Anglų patarlės ir priežodžiai

Į tai, kas yra ypatingai keista, pabandyk pažvelgti savo akimis.
Įprotis yra antroji prigimtis.
Įskilęs varpas niekada negali skambėti gerai.
Įspėtas iš anksto yra apsiginklavęs iš anksto.
Įstatymas negali įtikinti ten, kur jis negali nubausti.
Įstatymas valdo žmogų, o supratimas – įstatymą.
Įvairovė yra kaip gyvenimo prieskonis.
Įvertinti pudingo skonį galime tik paragavę pudingo.
Įžadai, padaryti audros metu, yra pamirštami ramiu metu.

Jei kiekvieną dieną suvalgai po vieną obuolį, gali užmiršti kelią pas gydytojus.
Jei namuose yra juoda katė – juose visada yra ir meilės.
Jei norite pažinti žmogų, stebėkite, kaip jis elgiasi pametęs pinigus.
Jeigu aklas lydi aklą – tikrai abu įkris į griovį.
Jeigu darbas yra vertas užsiėmimo, tai yra verta daryti jį gerai.
Jeigu iš pirmo karto tau nepasiseka – bandyk, bandyk vėl.
Jeigu jis nėra sulūžęs – netaisyk jo.
Jeigu kalnas neateis pas Mahometą, tai Mahometas turi eiti pas kalną.
Jeigu kažką yra verta daryti, tai yra verta daryti gerai.
Jeigu neturi nieko gero pasakyti – nesakyk nieko visiškai.
Jeigu nori išmokyti žmogų melstis – išsiųsk jį į jūrą. Tikrai išmoks.
Jeigu senas šuo loja – jis duoda patarimą.
Jeigu smegenys nesodina javų, tada jos sodina usnis.
Jeigu tau nepatinka karštis – eik lauk iš virtuvės.
Jeigu tu bėgsi paskui du kiškius – tu nepagausi nė vieno.
Jeigu tu esi duobėje – liaukis kasti.
Jeigu tu negali būti geras – būk atsargus.
Jeigu tu negali įkąsti – niekada nerodyk savo dantų.
Jeigu tu negali matyti dugno – nebraidyk.
Jeigu tu nori taikos – ruoškis karui.
Jeigu tu nori, kad dalykas būtų padarytas gerai – daryk tai pats.
Jeigu tu nori, kad tave mylėtų – būk mylimas.
Jeigu tu pasitiki, prieš bandydamas, tu gali gailėtis, prieš mirdamas.
Jeigu tu perki pigiai – tu moki brangiai.
Jeigu tu sukuri dainas apie save – tu negali kaltinti kitų žmonių dėl to, kad jie jas dainuoja.
Jeigu tu žaidi su ugnimi – tu nusidegini.
Jeigu viena avis šoka per griovį, tai ir visos likusios seks iš paskos.
Jeigu žmogus apgauna mane vienąkart – gėda jam, bet jeigu jis apgauna mane dukart – gėda man.
Jis atidaro duris su kirviu.
Jo lojimas yra blogiau negu įkandimas.
Jokie karo ginklai negali apginkluoti baimės.
Juokas yra geriausias vaistas.
Juokas yra trumpiausias atstumas tarp dviejų žmonių.
Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.
Juokis – ir pasaulis juoksis su tavimi; verk – ir tu verksi vienas.

Kad ir ką pasakysi, drabužis pasakys daugiau.
Kad ir kaip toli žmogus eitų – jis turi pradėti nuo savo paties durų.
Kad ir kas buvo ligos tėvas – nesveika dieta buvo motina.
Kad užaugintum tikrą ledi, reikia pradėti nuo močiutės.
Kai abejoji – nedaryk nieko.
Kai abiejų troškimai sutinka, viena kibirkštėlė juos abu uždegs.
Kai aistra ateina pro paradines – išmintis išeina pro galines duris.
Kai draugai nusigręžia – pasirodo teisybė.
Kai esi judesyje – pastumti lengva.
Kai išdidus žmogus girdi apie kito pagyrimą – jis jaučiasi įskaudintas.
Kai kurie būna labai užsiėmę ir vis tiek nieko nepadaro.
Kai kurie žmonės būna išmintingi, o kai kurie priešingai.
Kai kurie žmonės eina per mišką ir nemato malkų.
Kai kurie žmonės savyje turi tik vieną knygą, kiti – biblioteką.
Kai tavo vienintelis įrankis tėra plaktukas, kiekviena problema atrodo panaši į vinį.
Kai tu gyveni šalia kapinių, tu negali dėl kiekvieno verkti.
Kai vynas vidun – protas laukan.
Kai žmogus kartoja pažadą vėl ir vėl – jis ketina tave apvilti.
Kaimo apsileidusi merga turi balandžio formą, lapės širdį ir rupūžės protą.
Kaip meilė negalvoja nieko bloga, taip pavydas nekalba nieko gera.
Kaip tu pasikloji savo lovą, į tokią ir turi gultis.
Kaip vanduo nuo žąsies nugaros.
Kaip žmogus gyvena, taip jis ir miršta.
Kalbėk apie velnią ir velnias pasirodo.
Kalbėti negalvojant, tai yra šaudyti nesitaikant.
Kalk, kol geležis karšta.
Kaltai sąžinei nebereikia kaltintojo.
Kaltė pripažinta būna pusiau atlyginta.
Kamanos liežuviui yra būtina komplekto dalis.
Kantrybė yra dorybė.
Kantrybė yra kartus augalas, bet jis turi saldžius vaisius.
Karčios piliulės gali turėti palaimintą poveikį.
Kartais tu turi būti žiaurus, kad būtum malonus.
Kartais žmonės, kurie gyvena stikliniuose namuose, mėto akmenis dėl to, kad uždažyti jų langai.
Karvė, kuri pirmoji lauke atsikelia, pirmoji gauna žolės rasos.
Kas bus, tas bus.
Kas dar yra tiek kurčias ir aklas, kaip tas, kuris savo noru nieko negirdi ir nieko nemato?
Kas eina aplinkui ir pareina aplinkui.
Kas gi yra žmogus, jei ne kas kita kaip protas?
Kas yra auksas yra vertas aukso.
Kas kyla aukštyn, tas privalo leistis žemyn.
Kas laikosi vilkų kompanijoje – išmoks staugti.
Kas mažai kainuoja, mažai ir tevertinama.
Kas negali būti išgydyta, turi būti iškentėta.
Kas nešioja alyvų žiedus, niekad nenešios vestuvinio žiedelio.
Kas nupirkta yra mažiau vertinga, nei dovana.
Kas per daug į rytus – tampa į vakarus.
Kas sodina dygliuotus augalus, niekada neturėtų tikėtis skinti rožes.
Kas spjauna prieš vėją – tai gauna sau į veidą.
Kas turi daug proto, tam reikia dar daugiau proto jam valdyti.
Kas valgo savo gaidį vienas, turi balnoti savo arklį vienas.
Katė su pirštinėmis pelės nepagauna.
Katė, pagauta spąstuose, tampa liūtu.
Katės savo nagus slepia.
Ką pasėsi – tą ir pjausi.
Kelias į pragarą yra išklotas gerais ketinimais.
Kelias į vyro širdį eina per jo skrandį.
Kelionės pradžia niekada neturėtų būti maišoma su sėkme.
Keliukas šešėlyje kaupia purvą (kas yra pasislėpęs šešėlyje, tas kaupia purvą).
Kerštas yra toks patiekalas, kuris turėtų būti valgomas šaltas.
Kiaulė niekada neužuodžia savo pačios tvaiko.
Kiekviena diena yra nauja pradžia.
Kiekviena moneta turi dvi puses.
Kiekviena taisyklė turi savo išimtį.
Kiekvienai taisyklei yra išimtis.
Kiekvienam savo.
Kiekviename pradėjime galvok apie pabaigą.
Kiekvienas „kodėl” turi „todėl”.
Kiekvienas asilas mėgsta girdėti savo paties bliovimą.
Kiekvienas yra varginamas: vargšas – siekime, turtuolis – saugojime, gėris – pažinime.
Kiekvienas keliukas turi savo balutę.
Kiekvienas klausimas turi dvi puses.
Kiekvienas kryžius turi savo įrašą.
Kiekvienas pateisina savo klaidą dėl laikotarpio (kaltina, kad buvo blogi laikai).
Kiekvienas sodas gali turėti šiek tiek piktžolių.
Kiekvienas turi irkluoti su tokiais irklais, kokius jis turi.
Kiekvienas žmogus yra savo lemties architektas.
Kita kelio pusė visada atrodo švariausia.
Kivirčui sukelti reikia dviejų.
Klaidos yra grubios, kur meilė smulki.
Klestėjimas atranda blogybes, o nelaimės – dorybes.
Klestėjimas susiranda sekėjų, o nelaimė atskiria juos.
Klestėjimo metu draugų bus pilna; nelaimės metu – nė vieno tarp dvidešimties.
Klientas visada yra teisus.
Klysti yra žmogiška – atleisti yra dieviška.
Ko akis nemato dėl to širdis nesielvartauja.
Ko nėra šalia, tas visada kaltas.
Ko tu nežinai, tas negali tavęs įskaudinti.
Kol du šunys kovoja dėl kaulo, trečiasis su juo nubėga.
Kol katinas yra toli, pelė žais.
Kuo blogesnė kelionė, tuo labiau laukiamas uostas.
Kuo daugiau išvagojimų, tuo daugiau grūdų.
Kuo daugiau jūs gaunate, tuo daugiau jūs norite.
Kuo daugiau, tuo linksmiau.
Kuo didesni jie yra, tuo sunkiau jie krenta.
Kuo labiau dalykai keičiasi, tuo labiau jie išlieka tie patys.
Kuo nuostabesnė tiesa, tuo didesnis melas.
Kuo senesnis smuikininkas, tuo saldesnė melodija.
Kur yra purvas, ten yra pinigai.
Kur yra valia, ten yra ir kelias.
Kur milijonai pametė dirbę, ten tyčia tu pabandyk.
Kur tavo valia yra pasiruošusi, ten tavo pėdos yra lengvos.
Kur vienos durys užsidaro, kitos atsidaro.
Kvaila dainuoti kurčiam žmogui dukart.
Kvailiai skuba ten, kur angelai bijo įžengti.
Kvailumas nenužudys tavęs, bet jis gali priversti tave paprakaituoti.

Parašykite komentarą