Anglų patarlės ir priežodžiai

Sąmojį reikia naudoti ne kaip durklą, o kaip skydą.
Saugiausias priešnuodis prieš sielvartą būna įsidarbinimas.
Saugokis prasidėjimų.
Saugokis žmogaus, perskaičiusio tik vieną knygą.
Savyje tu gali atrasti patį geriausią draugą arba patį blogiausią priešą.
Savisauga yra pirmasis gamtos dėsnis.
Sąžiningumas yra geriausia strategija.
Sek paskui tuos, kurie ieško tiesos, tačiau bėk nuo tokių, kurie skelbiasi ją radę.
Sėkmė padaro kvailį, atrodantį protingu.
Sėkmė teikia pirmenybę drąsiausiems.
Sėkmė turi ploną įtvirtinimą (gali greitai nuplaukti šalin).
Sėkmės paslaptis būna tikslo pastovumas.
Sena avis neturėtų rengtis ėriuko stiliumi.
Senas būna auksinis.
Senas jautis aria tiesią vagą.
Senasis garbinimas miršta, nebent tu ugdai jį.
Seni įpročiai miršta sunkiai.
Senos grandinės nutrina mažiau negu naujos.
Senos nuodėmės turi ilgus šešėlius.
Sėsi mintį – pjausi veiksmą, sėsi veiksmą – pjausi įprotį, sėsi įprotį – pjausi charakterį, sėsi charakterį – pjausi likimą.
Skęstantis žmogus griebsis šiaudo.
Skriaudas mes užrašome marmure, o gerumą – dulkėse.
Skubantys kopėjai turi staigių kritimų.
Skubėjimas pridaro šiukšlių.
Skurdas mėgsta draugiją.
Smirdantis vanduo užgesins ugnį.
Smulkūs kirčiai verčia didžius ąžuolus.
Spyna yra geriau negu įtarinėjimas.
Stenkis būti ne sėkmės žmogus, bet vertės žmogus.
Stiprus žmogus ir krioklys patys sau kelią tiesia.
Strėlė, iššauta statmenai į viršų, užkrenta šauliui ant galvos.
Stropumas, be žinių, yra tarsi ugnis be šviesos.
Su ginklo statine nebūna ginčijamasi.
Suklupimas gali sutrukdyti griuvimui.
Sunkiausias bagažas keliautojui būna tuščia piniginė.
Sunkiausias žingsnis būna per slenkstį.
Sunku būna mokėti už košę, kuri jau suvalgyta.
Sūnus lieka sūnumi, kol susiranda sau žmoną, bet duktė lieka dukterimi visam gyvenimui.
Supykusios moterys būna kaip vapsvos.
Susituok skubėdamas – gailėsies laisvalaikiu.
Susivienyję mes išsilaikome, padalyti – krentame.
Suvaldyk savo aistras arba aistros valdys tave.
Sveikas protas sveikame kūne.
Sveikata yra geriau negu turtas.

Ta ranka, kuri duoda, įgyja.
Ta žuvis bus greitai pagauta, kuri kandžioja kiekvieną masalą.
Tai yra vienoda silpnybė – tiek pasitikėti kiekvienu, tiek nepasitikėti nė vienu.
Tai puikybė, o ne prigimtis daug ko geidžia.
Tai taip pat turėtų praeiti.
Tai, ką „jie sakė”, yra pusiau melas.
Tai, kas tavęs nenužudo, padaro tave stipresniu.
Tai, kas turi įvykti, teįvyksta.
Taikykis į mėnulį, jeigu nepataikysi – nukrisi tarp žvaigždžių.
Tampame tuo, ką valgome.
Tamsiausia valanda būna prieš aušrą.
Tarp medžių nesimato miško.
Tas būna kvailys, kuris negali būti piktas; bet tas būna protingas, kuris nebus.
Tas juokiasi geriausiai, kuris juokiasi paskutinis.
Tas pamokslauja pagrįstai, kuris gyvena tinkamai.
Tas paskelbia save kaltu, kuris pateisina save prieš apkaltinimą.
Tas pradeda mirti, kuris apleidžia savo troškimus.
Tas, kas gailisi blogų, kenkia geriems.
Tas, kas gyvena per greitai, miršta per anksti.
Tas, kas žaidžia su katėmis, privalo tikėtis, kad jam bus įbrėžta.
Tas, kuris atsisiuntė velnią, turi padaryti geriausia iš jo.
Tas, kuris būna nusiritęs, negali padėti tam, kuris randasi žemai.
Tas, kuris būna per daug išdidus, kad prašytų, būna per daug didelis, kad gautų.
Tas, kuris būna piktas, retai kada jaučiasi patogiai.
Tas, kuris dirba, būna gundomas vieno velnio; tas, kuris nieko neveikia, būna gundomas tūkstančio.
Tas, kuris duoda dėkingam žmogui, nesijaudina dėl palūkanų.
Tas, kuris gali, daro; tas, kuris negali, mokina.
Tas, kuris gauna, užmiršta, bet tas, kuris vis dar trokšta, būna priverstas galvoti.
Tas, kuris gyvena pagal prigimtį, niekada nebus vargšas, o tas, kuris gyvena remdamasis nuomonėmis, niekada nebus turtingas.
Tas, kuris gyvena prie kardo, mirs nuo kardo.
Tas, kuris gyvena stikliniame name, neturėtų mėtytis akmenimis.
Tas, kuris ieško rūpesčių, visada jų suranda.
Tas, kuris išsilaiko iki paskutinio, juokiasi paskutinis.
Tas, kuris kovoja ir pabėga, išlieka ir kitos dienos kovai.
Tas, kuris miega, pamiršta savo alkį.
Tas, kuris negali paklusti, negali įsakinėti.
Tas, kuris neturi gailestingumo, nenusipelno malonės.
Tas, kuris neturi geraširdiškumo, nenusipelno pasigailėjimo.
Tas, kuris nieko nežino, niekuom ir neabejoja.
Tas, kuris nori pagauti paukštį, turi neišgąsdinti jo.
Tas, kuris pavogs kiaušinį, pavogs ir jautį.
Tas, kuris pučia, būdamas dulkėse, prisipildo jomis savo akis.
Tas, kuris ruošiasi lipti kopėčiomis, privalo pradėti nuo apačios.
Tas, kuris sako bet ką, kas jam patinka, išgirs tai, kas jam nepatinka.
Tas, kuris sėja, pasitiki Dievu.
Tas, kuris sumoka dūdelės grojikui, tas gali užsakyti ir melodiją.
Tas, kuris turi dukterų, visada būna ganytojas.
Tas, kuris uždengia tave, atranda tave.
Tas, kuris vaikščioja basas, neturėtų sodinti spyglius.
Tas, kuris vaikšto su padoriais žmonėmis, būna vienas iš jų.
Tas, kuris valdytų, turi girdėti, bet būti kurčias; matyti, bet būti aklas.
Tas, kuris valgo, kol suserga, turi pasninkauti, kol pasijus geriau.
Tas, kuris vieną kartą gimė, vieną kartą turi mirti.
Tas, kuris žudo liūtą, kai jo nebūna, bijo pelės, kai ji pasirodo.
Tasai pagelbsti menkai, kuris nepadeda pats sau.
Tau reikia užmauti masalą ant kabliuko, kad pagautum žuvį.
Ten nebūna gero sutarimo, kur kiekvienas žmogus būna lordas.
Tie giriasi daugiausiai, kurie gali padaryti mažiausiai.
Tie, kurie daugiausiai myli, būna mažiausiai vertinami.
Tie, kurie norėtų būti jauni, kai jie bus seni, turėtų būti seni, kai jie būna jauni.
Tie, kurie turi daug reikalų, privalo daug atsiprašinėti.
Tiesa būna keistesnė negu pramanas.
Tiesa grįžta, kur jau vieną kartą apsilankė.
Tiesa išlys.
Tik batų dėvėtojas žino, kurioje vietoje jam spaudžia.
Tik keli būna pasiruošę pasitikėti savimi.
Tikėjimas, be veiksmų, būna miręs.
Tikėjimas perkelia kalnus.
Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam.
Tikslas pateisina priemones.
Tyla yra auksas.
Tyla reiškia sutikimą.
Tokių pačių plunksnų paukščiai būriasi kartu.
Toli nuo teismo – toli nuo atsargumo.
Triukšmingas paukščių medžiotojas nepagauna paukščių.
Troškimas būna maitinamas uždelsimu.
Trumpas pažinimas atneša apgailestavimą.
Trumpiausias atsakymas yra darymas.
Trumpumas (minties išreiškime) yra žinojimo siela.
Truputis mokymosi yra pavojingas dalykas.
Truputis vėjo užkuria, daug – užgesina ugnį.
Tu esi atsakingas už save.
Tu gali nuspręsti apie žmogų pagal kompaniją, kurioje jis laikosi.
Tu gali palydėti arklį prie vandens, bet tu negali priversti jo gerti.
Tu gauni tai, už ką susimokėjai.
Tu neapgausi nė vieno, išskyrus tik tuos, kurie tavimi pasitiki.
Tu negali bėgti su kiškiu ir medžioti su skalikais.
Tu negali iškepti omleto nesudaužęs kiaušinių.
Tu negali išlaisvinti žuvies nuo vandens.
Tu negali išmokinti seną šunį naujų triukų.
Tu negali pabėgti nuo savo likimo.
Tu negali padaryti šilkinės piniginės iš paršelio ausies.
Tu negali pamelžti karvės, sukištomis į kišenes rankomis.
Tu negali papasakoti apie knygą pagal jos viršelį.
Tu negali prarasti, ko niekada neturėjai.
Tu negali valgyti pyragaitį ir tuo pačiu jį turėti.
Tu neturėtum tikėtis senos galvos ant jaunų pečių.
Tu niekada nepasigendi vandens, kol neišdžiūva šulinys.
Tu niekada nežinai, ką tu gali padaryti, kol tu nepabandai.
Tu niekada nežinai, ką tu turi, kol neprarandi tai.
Tu turėtum gulti su ėriuku, o keltis su vyturiu.
Tu turi prarasti musę, kad sugautum upėtakį.
Turtingieji tarnauja išmintingam žmogui, bet įsakinėja kvailiui.
Turtingo žmogaus juokelis visada būna juokingas.
Tuščia statinė sukelia didžiausią triukšmą.
Tuščias maišas negali stovėti tiesiai.
Tuščias pilvas niekieno nesiklauso.
Tušti indai sukelia daugiausiai triukšmo.
Tvarkyk šieną, kol šviečia saulė.

Parašykite komentarą