Arabų patarlės ir priežodžiai

Arabų patarlės ir priežodžiai
Arabų patarlės ir priežodžiai

Bijok to, kuris bijo tavęs.
Bloga žmona kaip ankšti batai.

Dievas su tais, kurie kantriai siekia savo tikslo.
Du dalykai įvertinami tik jų netekus – tai jaunystė ir sveikata.

Geras pokalbis sutrumpina darbo dieną.
Gyvenimas panašus į ugnį: prasideda dūmais, o baigiasi pelenais.
Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.

Ištartas žodis valdo jus. Neištartiems žodžiams vadovaujate patys.

Kai ieškai ugnies, ja randi kartu su dūmais.
Kas bijo savo šešėlio, neturi vietos po saule.
Kas išvyksta kelionėn dėl žinių, tam rojaus vartai atviri.
Kelkis anksčiau, nes aušros valanda pasiskolinta iš rojaus.
Klausykite, kas sakoma, o ne apžiūrinėkite tą, kuris kalba.
Ko neturi žinoti tavo priešas, nesakyk ir draugui.
Kol apie mano paslaptį niekas nežino, tol ji mano belaisvė, išsprūdo jinai – tada aš jos belaisvis.

Parašykite komentarą