Velykiniai sveikinimai

Velykiniai sveikinimai
Velykiniai sveikinimai

Kiaušinis geltonas – tai saulė,
Kiaušinis žalias – tai pieva,
Kiaušinis raudonas – tai meilė!
Su Pavasario švente… Sveikina…

***

Saulėtos dienos, mišrainės baltos, gėrimų gausos, margučių kietų, svečių tik lauktų bei lengvų pagirių!

Su Šv. Velykom!

***

Su dideliais ir su mažais,
Su apvaliais ir pailgais,
Su margais ir ne margais,
Su kiaušiniais po galais!

***

Auštantis Velykų rytas teatneša
Jums pilnas rieškučias džiaugsmo,
Didelį krepšį margučių ir gausybę
Skaisčių pavasario spalvų!

***

Sakoma, jog kartu su pavasario saule,
Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.
Tesugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis!

***

Juk Velykos tai ne Kūčios –
Atsargus būk su margučiais!
Jei netyčia kur paspausi,
Tai bus nuostoliai didžiausi!

Su Šv. Velykom!

***

Su Atgimimo švente!
Atsinaujinkime, kad šviesiomis mintimis
Pradėtume naują gamtos ciklą.
Gražių, prasmingų, viltingų Velykų!

***

Sveiki sulaukę šventų Velykų!
Sveiki pakilę šviesiausią rytą!
Sveiki išvydę stebuklą brangų!
Džiaukimės, laimė visus aplankė.

***

Šiandien į jūsų kiemą ritas švelniausiais mūsų žodžiais nudažytas velykinis margutis! Su Velykom!

***

Teprisikelia mūsų širdys
Supratimui, užuojautai, pakantumui ir meilei.
Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!