Rinkinys S,T,U,V,Č,Š,Ž patarlių ir priežodžių

Slovakų patarlės ir priežodžiai

Ant greito žirgo tuoktis nejok.

Suomių patarlės ir priežodžiai

Geriau vyras varvančia nosimi, bet ne toks, kuris be reikalo juokiasi.

Jei nuotaika bloga, ir nepadeda net sauna – kitų priemonių nebėra.

Suomija be miško, kaip meška be kailio.

Tamilų patarlės ir priežodžiai

Rinkis žmoną ne pagal grožį, o pagal būdą; vesk ne dėl pinigų, o dėl gero vardo.

Pasileidusį vyrą tik žmona išgelbės.

Turkmėnų patarlės ir priežodžiai

Gera žmona – brangenybė, bloga – bėda.

Jei galvoje tamsu, visas pasaulis atrodo juodas.

Lengva tapti mokytu, sunkiau – žmogumi.

Turkų patarlės ir priežodžiai

Acto pardavėjas šypsodamasis uždirba daugiau, negu medaus pardavėjas būdamas susiraukęs.

Bevaikius kamuoja vienas rūpestis, tėvus graužia tūkstančiai širdgėlų.

Grožiu keturiasdešimt dienų pasidžiaugsi, o gera širdimi ir keturiasdešimties metų bus mažai.

Jei Dievas nori suteikti vargšui laimės, tai pirma ką jis padaro – paklaidina jo asilą, o tada padeda vargšui jį surasti.
Jei turi gerus vaikus, ar tau bereikia didesnio turto. Jei tavo vaikai blogi, vėlgi – kam tau turtas?

Kas valgo jau būdams sotus, tas dantimis sau duobę kasa.

Melagio žvakė dega iki saulėlydžio.

Nė vienas nėra toks turtingas, kad galėtų švaistyti draugus.

Vandens pirmenybė jauniems, šnekėjimo pirmenybė seniems.

Ukrainiečių patarlės ir priežodžiai

Bažnyčia šalia, bet kelias slidus. Aludė toli – nueisiu pamažu.

Grožis iki altoriaus, protas – iki mirties.

Nuo piktos bobos senėji, o nuo geros – jaunėji.

Šypsosi žmona – nušvinta visa šeima. Apsiniaukia žmona – namie tamsa.

Tegu vyras kaip varna, o bobai vis tiek paspirtis.

Uzbekų patarlės ir priežodžiai

Gražūs rūbai puošia kūną, geri draugai džiugina sielą.

Jei turi pinigų, valgyk plovą, jeigu jų neturi, tai valgyk tik plovą.

Nori, kad tave gerbtų – daug nekalbėk, nori būti sveikas – daug nevalgyk.

Pažintis – metams, santuoka – visiems laikams.