Velykiniai sveikinimai

Kai tyliai užmiega visi vaikai,
Ir verias vartai sapnų karalystėn,
Tyliai už lango jau girdisi štai
Velykų bobutė iš toli atklysta.

***

Neša ji tyliai didžiulius krepšius,
Pilnus spalvotų margučių.
Džiaugsis vaikai ryte kai pabus,
Plos jie smarkiai katučių.

***


Baikit pjaustyt mišrainytes ir teplioti kiaušinius,
Laikas rausvinti lupytes ir daužyti margučius.
Pažiūrėt kieno stipriausias, paragaut kieno skaniausias,
Kilstelkit šampano stiklinaitę ir atšvęsti Velykas!

***

Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švesti bus tikrai smagu!

***

Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim,
Laimės, džiaugsmo palinkėsim
Ir ramybės viens kitam!

***

Su margučių smagumu,
Kyla saulė pamažu.
Kelk, skubėk ir tu kartu
Skelbia varpas:
Kelkimės visi kartu.

***


Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius į kaktą.

***

Su pavasario švente,
Su naujais darbais,
Su geresne sveikata
Ir geriausiu pasisekimų gyvenime.

***

O tu geras žmogeliuk
Staigiai imk ir apsisuk
Ir gaudamas dovanėlę
Uždainuok Velykų giesmelę!

Parašykite komentarą