko nėra švento, net mokyklos tualete rūkote!
 • Kas čia taip pasmirdo degančia guma? Vėl mokyklos valgykloje bandelės prisvilo?
 • Pažiūrėkime į lygtį, kurią ką tik nutrynė Gabija.
 • Kalvaiti, tu ką, nebylys? Aš tau šaukiu šaukiu, o tu šnekiesi toliau lyg niekur nieko!
 • Tu ką, pirmą kartą iš Mėnulio iškritęs?!!
 • Taigi kas tas nelytinis dauginimasis? Tai dauginimasis be pašalinės pagalbos.
 • Kas man gali tai suprasti?
  *Kiek kartų prisitrauksite prie skersinio, tokį pažymį ir gausite. Petrošius. Du kartus? Štai tau dvejetas! Andriušaitis. Nė karto? Va ir vaikščiok dabar kaip koks kvailys be jokio pažymio!
 • Kas ten žaidžia su savo daikčiuku?!!
 • Kas tau leido gadinti orą žiūrint visai klasei?!!
 • Čia turėjo būti pliusas, bet jo nėra, todėl dauginam.
 • Ignai, eik apšlapink kempinę.
 • Antrasis pasaulinis karas tai jums ne vėžliukai nindzės.
 • Tu ką, neturi liežuvio pasibelsti?
 • Gal aš ir kvailas, gal ir bukas, bet fiziką aš jus išmokysiu.
 • Naktimis gali skaityti. Miegi sau ir skaitai.
 • Nagi, eik prie lentos atsakinėti, kad būtų už ką dvejetą parašyti!
 • Rytoj, Edvinai, atsineši iš namų sulankstomą lovelę. Tavo mama nuo šiol gyvens klasėje, nes man gaila ją kiekvieną dieną kviesti į mokyklą.
 • Ko tu čia purtaisi prie lentos kaip balerina!
 • Taigi, su dinozaurais mes išsiaiškinome, ir jie išmirė. Važiuojam toliau.
 • Justai! Tau žiūrėti į tą nustipusią katę kieme įdomiau negu į mane? Tu man pasakyk, nebijok. Jei įdomiau, aš nusileisiu į kiemą, atsistosiu šalia tos katės ir pasakosiu iš ten. * Namų darbai taip vadinasi ne todėl, kad juos reikia palikti namuose.
 • Į tualetą išleidžiu tik su dideliu noru veide.
 • Ei, jūs, paskutiniame suole! Baikit plepėti arba mikliai jus persodinsiu – vieną į kalėjimą, o kitą į psichiatrinę ligoninę.
 • Galvos jums duotos galvojimui, o ne tam, kad su jomis bučiuotumėtės.
 • Romai, nagi nutaisyk protingą veidą! Ne, ne tokį, o adekvatų tavo amžiui!
 • (apie nėrimą) Yra labai sunku,labai. Bet yra labai lengva.
 • Neprievartauju aš to daikto, aš ir jūsų neprievartauju..
 • švarkeliuką, bliuskelytę
 • (apie nėrimą (vėl) ) Jau šimtą metų tą darau..
 • (apie nagus) Gal jie lūžta dėl to, kad darosi stiprūs?
 • buvo reikalas – sulūžo skėtis
 • Mėnulin važiuokit,ką norit darykit,bet dešimt neprašykit
 • Mergaitės labai gražios, bet aš gražesnė. Prašau atsisukti!
 • Oj kaip nusišneka ta mergaitė
 • ne apsisisiojo,o abscisė
 • Aš klausiu vieno vaikino: “Turėjai obuolį,suvalgei pusę,kiek liko?”,o jis ir sako: “Nežinau…”
 • Visiems aišku? Plepiam irgi aišku?
 • neisiu sau. Dar penkias pamokas būsiu.
 • gražūs plaukai,bet prašau neliesti
 • (apie grafiką) Jis kyla ir krenta,negali visą laiką kilti..
 • dar sėdit prišalę
 • Čia aš vadovauju!
 • viršūnę kakūnę
 • Aš gavau du taškukus..
 • Imu liniuotę, ilgą kaip smilga
 • Ponia Stonienė eina pirkti sąsiuvinio
 • (apie telefoną) Greit paslepi šitą šviečiantį aparatą! Aš bijau mėlynos šviesos!
 • Gerai, nieko čia gero.
 • Mes pasitarėm, ir aš nusprendžiau..
 • Pakeverzota tam, kad keverzotum
 • merginos pipinos
 • Porose rašomas atsakymas,ne kažkokiom keverzom!
 • Gavus tokį uždavinį,nematytą,neregėtą
 • Gal jūs buvot,o gal nebuvot matę,kaip užrašomas dviženklis skaičius
 • (apie lygiagretainį) toks skryliukas,kurį mamos daro
 • (apie skrylius) Mano vaikai sakydavo : “Išvirk baltų išplotų”
 • Kas tas iksas – ponas Dievas težino
 • Pasakyk man triženklį skaičių,kur visi skaičiai – nuliai
 • Ar šnekat su manim? (tyla) Girdžiu,kad nešnekat…
 • eik tu,ką tu ten parašei?
 • Tavo darbas prie lentos tris kartus bus eilė iš eilės eiti
 • Nauji metai – nauji uždaviniai
 • ne visi akli mato
 • Baikit pliurpt,Kalėdų seniai jau išėjo
 • Suvalgytumėt mane,jei galėtumėt
 • ne iš tuščio į kiaurą,bet iš pilno į užlopytą
 • susikaupkit,apsikaupkit ir padarysit
 • Pas mane viska juda,kruta
 • Prie šešių pridėt šešis bus trys. Nu blemba!
 • Prie penkių pridėjus tris,sako Kamilė,lygu bus du
 • tipo pirmas skaičius ir tipo antras skaičius
 • Buvom pradėję,dabar pradėsim iš naujo
 • Sėdat ir nebečypiat!
 • brėžiam tiesę lygiagratę
 • Griozdavotas uždavinys
 • Nubrėžkit du identiškai panašius trikampius,bet vieną didesnį,o kitą mažesnį
 • vienas su puse iksiuko
 • Dauginam iš dešimt,kad būtų mum lengviau gyvent ant svieto
 • (aiškina,kaip reikia dauginti) susisveikinat,susibučiuojat..
 • Deivyduk mažučiuk,kiek gavai?
 • (apie panašumo ženklą) “…paraito kringeliuką ir tai reiškia “panašūs”
 • sprendinių daug bėgo
 • tavęs klausia? Duok į nosį,nebeklaus
 • ten parodytas status trikampis, tai bent jau nubraižykim panašų