Krikštynų tostai

Jei tik galėčiau, nuskinčiau mėnulį
Iš nakties tamsaus dangaus.
Jei tik galėčiau, nusegčiau visas žvaigždes,
Kurias patiesčiau tavo sapnuose.
Jei tik galėčiau, neščiau ant savo delnų
Tave per gyvenimo kelią, kurį deja,
Tau pačiam įveikti reikės.

***

Suskambėjo bažnyčios varpeliai
Laikas krikštyti vaikelį.
Maži angelėliai kviečia,
Tapt krikščionišku piliečiu.

***

Palaiminti tylaus angelo sparnų plazdėjimo
Ir apšviesti šventos krikšto žvakės šviesos,
Skubam sveikinti tavęs, mažulėli,
Linkim laimės, vilties ir sveikatos puikios.

***

Meiliai šypsosi saulutė,
Skleidžias mėlyna žibutė,
Čiulba linksmas vyturys,
Džiaugsmas beldžias į duris.

Šiandien krikštytas, vaikeli,
Tavęs laukia ilgas kelias.
Kai paaugsi, sutvirtėsi
Ir tėveliams tu padėsi.

Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnų aromatą skleidžia.

Tau groja vėjas už langų,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų.

***

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos,
Švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys…
Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos,
Sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

***

Išsipuošę tėvai ir seneliai,
Bažnytėlė pilnutėlė svečių,
O ant kelių Krikšto tėvelių
Mažas angelas pilnas vilčių.

Krikšto skraistė iš Dievo rankų
Žada lengvą gyvenimą Tau,
Baltas angele, meldžiame dangų,
Auk į saulę aukščiau ir aukščiau.

***

Tegu žiedai išpuoš kiekvieną šventę,
Kaip veidą puošia lūpų šypsena.
Tegu krūtinės džiaugsmas neaplenkia,
Ir laimė nesibaigia niekada.

Parašykite komentarą