Afrikiečių patarlės ir priežodžiai

Idėjos yra vertos tuzino monetų, bet žmonės, kurie jas paverčia veiksmu, yra neįkainojami.
Ieškok draugo be kaltės ir tu paliksi be draugų.
Iki to laiko, kol kvailys išmoko žaidimą, žaidėjai jau išsiskirstė.
Išmintingam užtenka žodžio.
Išmintingas yra tas žmogus, kuris nesijaudina dėl dalykų, kurių jis neturi, bet džiaugiasi tais dalykais, kuriuos jis turi.
Išmintingas žmogus turi žinoti savo bendruomenės kalbą, pasakas ir patarles.
Išmintingas žmogus, kuris žino patarles, suderina sunkumus.
Išmintingojo pamokymai yra kaip aštrios lazdos, kurias piemenys naudoja avims suvaldyti.
Išmintis yra kaip baobabo medis – nė vienas individas negali jos apkabinti.
Išmintis nusveria jėgą.
Išmintis viršija stiprumą.
Išsigandęs šuo loja todėl, kad pasiteisintų savo šeimininkui, bet drąsus šuo kanda todėl, kad apgintų jį.
Išvien veikdami vorai savo tinklais gali pagauti ir liūtą.
Įgytas patyrimas svarbiau už septynis išmintingus pamokymus.

Jei galimybė nesibeldžia, pastatyk duris.
Jei tavo brolis yra turtingas, tai dar nereiškia, kad tu esi turtingas.
Jei tu esi labai negeranoriškas šiandien, nesitikėk maloningumo rytoj.
Jei tu nuspręsi sugulti kartu su šunimis, tu turi būti pasiruošęs prabusti su blusomis.
Jei tu pasirinksi draugauti su kiaulėmis, tu turi būti pasiruošęs gyventi purvyne.
Jei turi problemą ir negali jos išspręsti vienas, pažadink ją.
Jeigu būgno mušimo ritmas pasikeičia, šokių žingsnelis taip pat turi prisitaikyti.
Jeigu du broliai kovoja dėl savo tėvo žemės, tai svetimas žmogus ten mėgausis prakaito liejimu ir darbu.
Jeigu eikvoja nutrūktgalviškai, tai jis (ji) paveldėjo neteisėtą turtą.
Jeigu kas nors nėra sulūžę, tai nebandyk tai taisyti.
Jeigu katė nori pasaugoti tavo žuvį, nepasitikėk ja.
Jeigu kažkas eina link tavęs, tau nereikia jam sakyti: „Ateik čia“.
Jeigu mama vagia su vaiku, pririštu ant nugaros, tai ko jūs tikitės iš to vaiko.
Jeigu mes darome tai, ką mes visada darėme, tai mes visada pasiliksime tokiais, kokiais mes visada buvome.
Jeigu nieko nepagauni, nemesk šalin savo tinklų – tu niekada nežinai, ką dievai planuoja toliau.
Jeigu nori nueiti greitai, eik vienas; jeigu nori nueiti toli – eik kartu.
Jeigu saldumo yra per daug, tai daugiau nebėra saldumas.
Jeigu tau trūksta planavimo, tu planuoji nesėkmę.
Jeigu tu atsidėjusiai stebėsi, tu rasi išminties ir šešėliuose.
Jeigu tu bėgi per daug greitai, tu prabėgi saugią vietą, kur tu būtum save paslėpęs.
Jeigu tu esi užpildytas išdidumu, tada tau nebeliks vietos išminčiai.
Jeigu tu ir toliau sukinėsies aplink merginą, kurios tu negali turėti, tai tu niekada nepamatysi merginos, kurią tu gali turėti.
Jeigu tu kažką statai ir lūžta vinis: ar tu turėtum visiškai sustabdyti statybas, ar tu turėtum pasikeisti vinį?
Jeigu tu kasi duobę savo priešui, nepadaryk jos per daug gilios, nes tu pats gali į ją įkristi.
Jeigu tu negali valgyti mažai, tavo burna smirda.
Jeigu tu nesi gyvulys, tu niekada neatsidursi spąstuose.
Jeigu tu neši kiaušinių krepšį, nešokinėk.
Jeigu tu nori sužinoti kokio ilgumo yra žmogaus liežuvis, leisk jam pasinaudoti burna, laižant medų iš lėkštutės.
Jeigu tu nori, kad žmonės tave suprastų, kalbėk jų kalba.
Jeigu tu parodai kaltinantį pirštą į kitus, trys pirštai parodys į tave.
Jeigu tu pasiūlysi pasidalinti sėdima vieta žmogui, kuris turi didelį užpakalį, tu ją visiškai prarasi.
Jeigu tu persekioji du kiškius, tu nepagausi nė vieno.
Jeigu tu sudaužysi kokoso riešutą žmogui į galvą, jis nesidžiaugs jį valgydamas.
Jeigu tu tapai turtingas, būk tamsiame užkampyje, kai šokinėji iš džiaugsmo.
Jeigu tu užmerki akis faktams, tu mokysies iš nelaimių.
Jeigu tu užpildysi savo galvą pasipūtimu, tau pritrūks vietos išminčiai.
Jeigu žmogus joja ant tigro nugaros, jis niekada neturėtų būti nustebęs, jeigu tai baigiasi jam tigro skrandyje.
Jūs visada išmokstate daug daugiau, kada jūs pralaimite, negu kada jūs laimite.

Ką akis pamatė, to širdis niekada nepamiršta.
Ką mes darome iš gailesčio, kitas tai pavadintų stiprybe.
Ką tu darai neteisėtai, tas dažniausiai atšauna atgal.
Ką tu išmoksti, su tuom tu miršti.
Ką tu paskatini vaiką mylėti, gali būti svarbiau, nei ką tu padedi jam išmokti.
Ką tu verdi nemėgdamas, tą paskui turi ir suvalgyti.
Kad ir kokiu pasiekimu tu didžiuotumeisi pasaulyje – kas nors yra geresnis už tave.
Kad kažkam pasisektų gyvenime, jis turi sunkiai dirbti.
Kada akmuo būna identifikuotas, jis nebegali sunaikinti sodo kauptuko.
Kada bailys pamato žmogų, kurį gali primušti, jis tampa alkanas kovoti.
Kada širdis patvinsta, ji išsilieja per burną.
Kada širdis veikia, kūnas yra jos vergas.
Kai aklas lydi aklą, abu įkris į griovį.
Kai ateina problemos, jos su savimi atsiveda visus savo giminaičius.
Kai bitė įgelia žmogui, jis juk nepasileidžia naikinti visus avilius pasaulyje.
Kai būgnininkai pakeičia mušimo ritmą, šokėjai taip pat privalo pakeisti savo šokio žingsnelį.
Kai daug medžių sugriūva vienas ant kito, išmintingas žmogus pirmiausiai ima medį nuo viršaus.
Kai drambliai kovoja, kenčia žolė.
Kai dramblys užlipa ant spąstų, daugiau nebėra spąstų.
Kai gaidys kviečiasi tarakoną į gimtadienį, tai jis pasiruošė pietus pats sau.
Kai galva yra didelė, ji negali išvengti smūgių.
Kai gyvatė yra namuose, žmogui nebereikia ilgai apie tai diskutuoti.
Kai yra nesutarimas tarp dešinės kojos ir kairės, visas kūnas virsta žemyn.
Kai karaliai praranda kryptį, jie tampa tarnais.
Kai kas nors bando papurtyti didelį medį, tai baigiasi tuom, kad jis purto pats save.
Kai medžio šešėlis yra sulinkęs, tiesink medį, o ne šešėlį.
Kai medžiotojas grįžta ir parsineša grybų, nebeklausinėk jo, kaip jam sekėsi medžioklė.
Kai nebėra priešų viduje, išorės priešai nebegali tavęs sužeisti.
Kai nukertama gyvatės galva, jos kūno likutis tampa paprasčiausia virve.
Kai nuogas žmogus tau žada audeklą – saugokis.
Kai paukštis nori grįžti namo, jis skris net tada, jei nukirpsi jam sparnus.
Kai pelė juokiasi iš katino, netoliese yra urvelis.
Kai piktžolės užpuola žemę, tai reiškia, kad savininkas neatvyksta.
Kai siūlai susivienija, jie gali surišti ir liūtą.
Kai slidus gruntas guli priešais tave, nesijuok iš tų, kurie apvirto.
Kai tarakonas nusprendžia tapti gaidžio draugu, jis turi būti pasiruošęs, kad visa tai jam gali baigtis gaidžio skrandyje.
Kai tavo artimas klysta, tu rodai pirštu, bet kai tu klysti, tu slepiesi.
Kai tavo draugas dovanoja tavo žmonai brangią dovaną, laikas tapti įtariam.
Kai tavo koja skęsta, visas tavo kūnas turėtų tai pajausti.
Kai tavo namas dega, tu nebesirenki kas tau pagelbėtų jį užgęsinti.
Kai tu dovanoji draugui ožką, tu turi paleisti pavadėlį.
Kai tu esi turtingas, tu esi nekenčiamas; kai tu esi vargšas, tu esi niekinamas.
Kai tu klausinėji, tu tampi kvailiu trumpam; kai tu nieko neklausineji, tu tampi kvailiu visam savo likusiam gyvenimui.
Kai tu nesilaikai dievų nustatyto ritmo, tu prarandi gyvenimo ritmą ir ramybę.
Kai tu pamatai vėžlį ant tvoros stulpo viršaus, tu žinai, kad kažkas jam padėjo.
Kai tu persekioji savo bičiulį, pasilaikyk stiprybės atsitraukti, kai jis atsigaus, ir duos tau grąžos atgal.
Kai tu ugnimi kovoji prieš ugnį, kažkas bus sužeistas.
Kai tu žinai kas yra jo draugas, tu žinai kas yra jis.
Kai upė išdžius, mes visi pamatysime, kur miega krokodilai.
Kai kalba veiksmai, žodžiai yra niekas.
Kai vienas pirštas yra sutinęs, jis paveikia ir kitus.
Kai visas vanduo būna nutekėjęs, tik didžiausi akmenys išlieka vagoje.
Kai žmogus atsiduria bėdoje, jis prisimena Dievą.
Kai žmogus sukčiauja tau kartą – gėda jam; kai žmogus sukčiauja tau antrą kartą – gėda tau.
Kaip žaizda sukelia uždegimą pirštui, taip mintis sukelia uždegimą protui.
Kaip žaizda uždega pirštą, taip mintis uždega protą.
Kam reikia medaus, tas neturėtų bijoti bičių.
Karalius, kuris netoleruoja pastabų apie jo burną, neturėtų valgyti viešoje vietoje.
Kartais veidas pasako tai, ko lūpos nesugeba pasakyti.
Karvė turi ganytis ten, kur ji yra pririšta.
Kas ateina nuo lūpų, tas pasiekia ausis; kas ateina iš širdies, tas pasiekia širdį.
Kas atleidžia – laimi.
Kas yra skrandyje, tas yra laikoma ir galvoje.
Kas joja ant liūto nugaros, tam tikrai pabaiga bus liūto skrandyje.
Kas šiuo momentu kvailį įaudrina, tą išmintingas jau yra girdėjęs anksčiau, ir tai jo nebejaudina.
Kas tave supykdo, tas tave valdo.
Kas užauga greitai, miršta greitai.
Kas vaikšto purve – kažkurioje tai vietoje turi nusivalyti savo pėdas.
Kas valgo per daug – vėliau sirgs.
Katė ir pelė negali ilgai išbūti vienas kito kaimynystėje.
Katė laiko savo nagus įtrauktus, kol nesutinka pelės.
Katė, savo tvirtovėje, turi liūto dantį.
Kažką darydamas, daryk tai tam skirtu laiku, ir tada tą darbą lydės santarvė.
Kentėti – dar nereiškia mirti.
Kiekviena galva turi mąstyti pati.
Kiekvienas blogas žmogus nusipelno blogos problemos.
Kiekvienas išėjimas yra į kažkur įėjimas.
Kiekvienas turi teisę būti kvailys, tik kai kurie piktnaudžiauja šia teise.
Kiekvienas veiksmas turi savo atoveiksmį.
Kirminas negali nužudyti musės.
Kirvis pamiršta, bet sužeistas rąstas – ne.
Kirvis pamiršta; Medis prisimena.
Klausydamas seno žmogaus, tu išmoksti išminties.
Knygų skaitymas pašalina liūdesį iš širdies.
Kodėl jiems patinka negražiai atrodantis žmogus – užtrunka ilgai tai suprasti gražuoliui.
Kodėl reikia imti kažką jėga, kai tu gali įgyti tai su meile?
Kol gyvatė nėra mirusi, nenumesk lazdos.
Kuo artimesnė draugystė, tuo mirtingesnis priešiškumas.
Kur yra gyvenimas, ten yra ir viltis.
Kur nėra gėdos, ten nėra ir garbės.
Kur nėra turto, ten nėra ir skurdo.
Kur tik žmogus apsistoja gyventi, jo charakteris eina kartu su juo.
Kur vanduo yra bosas, ten žemė privalo paklusti.
Kvaila galva silpnina pėdas.
Kvaila yra musė, kuri palaidojama kartu su lavonu.
Kvailas yra šuo, kuris loja ant dramblio.
Kvailio protas yra, kaip suskilęs puodas – jis nelaiko savyje išminties.
Kvailys ir jo pinigai yra vienas didelis balius.
Kvailys ir vanduo eis ten, kur jie yra nukreipiami.

Parašykite komentarą