Gimtadienio tostai

gimtadienio tostai
gimtadienio tostai

Žmogus nežino, kad jis panašus į velnią: Keikiasi velniškai, Myli velniškai, Geria velniškai. Tad gyvenk taip, kad galėtum pasakyti: Man velniškai gera.

***

Gražiausių metų leiski palinkėti, Te niekados nebus rudens. Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti, Ir laimė širdyje gyvens. Giedrų dienų Tau linkime, Daug sukakčių dar švęst, Ilgų ilgiausių metų Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

***

Mielasis bičiuli, gražiai gyveni. Štai stalas nukrautas, bokalai pilni! Žmonelės meilumas, linksmumas svečių, Išgert už Tave ligi dugno kviečiu.

***

Šią dieną tau linkiu: Ispaniškos kaitros, Čigoniško linksmumo, Amerikietiškos sąskaitos banke, Indiškos karštos meilės, Ir paprastos lietuviškos laimės!

***

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių, Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru. Laiminga būk, sulaukus šitiek metų, Kurie ne vien tik rūpesčius, ir laimę atnešė kartu.

***

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, Ir nueitų dienų graži rimtis. Tai, kas praėjo, kas jau buvo, Kaip kraitis, dovana arba lemtis. O būsimieji metai tegul būna, Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

***

Kad žmogus būtų laimingas reikia tiek nedaug: Truputį saulės kai lyja, Lašo lietaus kai kaitra už lango, Didžiulės šypsenos kai liūdna, Minutės vienatvės kai triukšminga, Muzikos ir juoko kai nuobodu, Artimo glamonių kai nepaliaujamai sunku. Žmogui reikia laimės. Su gimtadieniu…

***

Šią ypatingą dieną noriu, Tau padovanoti ypatingą dovaną: Didelį būrį mylimų draugų, kurie atneš Tau tai, Ko nori kiekvienas savo gimimo dieną: Daug juoko, geros nuotaikos, nuoširdumo, dėmesio Ir daug šiltų apkabinimų. Su gimtadieniu Tave!

***

Būk išdykęs padangių drugys, Būk upelis, tiltas ir kelias, Būk padangės melsvos vyturys, Būk diemedis girioje žalias. Būk tu saulė, vėjas, dangus, Būk plačios padangės mėlis, Būk tu pagaliau žmogumi, Tik nebūki niekada šešėlis.

***

Gerkime gyvenimą kaip taurų vyną, Gerkim iš pačių gražiausių taurių – Niekam Laikas metų negrąžina, Kad galėtum viską vėl pradėt iš naujo. Pakelkim taures už gyvenimą!

***

Jaunystė – juoko pilna, Jaunystė – tai daina. Jaunystė – meilės pasaka, Tik nuostabiai trumpa.

Parašykite komentarą