Anekdotai apie teismus

anekdotai apie teismus
anekdotai apie teismus

Prostitutė teisme. Teisėjas klausia:
– Jūsų pavardė?
– Petrova.
– Vardas?
– Anžela.
– Gyvenamoji vieta?
– Vilnius.
– Amžius?
– 26 metai.
– Užsiėmimas?
– Juozuk, gal jau baikime apsimetinėti?!

***

Politikas, teisininkas, gydytojas ir statybininkas ginčijasi, kieno profesija senesnė:
– Kai dievas išvarė Adomą su Ieva iš rojaus, tai buvo juridinis aktas, – sako teisininkas.
– Bet prieš tai Ieva buvo sukurta iš šonkaulio, o tai chirurginė operacija, – sako gydytojas.
– O dar prieš tai, juk reikėjo pastatyti rojų, nes iki tol buvo tik chaosas, – sako statybininkas.
– O chaosą sukūrėme mes, – taria politikas.

***

Moteris teisiama už vyro sumušimą. Teisėjas klausia:
– Kodėl jį taip sumušėte?
– Štai kaip viskas atsitiko: tą vakarą jis mane paėmė iš darbo, atvežė namo, paruošė puikią vakarienę, pakvietė į miegamąjį, kur tyliai grojo muzika ir degė žvakės, nurengė, nunešė į lovą ir tada, kad pradės juoktis: „Su balandžio pirmąja, brangioji!”

***

Vyriškis klausia bičiulio:
– Kur buvai?
– Uošvę išlydėjau!
– O kodėl marmūzė purvina?
– Traukinį bučiavau!

***

Teismo salė. Skyrybų procesas. Teisėjas klausia:
– Kodėl norite skirtis su savo vyru?
– Jis manęs nepatenkina lovoje.
Moterų balsai iš salės:
– Visas patenkina, o jos nepatenkina!
Vyrų balsai:
– Tai kad jos iš viso niekas nepatenkina!

***

– Iš karto po vestuvių mano žmona pradėjo svaidyti į mane visokiausius daiktus, – pasakoja sutuoktinis teismui.
– Kiek laiko jūs vedę?
– Penkiolika metų.
– Tačiau jūs skundžiatės tik dabar?
– Taip, nes tik praėjusią savaitę ji pirmą kartą pataikė

***

– Ar jūs nusikaltimą įvykdėte taip, kaip aš ką tik nupasakojau? – klausia teisėjas kaltinamojo.
– Ne, bet jūsų idėja irgi nebloga.

***

Teisėjas kalbasi su savo draugu:
– Tu net neįsvaizduoji, kokio lygio pas mus korupcija. Užvakar, prieš pat teismo procesą, atsakovo advokatas davė man 1000 dolerių. Įsivaizduoji? O po to, ieškovo advokatas įkišo man 1200 dolerių. Bet aš dar turiu sąžinės, todėl grąžinau ieškovui 200 dolerių, kad išlikčiau visiškai bešališku.

***

– Kaltinamasis, gal galite pasiaiškinti, kodėl apiplėšėte poną X ir poną Z?
– Teisėjau, prisiekiu, aš jų neapiplėšiau. Jie patys to paprašė.
– Gal galite smulkiau?
– Na kaip, pone teisėjau… O buvo taip: einu aš vienas sau ramiai, miškeliu, diena graži, šilta, švilpauju. Ateina tie du, žiūri, žiūri į mane ir po to sako: „Nusiimk laikrodį ir batus”. Na, tai aš ir nusiėmiau: nuo vieno laikrodį, nuo kito – batus…

***

Teismas. Teisėjas klausia įtariamojo:
– Prašau viską išdėstykite, kaip kas buvo vakar.
– Na, aš išėjau į mišką medžiot. Girdžiu, virš manęs medyje kažkas sako: „Ku ku, ku ku…”, maniau gegutė, ir nušoviau.
– Gerai, o dabar, prašau, jūs, nukentėjusysis, papasakokite savo versiją.
– Aaaaaaš ė-ė-ė-ėjau į mmmmišką p-p-p-pasivaikščiot. Staig-g-g-ga pamač-č-čiau medžiotojjjją su š-š-š-šautuvu. Išsigandd-d-d-au, įlipau į med-d-dį ir sakau „Ku-ku-ku-kurva, nešauk!”

***

Teisėjas klausia žmogžudžio:
– Tai kodėl jūs tą bobutę užmušėt?
– Dėl pinigų, – atsakė kaltinamasis.
– Tai kad jūs pas ją tik 20 centų radot!
– Matot, teisėjau, penkios bobutes ir litas…