Tikslų siekimas: 5 didžiausios klaidos ir daugiau nei 5 būdai jas ištaisyti

Esminė priežastis, kodėl dar iki šiol negyvenate savo svajonių gyvenimo…

laimingas gyvenimas
laimingas gyvenimas

…yra per mažas pasitikėjimas savimi. Neturiu omenyje tuščio pasipūtimo ir savęs pervertinimo. „Pasitikėjimas savimi“ – skirtingai suprantamas žodžių junginys.

Pakankamai savimi pasitikintis žmogus nebijo klysti, nėra
priklausomas nuo kitų žmonių nuomonės ir elgesio, drąsiai elgiasi taip, kaip nori ir leidžia taip elgtis kitiems. Pasitikėjimas savimi – tai
kur kas daugiau nei tikėjimas, kad gali nuversti kalnus. Tai stiprybė,
kuri išvaduoja nuo vaikystės traumų, baimių, atidėliojimo ir t.t.
Manau, kad iš pasitikėjimo savimi savaime išsivysto visos kitos
geros savybės: buvimas savimi (nes mėgsti save ir jautiesi
pakankamai stiprus), atkaklumas (nes žinai, kad tau pavyks), drąsa
(nes nebijai skausmo), gebėjimas mylėti ir leistis būti mylimam (nes
neįsikimbi į kitą žmogų kaip į ramstį), nepalūžti (nes vis tiek esi
laimingas), kuklumas (nes supranti, kiek daug esi vertas ir tau
nereikia girtis) ir t.t. Svarbiausia, kad savimi pasitikintis žmogus gali
iš esmės patenkinti savo poreikius, nesidangstydamas gynybos
mechanizmais ir nesiremdamas į paviršutiniškus malonumus. Jis yra
atviras sau ir kitiems. Tai jį išlaisvina.

Pasitikėjimo savimi ugdymui padeda:

  • Iššūkiai, išsivadavimas iš baimių
  • geresnis savęs pažinimas ir valdymas
  • bendravimas su bendraminčiais (artumas ir palaikymas)
  • pripažinimo ir įvertinimo skonis

Parašykite komentarą