Tostai vyrams

vyras
vyras

Kalbasi dvi moterys.
– Ak, tie nelaukti svečiai, tiesiog siaubas! – sako pirmoji.
– Aš žinau puikų būdą, kaip nuo jų apsiginti, – pasakė antroji ir taip paaiškino:
– Kai tik suskamba durų skambutis, tuojau ranką įkišu į apsiausto rankovę ir tik tada atidarau duris. Jeigu svečias nelaukiamas, sakau: „Oi, kaip gaila… Kaip tyčia turiu tuoj skubiai išeiti“. O jeigu svečias mielas ir laukiamas, tada sakau: „Labai malonu, aš ką tik grįžau ir, kaip matote, nusirenginėju“.
Pakelkime taures už čia sėdinčius vyrus, kad kiekvienas būtų laukiamas ir, jam atėjus, moteris su malonumu nusirenginėtų.

***

Gatve ėjo mergina. Vyriškis įdėmiai ją peržvelgė ir nusekė paskui. Mergina stabtelėjo ir pasiteiravo, kodėl jis ją sekąs.
– Todėl, kad aš jus įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio! – pasakė nepažįstamasis.
– Aš neverta, kad jūs mane mylėtumėte vien už grožį! – pasakė ji. – Mano sesuo šimtą kartų gražesnė… Antai ji eina. Prieikite prie jos ir prisipažinkite mylįs.
Vyriškis grįžo atgal ir pamatė reto bjaurumo moterį. Nusivylęs jis pasivijo gražuolę ir paklausė, kodėl ji taip negražiai pajuokavusi, pasišaipiusi iš jo.
– Aš taip pasielgiau dėl to, kad jūs sakėte netiesą, – atkirto ji. – Jeigu jūs būtumėte iš tiesų mane pamilęs iš pirmo žvilgsnio, kam gi jums būtų reikėję bėgioti ir ieškoti kitos moters?
Tad pakelkime taures už tai, kad vyrui netektų rausti dėl savo nepastovumo.

***

Jaunikis sako savo būsimai žmonelei:
– Brangioji, norėčiau tuojau po vestuvių važiuoti į Palangą. Prie jūros…
– Gerai, brangusis, važiuojame prie jūros.
– Ne važiuojame, o skrendame, brangioji!
– Kaip įsakysi, brangusis…
Merginos motina patraukia dukterį į šoną ir tyliai šnibžda:
– Ar ne per daug komanduoja tavo būsimasis vyras?
– Palik jį ramybėje, mama. Tegul jis diktuoja savo paskutinę valią!
Pakelkime taures už vyrus, kurie dar prieš šeimyninį gyvenimą pareiškė savo paskutinę valią.

***

Vienas padišachas labai mylėjo svetimas moteris. Artimieji bandė jį atkalbėti ir įrodinėjo gašlumo pragaištingumą…
Padišachas turėjo gražią belaisvę. Jis ją mylėjo. Tačiau ir ji greitai nusibodo. Belaisvė valdovui ir sako:
– Atiduok mane tam dvasiškiui, kuris visada tave moko vengti moterų. Tuomet ir paaiškės, ar tikrai nuoširdūs jo patarimai. Padišachas taip ir pasielgė. Belaisvė dvasiškiui labai patiko. Jis visaip stengėsi, kad ji tenkintų jo norus… Tačiau toji atkakliai nesutiko. Pagaliau po ilgų kalbų ir išvedžiojimų gražuolė pareiškė:
– Jeigu nori laimėti mano palankumą, leisk tave pabalnoti ir ant tavęs pajodinėti.
Vargšas įsimylėjėlis sutiko. O belaisvė slapta pranešė visa tai padišachui. Tada ji užsirangė ant dvariškio nugaros ir ėmė jį keturpėsčią vaikyti. Tuo metu įeina padišachas ir nustebęs klausia:
– Juk tu visada patarinėjai vengti moterų… Kas gi tau pasidarė?
– Aš tau patarinėjau todėl, kad ir tavęs nepaverstų asilu, kaip mane pavertė, – susigėdęs atsakė dvariškis.
Tad pakelkime taures. Vyrai, klausykite ir įsidėmėkite: moterų nemylėkite aklai, jei nenorite virsti asilais.

***

– Turiu pranešti, – pasakė ji, – mano vyras bus namie po valandos.
– Bet aš nieko nedarau smerktino… – nustebo jis.
– Na matote… O laikas bėga.
Jis suprato. Bet vyras netikėtai grįžo anksčiau ir rado nuogutėlę žmoną. – Ko tu čia vidury baltos dienos vaikštai po kambarį nuogutėlė?! – nustebo vyras.
– Neturiu kuo apsirengti, šykštuoli nelaimingas… Gaili man madingesnės suknelės!
Vyras supykęs puola prie spintos ir, mėtydamas iš jos sukneles, šaukia:
– O šita? O šita… Sveikas, Algi, o šita? O šita?
Pakelkime taures, kad vyrai suprastų žmonų norus ir neieškotų jos spintoje suknelių.

Top 5 moterų klausimai vyrams

Top 5 moterų klausimai vyrams
Top 5 moterų klausimai vyrams

Top 5 moterų klausimai vyrams:

  1. Apie ką tu dabar galvoji?
  2. Ar tu mane myli?
  3. Ar aš stora?
  4. Kaip manai, ar ji gražesnė nei aš?
  5. Ką darytum, jei aš mirčiau?

Šie klausimai yra tokie sudėtingi vyriškam protui dėl to, kad kiekvienas iš jų garantuoja didžiulio ginčo įsiliepsnojimą, jei vyras atsakys į juos neteisingai. Todėl kiekvienas klausimas yra analizuojamas žemiau su galimais atsakymais.

Klausimas # 1: Apie ką tu dabar galvoji?

Įprastas atsakymas tokiu atveju, žinoma yra toks: ” Atleisk, brangioji, užsisvajojau. Aš tik mąsčiau apie tai, kokia šilta, nuostabi, rūpestinga, atidi ir sumani moteris tu esi, ir koks aš esu laimingas, kad tave sutikau”. Tačiau šis atsakymas akivaizdžiai nepanašus į vyro atsakymą, kuris būtų labiau panašus į šiuos:

a. Apie krepšinį.

b. Apie futbolą.

c. Kokia tu stora.

d. Ji daug gražesnė nei tu.

e. Kaip aš išleisčiau draudimo pinigus jei tu mirtum

Galbūt atviriausias atsakymas į šį klausimą buvo pasiūlytas Al’o Bund’žio, kai jis vieną kartą pasakė Peg’ei ” Jei aš norėčiau, kad tu žinotum apie ką aš galvoju, aš kalbėčiau su tavimi! ” )

Klausimas # 2: Ar tu mane myli?

Įprastas atsakymas į tai, žinoma yra toks: ” TAIP! ” arba jei jaučiate, kad reikia detalesnio atsakymo: ” TAIP, brangioji! „. Netinkami atsakymai yra:

a. Galbūt

b. Ar tau palengvės jei pasakysiu, kad taip?

c. Tai priklauso nuo to, ką turi omenyje sakydama ” meilė”

d. Ar tai svarbu?

e. Ką? Ką?

Klausimas # 3: Ar aš stora?

Teisingas atsakymas yra pabrėžiantis : ” Žinoma ne!” Neteisingi atsakymai yra:

a. Lyginant su kuo?

b. Nepavadinčiau tavęs stora, bet ir nesi visiškai plona.

c. Truputis antsvorio tau tinka

d. Mačiau ir storesnių

e. Ar gali pakartoti klausima? Aš tik mąsčiau apie tai, kaip aš išleisčiau draudimo pinigus, jei tu mirtum.

Klausimas # 4: Kaip manai, ar ji gražesnė nei aš?

Ir vėl atsakymas yra pabrėžiantis: ” Žinoma ne! „. Neteisingi atsakymai yra:

a. Taip, bet tu geresnė kaip asmenybė

b. Na, gal negražesnė, bet tikrai plonesnė

c. Tikrai negražesnė nei tu, kai buvai jos amžiuje

d. Tikrai graži

e. Ar gali pakartoti klausimą? Aš tik mąsčiau apie tai, kaip aš išleisčiau draudimo pinigus, jei tu mirtum.

Klausimas # 5: Ką darytum, jei aš mirčiau?

Aišku, kad į šį klausimą nėra tikslaus atsakymo. ( Tikrasis atsakymas, aišku būtų ” Nusipirkčiau Ferrari ir blondinę” ). Nesvarbu kaip atsakysit, pasiruoškite bent vienai valandai išklausyti visus po atsakymo sekančius klausimus, tokius, kaip:

ŽMONA: Ar dar kartą vestum?

VYRAS: Žinoma ne!

ŽMONA: Kodėl ne – tau ką, nepatinka būti vedusiam?

VYRAS: Žinoma patinka.

ŽMONA: Tai kodėl nenori vesti antrą kartą?

VYRAS: Na gerai, gal ir vesčiau.

ŽMONA: Vestum!!!!!!!!?????? ( jos akys pilnos skausmo )

VYRAS: Taip, vesčiau. ( jau ne taip užtikrintai)

ŽMONA: Ir miegotum su ja mūsų lovoje?

VYRAS: O tai kur mums miegoti? (logiška)

ŽMONA: Ar paslėptum mano visas nuotraukas ir pakeistum jos nuotraukomis?

VYRAS: Tai atrodytu kaip savaime aiškus dalykas.

ŽMONA: Ir leistum jai naudotis mano golfo lazdomis???

VYRAS: Ji negali jomis naudotis, nes ji kairiarankė.

Jau aišku, kuo visa tai baigtųsi……