Anglų patarlės ir priežodžiai

Ereliai musių negaudo.
Ereliai skrenda vieni.

Fortūna yra palanki drąsiems.

Gaidžiui geriau miežio grūdas nei deimantas.
Galimybė apdovanoja pasiruošusį protą.
Galvok globaliai – veik lokaliai.
Galvok ir dėkok Dievui.
Galvok, prieš kalbėdamas.
Gamta yra tikrasis dėsnis.
Gamta nekenčia tuštumos.
Gamta, laikas ir kantrybė yra trys puikūs gydytojai.
Garbė seka paskui tuos, kurie jos šalinasi.
Garbės postas yra pavojaus postas.
Gera kompanija kelionėje yra trumpiausias kelias.
Gera proga padaro vagį.
Gera proga retai beldžiasi dusyk.
Gerai patikrink patarėją, kuris pritaria tavo troškimams.
Gerai pradėta yra pusiau padaryta.
Gerai pradėti – gerai; geriau – užbaigti gerai.
Geras lankininkas yra žinomas ne pagal savo strėles, bet pagal savo taiklumą.
Geras sprendimas ateina iš patirties, o patirtis – iš blogų sprendimų.
Geras teisininkas tampa blogu kaimynu.
Geras žmogus nuodėmingoje visuomenėje atrodo esantis didžiausias piktadarys iš visų.
Geriau atviras priešininkas, negu melagingas draugas.
Geriau būk saugus, nei besigailintis (geriau yra būti atsargiam ir apdairiam, negu skubėti ir padaryti kažką, dėl ko paskui reikėtų gailėtis).
Geriau būti gimusiam sėkmingu negu turtingu.
Geriau būti laikomam kvailiu, negu prasižioti ir pašalinti visas abejones.
Geriau duoti, negu imti.
Geriau įvertink kalbėtojo valią negu žodžių vertę.
Geriau mylėti ir prarasti, negu apskritai niekada nemylėti.
Geriau mirk garbingai, negu gyvenk gėdoje.
Geriau palenk nugarą, nei susimušk kaktą.
Geriau pradėti vėlai, negu visai nepradėti.
Geriau tas velnias, kurį tu žinai, negu tas, kurio tu nepažįsti.
Geriau truputis pabarimo negu didelis kiekis širdgėlos.
Geriau vieną kartą pažiūrėti pavojui į akis, negu visada būti baimėje.
Geriau vienas paukštis rankose, nei du krūmuose.
Geriausi dalykai ateina smulkiais paketais.
Geriausi dalykai gyvenime yra veltui.
Geriausias kauliukų metimas yra mesti juos šalin.
Geros yra naujienos, kai nėra naujienų.
Geros tvoros padaro gerus kaimynus.
Gerumas atneša laimę.
Girgždantis ratas yra sutepamas.
Gyvenk su savo draugu, lyg jis galėtų tapti tavo priešu.
Godus išleidžia daugiau negu dosnus.
Grandinė nėra stipresnė negu jos silpniausia grandis.
Graužk tą kaulą, kuris nukrito į tau priklausantį sklypą.
Greitai išsirpstantis – greitai sugendantis.
Griebk viską – prarask viską.
Grožybės miršta pirmos.
Grožis gali atverti duris, bet tik dorybė įeina.
Grožis gali turėti gražius lapus, bet karčius vaisius.
Grūdelis atsargumo yra vertas svarą meistriškumo.
Gudrumas privalo turėti rūbus, o tiesa mėgsta vaikščioti nuoga.

Ieškok ir tu rasi.
Ilgai nesantis – greit pamirštamas.
Ir liūdniausias šuo kartais pavizgina uodegą.
Irkluok savo.
Istorija kartojasi.
Istorija niekada nesikartoja, bet jinai rimuojasi.
Iš pradžių kelionę pradėk su išmintimi; įprotis padarys tau kiekvieną dorybę lengvesne ir malonesne; toliau – bet kokia yda tegu lieka.
Išdidumas kainuoja mums daugiau negu alkis, troškulys ir šaltis.
Išdidumas, klestėjimo metu, pasikeičia į niurgzlumą nelaimėje.
Išimtis patvirtina taisyklę.
Išmaldos davimas – niekada nenuskurdino; vogimas – niekada nepraturtino; gerovė – niekada nepadarė išmintingu.
Išmaldos davimas niekada nepadaro skurdžiumi.
Išmintingam užtenka žodžio.
Išmok vaikščioti, prieš bėgdamas.
Ištryptas takas neaugina žolės.
Išvaizda gali būti apgaulinga.

Parašykite komentarą