Citatos iš mokinių rašynėlių

Rašyti
Rašyti

„Būrai savo trobose kartu su gyvuliais laike vistas ir net žmones”

„Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti,jis mire”

„Šis pasisakymas nesulauks pritarimo, ypač mano tarpe”

„Paukščius reikia globoti: vasara jie padeda sodininkams ir daržininkams lesti vabzdžius”

„Autorius puikiai supranta, kad atbulas valstietis negali ilgai dirbti”

„Antanas Vienuolis buvo garsus todėl, kad gimė prie Šventosios”

„Vasara as atostogauju ir kitokius darbus dirbu”

„Afrikoje daug krokodilu ir kitokiu dideliu gyvačių”

„Asilas nusižvengė, parodydamas savo arkliškus dantis”

„As mokausi devintoje klasėje, todėl labai mėgstu piešti”

„Mūsų klasė krepšini pralaimėjo dėl to, kad musu aukštaūgiai yra maži”

„Cvirkos plaukai būdavo nesušukuoti ir visą laiką juokdavosi”

„Pavasari kaimiečiai sėja miežius, avižas ir kitus kukurūzus”

„Štai ir prasidėjo pamoka, kurios visi taip nekantriai bijojo”

„Baigęs pradine mokykla, Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu”

„Prickus buvo tvirtai pritvirtintas prie dvaro”

„Vasara reikia laiku nupjauti javus, uogas, grybus, kad žiema nebūtu nuobodu nuobodžiauti”

„Mes miegojom, bet mums nesimiegojo”

„Kai kurios beždžionės medžiuose kaba aukštyn galva”

„Žemaite su baudžiauninku vaikais santykiaudavo per tvora”

„Per šienapjūte skambėdavo dainos, suristos su šieno pjovimu”

„Šienapjūtes dainose apdainuojami mergeles ir greblio santykiai”

„Jeigu Veronika perkeltume i dabartines sąlygas, jai butu nereikėję žudytis ir ji dar gautu pašalpa”

„Kovos lauke girdėjosi numirėliu šauksmai ir dejones”

„Šuo lojo nežmonišku balsu”