Krikštynų tostai

Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis,
Tegul būna ilgai, dar ilgai…

***

Tik tau, mažutėli, šiandien šviečia saulutė,
Tik tau žydi gėlės ir čiulba paukščiukai.
Džiaugias Dievulis krikšto švente,
Angelą sargą atsiųs pas tave.

***

Tegul tavo širdyje visuomet dega tyra krikšto žvakės liepsna,
Tegul ją saugo ir kursto šilti mylinčių žmonių jausmai.
Tegul tave lydintis angelas sargas neša džiaugsmą ir laimę,
O mes pasistengsim, kad tu augtum sveikai ir linksmai.

***

Ne visos audros nuoskaudas palieka,
Po jų sušvinta mėlynai dangus.
Tegu tikrove virsta Tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.

***

Skrenda baltas angeliukas
Aplink tyrą, švelnią sielą.
Džiaugiasi maža širdelė,
Šitą gražią krikšto dieną.

***

Viltie žemelės, dar nemoki nieko nieko,
Dar tau pačiam be galo reikia rūpesčio visų.
Mirksės žvaigždelės, augsi tu iš lėto
Ir mokysies šito pasaulio paslapčių.

Mielas vaikeli, greit suprasi, koks grumstelis kietas,
Bet Krikšto Angelas budės šalia žingsnelių netvirtų.
Gal tau pavyks suprasti, kaip gyvenimas sudėtas,
Ir rasti krantą, kupiną šviesių dienų.

***

Senovės išminčiai sakė:
kada Dievas bučiuoja naujagimį į kaktą – jis taps žymiu filosofu,
kai į lupas – žymiu oratorium,
kai į kojas – žymiu šokėju,
kai į rankas – visų galų meistras.
Tad pakelkime tostą, kad Dievas neužmirštų išbučiuoti mūsų naujagimio!

***

Kad geri ir gražūs būtų žmonės, kuriuos tu sutiksi,
Kad visuomet būtų namai, kuriuose Tavęs laukia,
Kad visuomet būtų rankos, kurios nori tave apkabinti,
Kad būtų daug dienų, dėl kurių norėtųsi gyventi!

***

Suskambo bažnyčios varpeliai,
Laikas krikštyti vaikelį.
Maži angelėliai kviečia
Tapt krikščionišku piliečiu.

***

Svečiai susirinko pasveikint vaikučio,
Mažos rankelės, visas gležnutis,
Uždekit žvakelę, šiandien krikštynos,
Praneškit pasauliui, tegu visi žino.

***

Angelas sargas šiandien atėjo,
Globoti ir saugot tave pažadėjo.
Imk jį už rankos, Dievo vaikeli,
Jis tau parodys gyvenimo kelią.
Drąsiai keliauki ir nesustoki,
Kai jis šalia – tau nėra ko bijoti.

Parašykite komentarą