Afrikiečių patarlės ir priežodžiai

Šaukštas medaus pagaus daugiau musių negu galonas acto.
Šeima yra kaip stambus miškas: dažnai iš išorės jis yra tankus ir tirštas, o kai tu viduje – kiekvienas medis turi jam skirtą vietą.
Šnibždėjimas turi daugiau reikšmės negu triukšminga kalba.
Šukos tampa blogos, kai jos tave užgauna.
Šuniukas neturėtų konfrontuoti su stambiu gyvuliu.
Šuo pagimdo šunį.
Šuo sugrįžta ten, kur jis buvo maitinamas.
Šuo žino savo šeimininką, bet ne savo šeimininko šeimininką.
Šuo, kurio tu nemaitinai, niekada negirdės tavo kvietimo.
Švari sąžinė padaro minkštą pagalvę.

Taika yra brangi, bet ji verta išlaidų.
Tam, kad galėtum mylėti kitus žmones, tu turi sugebėti mylėti save.
Tam, kuriam įkando gyvatė, driežas sukelia paniką.
Tam, kuris nežino, mažas sodas yra miškas.
Tas medis lūžta, kuris prisiima visą vėjo galią.
Tas žmogus, kurį tu prisiimsi ant savo kupros, bus tas, kuris tau kandžiosis.
Tas žmogus, kuris kenčia nuo šalčio, bus pirmiausias, kuris pagalvos apie durų uždarymą.
Tas, kuris atleidžia savo žmoną dėl to, kad jinai daug valgo, baigs tuom, kad jis ves kanibalę.
Tas, kuris atleidžia, užbaigia ginčą.
Tas, kuris bando papurtyti medžio kelmą, papurto tik save.
Tas, kuris bėga paskui didelį turtą, bėga šalin nuo ramybės.
Tas, kuris griūva, mokina kitus pamoką.
Tas, kuris yra apsvaigęs nuo vyno, gali išsiblaivyti; tas, kuris yra apsvaigęs nuo turto, negali.
Tas, kuris yra vežamas, nesupranta kaip toli yra miestas.
Tas, kuris klausia, nepames savo kelio.
Tas, kuris neišklauso kitų, tas irgi nusipelno būti neišklausytas.
Tas, kuris nežino kur jis vyksta, tas nežino kada, ir ar iš viso, jis atvyks.
Tas, kuris niekada nežino iš kur jis atvyksta, niekada nežinos kur jis vyksta.
Tas, kuris nori visko, praranda viską.
Tas, kuris numato arba pranašauja, nėra tas, kuris priverčia pranašystes išsipildyti.
Tas, kuris per daug pasitiki savimi ir veikia negalvodamas, neišvengiamai artėja prie nuopolio.
Tas, kuris tau primena arba pataiso tave, yra geresnis, negu tas, kuris šmeižia tave.
Tas, kuris tavęs nepažįsta, tas tavęs nevertins.
Tas, kuris teisia kitus ir niekada nesileidžia būti teisiamas, praranda draugus.
Tas, kuris žino, kad jis turi pakankamai, yra turtingas.
Tau nereikia gulėti toje vietoje, kurioje priešas tave nubloškė.
Tau nereikia sakyti kurčiam, kad turguje yra paniškas bėgimas.
Tautos griovimas prasideda jos žmonių namuose.
Tavo ankstesnis melas prieštaraus tavo ateities tiesai.
Tavo maistas privalo būti tavo vaistas ir tavo vaistas privalo būti tavo maistas.
Ten, kur karvė, turėtų vilkas mirti.
Ten, kur karvės stovi kartu, liūtas eina miegoti alkanas.
Ten, kur tavo širdis miega, tu turi eiti aušroje (kai tu pradedi susivokti).
Tie, kurie yra prieš terorizmą, neturėtų terorizuoti kitų.
Tie, kurie mano, kad jie yra per dideli daryti mažus dalykus, turbūt yra per maži daryti didelius dalykus.
Tie, kurie neatleidžia, sulaužo tiltą, kuriuo jie turi praeiti.
Tie, kurie teisia anksčiau, negu jie sužino faktus, išmoks lieti ašaras.
Tiesa ir rytas tampa šviesa, kai tam ateina laikas.
Tiesa yra kaip ugnis – ji negali būti paslėpta po sausais lapais.
Tiesa yra pirmoji karo auka.
Tiesa negali būti amžinai paslėpta po blogybėmis.
Tigras, kuris sėlina tyliai, dar nereiškia, kad yra įbaugintas.
Tik darbas yra turto šaltinis.
Tik katės nebuvimas leido žiurkei užlipti ant stalo.
Tik kvailys testuoja vandens gylį abiejomis pėdomis.
Tik pakvaišęs šuo loja ant skrendančio paukščio.
Tikėti – tai žvelgti anapus horizonto.
Tikroji meilė reiškia, kad tai, kas mano, yra ir tavo.
Tyla atsineša mūsų protėvių išmintį.
Tyla, tinkamu momentu, yra geriausias įsakymo išreiškimas.
Tingaus žmogaus ūkis yra veisimosi vieta gyvatėms.
Tingi musė negali paragauti šviežios žaizdos.
Tingus viščiukas, kuris eksponuoja save, bus gardus valgis ereliui.
Tingus žmogus prisimins, kad jis nesodino, kai jo kaimynas ims derlių.
To, kurio nėra šalia, niekada neapdaužo krentantis medis.
Tol, kol sugedęs dantis nėra atsargiai ištraukiamas, tol burna neturės ramybės.
Trumpiausias atstumas tarp dviejų žmonių yra šypsena.
Truputis lietaus, kiekvieną dieną, užpildys upes, tvinstančias per kraštus.
Truputis prie trupučio ir truputis tampa daug.
Truputis švelnumo yra geriau negu daug jėgos.
Tu gali atskirti prinokusį grūdą pagal jo išvaizdą.
Tu gali atvesti ožką prie upės, bet tu negali jos priversti gerti vandenį.
Tu gali daug sužinoti apie žmogų, stebėdamas jį, kada jis yra alkanas.
Tu gauni tai – ko tu nusipelnei.
Tu juk neatiduodi kam nors dovanų ožką, vis dar laikydamas ją už virvutės.
Tu juk nemuši būgno su vienu pirštu.
Tu negali atsiremti į orą.
Tu negali įsakyti ožkai suėsti hieną.
Tu negali išplėsti tinklą paukščiui, kuris tave stebi.
Tu negali įterpti naujas idėjas žmogui į galvą ją nukirsdamas.
Tu negali laimėti loterijos, nenusipirkęs bilieto.
Tu negali manyti, kad tu gali išmokinti žuvį plaukti.
Tu negali nesodinti grūdų vien tik dėl to, kad paukščiai ketina jais pasivaišinti.
Tu negali pamatuoti gyvatės, kol jinai nėra mirusi.
Tu negali pasiųsti ožką, kad išgelbėtum avį nuo liūto užpuolimo.
Tu negali paslėpti dūmų, kai namas dega.
Tu negali paslėpti savo nuogumo nuo savo maudymosi kibiro.
Tu negali šokti per pelkę, kol tu jos dar nepasiekei.
Tu negali šokti su viena koja.
Tu negali tikėtis, kad aš nešiu tave per upę ant savo nugaros ir tada man sakyti, kad mano galva smirdi.
Tu negali tvarkytis su ugnimi vien tik savo rankomis.
Tu negali užrakinti mokslą vienoje galvoje.
Tu negali užrišti raištį žmogui ant akių ir tikėtis, kad jis perkels tave per upę.
Tu negali vaikščioti, kol dar nepradėjai šliaužioti.
Tu nei vieno negali nuvesti toliau, nei kad pats nuėjai.
Tu nemyli žmogaus, jei nenori priimti jo dovanos.
Tu nemokyk senos gorilos miško takelių.
Tu nenubausi žuvies, įmesdamas ją į vandenį.
Tu nesuprastum kaip toli yra miestas, jeigu būtum tenai nuvežtas.
Tu niekada negali pasodinti ryžius ir tikėtis nuimti kukurūzų derlių.
Tu niekada nepažinsi, kad linija yra zigzagas, kol tu šalia nepridėsi tiesios linijos.
Tu turėtum žinoti kas yra gaminama virtuvėje, nes kitaip tu gali suvalgyti draudžiamą maistą.
Tu visada skini tokius vaisius, kokius tu pasodinai.
Tūkstančio mylių kelionė prasideda vienu žingsneliu.

Uola, viduryje jūros, niekada nebijo lietaus.
Upė neteka per mišką neišversdama medžių.
Upė, kuri pamiršta savo šaltinį, greitai išdžius.

Parašykite komentarą