Krikštynų sveikinimai

Priimk šią dovaną sūnau/dukryt – tikėjimą
Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens,
Lai meilė, gėris ir dorumas
Tavoj širdutėj visąlaik gyvens.

Te saugo tave Dievas visagalis
Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais,
Te įkvepia tau norą ir gebėjimą
Dalintis su žmonėm gerais darbais.

***

Krikštynos – tai šventė mūsų širdy,
Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti,
Šypsosi giminės ir krikšto tėvai,
Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.

***

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo,
Tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį.
Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje,
Tėvai turbūt sukviestų visą pasaulį.
Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams,
Tad rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

***

Baltom pėdutėm angelėlis atkeliaus
Į mažo mažo kūdikėlio širdį
Šventadienio varpai bažnyčioj gaus
Atnešdami tikėjimo ir meilės viltį

***

Skrenda baltas angeliukas
Aplink tyrą, švelnią sielą.
Džiaugiasi maža širdelė,
Šitą gražią krikšto dieną.

***

Ant angelo sargo sparnelio
Dievulis tau siunčia palaimą,
Tik auk ir būk sveikas, vaikeli,
Jis sergės tave nuo nelaimių.

Uždek šventą krikšto žvakelę
Ir nieko daugiau nebijoki,
Duok angelui sargui rankelę
Ir šypseną jam dovanoki.

***

Tegul tavo širdyje visuomet dega tyra krikšto žvakės liepsna,
Tegul ją saugo ir kursto šilti mylinčių žmonių jausmai.
Tegul tave lydintis angelas sargas neša džiaugsmą ir laimę,
O mes pasistengsim, kad tu augtum sveikai ir linksmai.

***

Angelas sargas šiandien atėjo,
Globoti ir saugot tave pažadėjo.
Imk jį už rankos, Dievo vaikeli,
Jis tau parodys gyvenimo kelią.
Drąsiai keliauki ir nesustoki,
Kai jis šalia – tau nėra ko bijoti.

Parašykite komentarą