Anglų patarlės ir priežodžiai

Anglų patarlės ir priežodžiai
Anglų patarlės ir priežodžiai

Abejonė yra išminties pradžia, o ne pabaiga.
Akys yra sielos langai.
Akis už akį ir dantis už dantį.
Akys visur turi vieną kalbą.
Aklas yra neapsiskaitęs žmogus.
Aklas žmogus neturėtų spręsti apie spalvas.
Alkanas žmogus yra piktas žmogus.
Alkis yra geriausias padažas.
Alkis yra geriausias prieskonis.
Alkis išvaro vilką iš medžių tankumos.
Alus vidun – protas laukan.
Amžius ir vedybos sutramdo vyrą ir gyvulį.
Ankstyvas gulimas ir ankstyvas kėlimas padaro žmogų sveiką, turtingą ir išmintingą.
Ankstyvas paukštis pagauna kirmėlę, bet tik antra pelė laimi sūrį.
Ankstyvas paukštis pagauna riebiausią kirminą.
Apgalvojimas kalboje yra svarbiau negu iškalbingumas.
Apgaulei įvykdyti reikia dviejų: vienam – meluoti, kitam – klausyti.
Apkasuose nėra ateistų.
Apkvailinsi mane vienąkart – gėda tau; apkvailinsi mane dukart – gėda man.
Apleistas kumeliukas gali tapti geru arkliu.
Apsiliek visą save medumi ir musės praris tave.
Apsirijimas nužudo daugiau negu kardas.
Artimumas brandina panieką.
Aš ne toks turtingas, kad pirkčiau pigius daiktus.
Atkreipkite dėmesį: jūs nerandate to, ko neieškote.
Atviros durys gali suvilioti ir šventuolį.
Augančio jaunuolio pilve tūno vilkas.
Auk, kur tu esi pasodintas.
Aukso amžius niekada nebuvo dabartinis amžius.
Aukštyn upeliu be jokio irklo.

Bailiai miršta daugybę kartų, o drąsus žmogus, tik vienąsyk.
Baimė paskolina sparnus.
Be miego nėra sveikatos.
Be pavojaus mes negalime nusigauti anapus pavojaus.
Belsk ir durys tau bus atidarytos.
Besimeldžiantis beldžiasi, kol durys atsidaro.
Beviltiškumas duoda drąsos bailiui.
Bitės, kurios turi medų burnose, turi geluonį uodegose.
Blogybė bus tam, kuris apie tai galvoja.
Blogybių darytojai yra blogybių bijotojai.
Bučiniai, lengvai gauti, yra greitai pamirštami.
Būk atsargus su savo norais – tu gali būtent tai gauti.
Būk teisingas, prieš būdamas maloningas (pirma įvykdyk savo pareigas ir tik po to atsipalaiduok).
Būna laikas kalbėti ir laikas tylėti.
Bus vėliava – bus kelionė.
Būtinybė yra visų išradimų motina.

Dalykai ne visada yra tokie, kokie atrodo.
Dalykų grožybė glūdi tuose protuose, kurie juos stebi ir apmąsto.
Darbas išsiplečia tiek, kiek turima laiko jį užbaigti.
Daryk dalyką, kurio tu bijai, tada baimei bus mirtis tikrai.
Daryk, kaip aš sakau, o ne kaip aš darau.
Daryk kitiems, kaip tu norėtum, kad tau būtų daroma.
Daryk taip, kaip tau būtų daroma.
Daug yra pakviečiama, bet išsirenkami tik keli.
Daug lašelių padaro dušą.
Daug rūpesčio ir mažai pagalbos.
Daug teisingų žodžių yra pasakoma juokaujant.
Dažnai žmogaus burna sulaužo jam nosį.
Dėl ryto lietaus nenutrauk savo kelionės.
Dėl skonio nėra pasiaiškinama.
Delsimas yra laiko vagis.
Dideli ąžuolai užauga iš mažos gilės.
Didelis medis pritraukia medkirčio kirvį.
Didesnis skubėjimas – mažesnis greitis.
Didvyris yra žmogus, kuris bijo pasprukti.
Didžiausi lojikai nekanda skaudžiausiai.
Dievas ateina galiausiai, kai mes galvojame, kad jis yra toliausiai.
Dievas duoda pieno, bet nepaduoda kibiro.
Dievas gydo, o gydytojas pasiima užmokestį.
Dievas padeda tiems, kurie padeda patys sau.
Dievas savo pykčio duoda pasverdamas, bet savo gailesčio – nematuodamas.
Dievas žiūri į švarias rankas, o ne į pilnas.
Dykinėjantis protas yra velnio darbo vieta.
Diskrecija (veikimas savo nuožiūra) yra geresnioji drąsos dalis.
Dora mirtis suteikia gerą vardą visam gyvenimui.
Dorybė, kuri eina derybų, yra arti pasidavimo.
Drabužiai padaro žmogų.
Drąsi pelė, kuri prisiglaudžia katino ausyje.
Drąsus žmogus niekada netrokšta ginklų.
Draugai yra kaip smuiko stygos – jų negalima per daug stipriai suveržti.
Draugas bėdoje yra draugas, kuris imasi veiksmo.
Draugas visiems yra draugas niekam.
Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau.
Du dalykai prailgina gyvenimą: rami širdis ir mylinti žmona.
Du yra kompanija, trys – minia.
Du tigrai ant vienos kalvos netelpa.
Duok velniui, kas jam priklauso.
Dvi galvos yra geriau negu viena.
Dvi neteisybės nepadaro teisybės.
Džiaugsmas gimė dvynys (džiaugtis dviese smagiau).
Džiaugsmas, kuriuo yra pasidalijama, yra padaromas dvigubu džiaugsmu.

Parašykite komentarą