Velykiniai sveikinimai

Vaisių stalas ir bonkutė,
Skanus tortas ir silkutė,
Galvos skausmas, skrandžio ydos.
Tai vadinasi Velykos!

***


Žinia išsvajota sielą gaivina,
Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai,
Maldos karščiausios plaukia į dangų –
Šventos Velykos visus aplankė!

***

Žiedais išmargintą margutį
Velykų paštas atridens.
Linguos pamiškėje žibutės,
Pavasaris širdim sruvens.

***

Vėl su pavasariu prabuski, prisikelki,
Vėl širdyje pražyski žibute.
Su varpo dūžiais kilk naujai gyventi,
Su Aleliuja pilna krūtine.

***

Pražydo margučiai raudoni, žali,
Velykinio stalo garbiam vidury,
Kai šitiek linkėjimų, šypsenų, saulės,
Lai būna palaimintas mūsų pasaulis.

Šiltų Velykų!

***

Po džiaugsmo margutį į širdį,
Po laimės margutį į mintį,
Po meilės margutį į žodį,
Kad šiltos Velykos pabudintų grožį.

***

Pavasaris žadina sielą.
Jau skamba Velykų garsai.
Nors pievos dar nuogos, be pienių,
Tespindi margučių šimtai!

***

Pabuskim visi, prikelkime sielas
Vien meilei ir laimei…
Juk Velykos jau atėjo!

***

Kiškis bėga per laukus,
Kiaušiais daužo grumstelius.
Neduok Dieve jie suduš –
Tai Velykos liūdnos bus.

***

Jau Velykos štai atėjo ir margučiai atriedėjo,
Džiaugsmo linki jums geltonas,
Meilės žada jums raudonas,
Žalias sako būk laimingas, mėlynas – ir ištvermingas!

***

Girdyk vyrą kalciu švinu, kad neliktų be kiaušinių. Juk Velykos jau artėja tegul lukštas sustiprėja.

***

Dilin, aš tavo mobilus svetys.
Ar prie Velykų stalo man dar vietos liko?
Šiltų linkėjimų pilna mano širdis,
Te su pavasariu gražiausios pranašystės išsipildo.

Parašykite komentarą