Rinkinys S,T,U,V,Č,Š,Ž patarlių ir priežodžių

Švedų patarlės ir priežodžiai

Dažnai nerimas mažam daiktui suteikia didelį šešėlį.

Jaunystė be meilės, senatvė be išminties – veltui nugyventas gyvenimas.

Kai aklas neša luošį, abu eina į priekį.
Kur yra tavo manta, ten ir gyvenk.

Mažiau kalbėk, daugiau pasakyk.

Neišmesk seno kibiro, kol, įpylęs vandens į naująjį, neįsitikinsi, kad indas ne kiauras.
Nėra tokio gero vyro, kurio moteris negalėtų padaryti geresniu.

Pirk akimis, o ne ausimis, bet vesk ausimis, o ne akimis.

Vaikai elgiasi kaime taip, kaip išmoko namuose.
Vyrai myli galva, o moterys mąsto širdimi.

Šveicarų patarlės ir priežodžiai

Geras žiūrovas taip pat kuria.
Geriau gyventi gūdžiam miške, nei su pikta boba.

Už turtuolio nugaros stovi vienas velnias, už vargšo – du.

Žemaičių patarlės ir priežodžiai

Abi labi begėdi, veltėdi.

Ėdu kaip pons, dirbu kaip šėtons.

Ju skubini Ju subini.

Liuosas ir po kere begyvena.

Obuolys nu obols netoli rieda.

Žydų patarlės ir priežodžiai

Adomas – pirmas laimingasis, nes neturėjo uošvės.
Ašaros – didžiausias pasauly vandens šaltinis.
Ausį kreipk į kiekvieną, ranką duok draugui, lūpas tik žmonai.

Bet kokioje neaiškioje situacijoje reikia eiti miegoti.
Bloga žmona – blogiau už lietų: lietus veja į namus, o bloga žmona veja iš jų.
Būk išmintingas ne žodžiais, o savo darbais.

Dar negimė žirgas, kuriuo galėtum pasivyti savo jaunystę.
Dėl geros sveikatos kenčia tik gydytojas.
Dievas davė dantis, Dievas duos duonos.
Dievas davė žmogui dvi ausis ir vieną burną – kad daugiau klausytų ir mažiau kalbėtų.
Dievas negali būti visur vienu metu – todėl jis sukūrė motinas.
Dievas nespėja pasirūpinti visais, todėl jis ir sukūrė mamas.
Dievas nesuteiks duonos, jeigu gulėsi ant krosnies.
Dievas neturtingus apsaugo bent jau nuo brangiai kainuojančių nuodėmių.
Dievą mes piktiname savo nuodėmėm. Žmones – savo dorybėmis.
Draugas yra tas, kuris myli jus, nežiūrint jūsų dorybių.

Galbūt kiaušiniai ir protingesni už vištas, bet jie greitai sugenda.
Gali išsigelbėti nuo tigro, žemės drebėjimo ar taifūno, bet ne nuo moters, kuri nusprendė tave užvaldyti.
Gerai tylėti sunkiau, negu gerai kalbėti.
Geriau anksčiau numirti, nei vėliau nudvėsti.
Geriau numirti iš juoko, nei iš baimės.
Geriau vagis, bet savo, nei rabinas, bet nepažįstamasis.
Geriau žydas be barzdos, nei barzda be žydo.
Gerus darbus atsimena ilgai, blogus – dar ilgiau.
Greitai įteisinta meilė baigiasi skyrybomis.

Ir jeigu jums bent kartą gyvenime yra lemta apsišikti – tegul tai nutinka ne nuo silkės su pienu, o nuo eršketo su slyvomis.
Iš dviejų blogybių pesimistas pasirenka abi.
Iš toli visi žmonės neblogi.
Įėjo vynas – išėjo paslaptis.

Jei gyvenimas nesikeičia į gera, palauk – jis pasikeis į bloga.
Jei negali įkasti, nerodyk dantų.
Jei nenori, kad tau užliptų ant sprando, nesilenk žemai.
Jei nešiojiesi peilį užantyje, tai tavo širdis taip pat pavojuje.
Jei problemą galima išspręsti už pinigus, tai ne problema, tai išlaidos.
Jei sąskaita yra teisinga, nėra reikalo bijoti ją patikrinti.
Jei sieki išminčiaus šlovės – sutik su visais.
Jei visi žmonės trauktų į vieną pusę, tai pasaulis paprasčiausiai apsiverstų.
Jei viską gerai padarai – pabaiga bus gera.
Jeigu Dievas gyventų Žemėje, žmonės jam išdaužytų langus.
Jeigu labdara nieko nekainuotų – visi būtų filantropai.
Jeigu meilė baigėsi, ji nebuvo ir prasidėjusi.
Jeigu ne baimė, tai nuodėmė būtų saldi.
Jeigu nori pamatyti tai, kas nematoma, labai gerai įsižiūrėk į tai, kas matoma.
Jeigu pinigai dingo, buvo pamesti ar pavogti, išmintingi žmonės sako: „Ačiū, Dieve, kad paėmei pinigais!“
Jeigu žmogus niekada neturėjo progos vogti, dar nereiškia, kad jis sąžiningas.

Kai Dievas nori sudaužyti žmogaus širdį, jis suteikia jam daugiau proto.
Kai įprotis ima reikalauti išlaidų, jis tampa pomėgiu.
Kai nėra ką veikti, imamasi didžių darbų.
Кai sena merga išteka, ji akimirksniu tampa jauna moterim.
Kai tuokiasi du išsiskyrę – keturiese gulasi į lovą.
Kai tėvas padeda sūnui, abu šypsosi; kai sūnus padeda tėvui, abu verkia.
Kas, jei ne mes? Kur, jei ne čia? Kada, jei ne dabar?
Kas mėgsta imti, nemėgsta duoti.
Kas vaikų neturi, juos gerai auklėja.
Kiekvienas žydas savaip pamišęs.
Ko nematėte akimis, nereikia išradinėti burna.
Kokia saldi būtų meilė, iš jos kompoto neišvirsi.
Kuo daugiau galvoji apie save, tuo mažiau tave myli.
Kuo muilas yra kūnui, tuo juokas yra sielai.
Kurčias girdėjo, kaip nebylys pasakojo, kad aklas matė, kaip šlubas greitai greitai bėgo.

Labiau mylėk tą, kuris nuolat prikiša tavo klaidas, negu tą, kuris nuolat tave giria.
Lai apsaugo tave Dievas nuo blogų moterų, o nuo gerų gelbėkis pats.
Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi išmokęs, nes jie gimę kitais laikais.

Mama supranta, ko vaikas jai nepasako.
Mylimąją reikia apžiūrėti ne akimis, o širdimi.
Mokymasis yra geriausia prekyba.
Moterys vyrams išpešioja sparnus, o po to guodžiasi, kad jie ne angelai.

Našlys – vienintelis vyras, kurio žmona – angelas.
Ne pinigai lemia, kad viskas išeina į gera, bet pinigų nebuvimas lemia, kad viskas išeina į bloga.
Neauklėk niekšo, geriau jį pamokyk.
Nebūk saldus, nes tave suvalgys, nebūk kartus, nes tave išspjaus.
Negyvenk mieste, kur nėra daktarų.
Nejausti skausmo, reiškia nebūti žmogumi.
Neklausk paciento, klausk gydytojo.
Nepulk po kojom – užlips ant galvos.
Neturtas nėra gėda; bet tai vienintelis teigiamas dalykas, kurį galima pasakyti apie neturtą.
Niekam nepavydėk: kiekvienas turi savo nelaimės porciją.
Niekuomet nepasitikėk žmogumi, kuris dalinasi su tavimi visais savo vargais, o savo džiaugsmus nuslėpia.
Nori pamatyti ateitį – pažiūrėk į praeitį.
Nuo sėkmės iki pralaimėjimo – vienas žingsnis. Nuo pralaimėjimo iki sėkmės – ilgas kelias.
Nuplauti kūną galima, bet ne sielą.

Ožio saugokis iš priekio, arklio – iš nugaros, kvailio – iš visų pusių.

Paleidęs paukštį, dar gali jį sugauti, bet niekada nesugausi žodžio paleisto iš tavo lūpų.
Pančiai lieka pančiais, net jeigu jie iš aukso.
Parkristi tu gali pats, bet kad atsikeltum, tau prireiks draugo rankos.
Pasaulis išnyks ne todėl, kad daug žmonių, o todėl, kad daug nebežmonių.
Pasirūpink savimi, kad man nereikėtų tavimi rūpintis.
Patirtis – tai žodis, kuriuo žmonės vadina savo klaidas.
Pavyzdžiai – tai ne įrodymas.
Pirmiausia keiskis pats ir tik vėliau keiski kitus.
Praturtėjęs vargšas neprilygs nuskurdusiam turtuoliui.

Rinkdamasis iš dviejų blogybių, pesimistas pasirinks abi.
Rūpesčiai mėgsta drėgmę – ašaras ir viskį.
Rūpinkis sveikata, pasikarti visada suspėsi.

Savo išvaizda skundžiasi daugelis, o protu — niekas.
Sendamas žmogus mato blogiau, bet daugiau.
Skurdas nėra gėda, tačiau tai vienintelis geras dalykas, ką gali apie jį pasakyti.
Su pinigais ne taip gera, kaip bloga būna be jų.
Svarbiausia yra išdrįsti.

Tas, kuriam buvo įkandusi gyvatė, išsigąs ir virvės.
Tegu tave Dievas apsaugo nuo blogų moterų, nuo gerų gelbėkis pats.
Tėvai moko vaikus kalbėti, vaikai tėvus moko tylėti.
Turint pinigų nėra taip gerai, kaip yra blogai be jų.

Vaikai gąsdinami velniu, suaugusieji — žmonėmis.
Vaikus reikia matyti ir girdėti.
Vienas žmogus keičia visą pasaulį, visi kiti – tik murma.
Viešpatie! Padėk man atsikelti – pargriūti aš galiu ir pats.
Visi skundžiasi pinigų trūkumu, tačiau proto trūkumu – nesiskundžia niekas.
Viską, ką gauname veltui, geriausia paimti pinigais.
Vyrai daugiau padarytų, jei moterys mažiau kalbėtų.
Vyras be moters – pusė vyro.

Žilė — senatvės, o ne išminties požymis.
Žinios daug vietos neužima.
Žinios nėra paveldimos.
Žmogaus protas – tas pats, kas paukščiui sparnai.
Žmogus ateina į pasaulį su “Oy!”, o išeina su “Gevaltl”.
Žmogus, duodantis ne daug su šypsena, iš tiesų atiduoda daugiau, nei tas, kuris duodamas daug, daro tai susiraukęs.
Žmogus, kuris norėtų turėti draugų, turi ir pats būti draugiškas.
Žmogus turi gyventi bent jau iš smalsumo.
Žodžiai turi būti pasverti, o ne suskaičiuoti.
Žuvis ir svečias po trijų dienų ima smirdėti.

Parašykite komentarą