Anglų patarlės ir priežodžiai

Labiausiai pasireiškiantis išminties ženklas yra pastovus džiaugsmingumas.
Laikas ir apmąstymas numalšina stipriausią sielvartą.
Laikas ir potvynis nelaukia nė vieno žmogaus.
Laikas yra didis gydytojas.
Laikas išbando teisybę.
Laikas išgydo visas žaizdas.
Laikas lekia, kai tu pramogauji.
Laikotarpio kaltinimas yra tik savęs pateisinimas.
Laimėtojai niekada nesukčiauja, o sukčiai niekada nelaimi.
Laivas, kuris nepaklūsta šturvalui, turės paklusti uoloms.
Laivas, kuris stovi uoste, būna saugus. Bet laivai statomi ne tam.
Lapė užuodžia savo pačios tvaiką pirmoji.
Lapės smegenys nedaug bepadės, jeigu tu žaidi su liūto letena.
Lapo kritimas yra pakuždėjimas gyvenančiam.
Lauk geriausio – tikėkis blogiausio.
Leisk kiekvienam žmogui pagirti tą tiltą, kuriuo jis eina.
Leisk miegantiems šunims gulėti.
Lengva būti išmintingu po įvykio.
Lengva ugnis padaro saldų salyklą.
Lengvai ateina – lengvai išeina.
Liesas susitarimas yra geriau negu riebus teismo nuosprendis.
Liežuvis visada krypsta link skaudančio danties.
Lygi jūra niekada nepadarė prityrusių jūrininkų.
Ligos atjoja ant arklio nugaros, o pasišalina pesčiomis.
Ligos yra dėl susidomėjimo malonumais.
Linksma širdis prailgina gyvenimą.
Lojantis šuo retai kanda.

Mama niekada negalvoja, kad jos vaikas yra bjaurus.
Manieros padaro žmogų.
Mano protas man yra karalystė.
Masalas slepia kabliuką.
Matymas yra tikėjimas.
Matuok dukart – kirpk vieną kartą.
Mažas būna pasirinkimas supuvusiuose obuoliuose.
Mažas kūnas dažnai priglaudžia didžią sielą.
Maži ąsočiai turi dideles ausis (vaikai mėgsta pasiklausyti, ką kalba vyresnieji).
Maži priešai ir mažos žaizdos negali būti niekinami.
Medis visada būna pažįstamas pagal savo vaisius.
Medumi priviliosi daugiau musių nei actu.
Mėgaukis savo truputėliu, kol kvailys siekia dar daugiau.
Meilė akla.
Meilės ir kosulio nepaslėpsi.
Melas neturi kojų, bet skandalas turi sparnus.
Melas turi trumpas kojas.
Melo kartojimas nepaverčia to melo tiesa.
Melžk karvę, kuri stovi ramiai.
Menka širdis niekada neužkariavo dorybingos ledi.
Mes niekada nepasigendame šulinio, kol jis neišdžiūva.
Mes niekada nežinome vandens vertės, kol neišdžiūva šulinys.
Mes turime prisiimti ir gėrį, ir blogį.
Mes visi darome klaidas.
Mes visi privalome išmokti eiti, prieš galėdami bėgti.
Mesk pakankamai purvo ir kas nors prikibs.
Metai žino daugiau negu knygos.
Mylėk savo kaimyną, tačiau nenugriauk tvoros.
Minia nėra kompanija.
Minia turi daug galvų, bet ne smegenų.
Mintyse būk atsipalaidavęs, bet tvarkykis toliau.
Mirtis yra šešėlis, kuris visada persekioja kūną.
Mirtis nelaiko kalendoriaus.
Mokymasis gerą žmogų padaro geresniu, o blogą žmogų – blogesniu.
Mokymasis pradeda džentelmeną – bendravimas užbaigia jį.
Moterį lengva nupirkti, bet sunku parduoti.
Mūsų pasiaukojimo laipsnis yra mūsų meilės laipsnis.

Namai yra ten, kur yra širdis.
Naudok savo žinojimą kaip skydą, o ne kaip kardą.
Nauja šluota šluoja švariai.
Ne barzda padaro filosofu.
Ne visi būna vagys ant kurių šunys loja.
Ne viskas, kas žiba, yra auksas.
Neapsigauk su išvaizda, nes išorė, tai nėra turinys.
Nebėra kanopos – nebėra arklio.
Nedaryk durų platesnių negu namas (namams nepritinka turėti per daug lankytojų).
Nedaryk kalno iš gabaliuko molio (neišpūsk problemos).
Nedaryk laivo burės didesnės negu tavo balastas (neprisiimk didesnių įsipareigojimų, negu tu galėsi įvykdyti.
Nedaryk rytoj, jei gali padaryti tuoj.
Nedaryk viską, ką tu gali; neišleisk visko, ką tu turi; netikėk viskuom, ką tu girdi ir nesakyk viską, ką tu žinai.
Neduok nei patarimo, nei druskos, kol tavęs šito neprašo.
Nedžiūgauk anksčiau pergalės.
Negriūk, kol tavęs dar nepastūmė.
Nei žmonos, nei baltinių nesirink žvakių šviesoje.
Neik arti vandens, kol neišmokai plaukti.
Neik pasitikti rūpesčio, kol jis dar pusiaukelėj.
Neišmanantis karalius būna karūnuotas asilas.
Neišmanymas yra prietarų motina.
Neišmesk vaiko kartu su vonelės vandeniu.
Neišmokus taupyti ir efektyviau užsidirbti, kai pinigų itin trūksta, neįmanoma jų pagausinti ir kai pajamos padidėja.
Nekalbėk apie mano skolas, nebent tu ketini jas apmokėti.
Nekalti veiksmai savo pateisinimą nešasi su savimi.
Nekąsk į ranką, kuri tave maitina.
Nekask sau kapo duobės su savo paties peiliu ir šakute (valgyk saikingai).
Nekeisk arklių srovės viduryje.
Nelaikyk visų kiaušinių viename krepšyje.
Nelaimė ateina pas mus uolekčiais, o pasitraukia šalin coliais (uolektis yra 66-71 cm, colis – 2.54 cm).
Nelaimė greičiau užgimsta, negu gerovė užsimiršta.
Nelaimė padaro žmogų išmintingą, o ne turtingą.
Nelaimės atvyksta ant sparnų, o išvyksta pėsčiomis.
Nemėtyk savo perlų prieš kiaulę.
Neparduok dorybės turtui nusipirkti.
Nepasitikėk nauju draugu arba senu priešu.
Nepereidinėk tilto, kol dar nepriėjai iki jo.
Neprikelk daugiau velnių, negu tu gali išguldyti.
Neprinešk purvo į mylinčius namus.
Nė vienas kerštas nebūna labiau gerbiamas, negu tas, kurio nebuvo imtasi.
Nė vienas žmogus nebebūna piktas, kuris nebesijaučia įskaudintas.
Nė vienas žmogus negali tarnauti dviems šeimininkams.
Nė vienas žmogus nėra sala.
Nėra blogesnio maro, negu artimas draugas tapęs priešu.
Nėra dūmų be ugnies.
Nėra gero pastato be gero pamato.
Nėra jokios naudos verkti dėl išlieto pieno.
Nėra karvių – nėra rūpesčių.
Nėra kojų, nėra ir žirgo.
Nėra pakaitalo patirčiai.
Nėra skausmo – nėra pelno.
Neregių šalyje viena akimi matantis žmogus būna karalius.
Nereikalauk nieko iš kito, jei pats nieko neduodi.
Nerizikuok apginti tai, kuo tavo sveikas protas abejoja.
Neruošk padažo, kol nepagavai žuvies.
Nerūpestingos lūpos nuskandina laivus.
Neskaičiuok viščiukų, kol jie dar neišsirito.
Neskandink žmogaus, kuris išmokė tave plaukti.
Neskubėk užrišti, ko tu negali atrišti.
Nespjauk į vėją.
Nestatyk vežimo prieš arklį.
Nesudegink savo namo, norėdamas nubaidyti šalin pelę.
Nesudegink savo tiltų, kol jų dar neperėjai.
Nesugadink laivo dėl menkaverčio deguto šaukšto.
Nesugalvok medžioti du zuikius su vienu skaliku.
Nesugebantis darbininkas kaltina savo įrankius.
Nesuvedinėk sąskaitų su savo šeimininku.
Nesveikas būna paukštis, kuris teršia savo lizdą.
Nešlubuok, kol dar nesi šlubas.
Net ir akla voverė su laiku atranda riešutą.
Net ir sulūžęs laikrodis būna teisus dukart per dieną.
Net ir tarp vagių yra garbė.
Netaisyk to, kas nėra sulūžę.
Neturtas nėra blogis, tik nepatogumas.
Neturtingas grožis randa daugiau meilužių, negu vyrų, kurie tuokiasi (graži moteris, kuri yra neturtinga, daugiau pritraukia vienkartinių meilės ieškotojų negu vyrų vedyboms).
Neužkurk ugnies, kurios tu negali užgesinti.
Neversk manęs pabučiuoti ir tu neversi manęs nusidėti.
Nežudyk žąsies, kuri deda auksinius kiaušinius.
Niekada ne per senas mokintis.
Niekada neatidėliok rytojui, ką tu gali padaryti šiandien.
Niekada nebūna per vėlu pasitaisyti.
Niekada nedaryk visko, ką gali padaryti.
Niekada nekeisk arklių, kirsdamas sraunų upelį.
Niekada nepamink vienos pareigos, kad įvykdytum kitą.
Niekada nerašinėk, ko tu nedrįsti pasirašyti.
Niekada nesakyk priešui, kad tau skauda pėdą.
Niekada nesileisk kieno nors įtikinėjamas, kas sustabdytų tavo sveiką protą.
Niekada nesiųsk berniuko padaryti vyro darbą.
Niekada nespręsk apie knygą pagal jos viršelį.
Niekada netrukdyk rūpesčio, kol rūpestis netrukdo tavęs.
Niekada neužlaikyk pykčio iki saulės nusileidimo.
Niekas nebūna tiek akli, kaip tie, kurie neįžvelgia (matyti būtina ne tik su akimis, bet ir su protu).
Niekas negali nuspėti brangakmenio vertės pagal dėžutę.
Niekas nežino kito žmogaus naštos svorio.
Noras yra minties tėvas (Norai sukelia įvairias mintis).
Noras yra proto ir nuovokos galąstuvas.
Nuo ko priklauso jūsų sėkmė? Nuo to, ką, su kuo, kada, kur ir kaip kalbate.
Nuotykiai yra nuotykių ieškotojams.

Parašykite komentarą