Afrikiečių patarlės ir priežodžiai

Ožkos negali gyventi leopardų bandoje.

Pagal poelgius mes pažįstame žmogų.
Pagydyk pirmiausia save, prieš gydydamas kitus.
Paliko namie balandėlę ir išėjo į gatvę su krokodilu.
Parazitas negali gyventi vienas.
Pasakyk savo draugui melą, jeigu jis išlaiko tai paslaptyje, tada pasakyk jam teisybę.
Pasiutęs šuo kandžioja viską, išskyrus save.
Paskutinei kurapkai klius daugiausiai strėlių.
Paslaptis išlieka paslaptimi iki tol, kol ją žino vienas žmogus.
Pastovus kovotojas, kuris sudrumsčia taiką, yra susaistomas būti nukautas savo paties pykčio.
Patarlės yra patirties dukterys.
Patenkintas žmogus nesupranta ką jaučia alkanas žmogus.
Patys spygliai tavęs nesužeis – tu susižeidi save su spygliais.
Paukštis, su ugnimi ant uodegos, sudegina savo lizdą.
Paveikslas yra vertas tūkstančio žodžių.
Paveldėtas turtas – blogio šaltinis.
Pavogtas daiktas nepripildys džiaugsmu žmogaus širdies.
Pėda niekada nesiginčija su žeme.
Peilis nepažįsta savo savininko.
Pelė nesidalina dubeniu su kate.
Pelenai visada krenta atgal ant jų pylėjo veido.
Per daug kvietimų supainioja šunį.
Per didelis valgymas nepasotina godumo.
Pergalė turi šimtą tėvų, o pralaimėjimas yra našlaitis.
Pigiausias būdas patobulinti savo išvaizdą yra nešiotis šypseną.
Pirk tiesą, bet niekada jos nepardavinėk.
Po audros pasirodo saulė.
Praregėjimo ieškojimas turėtų būti nepaliaujamas.
Prieš pirkdamas namą – pasižiūrėk kas bus tavo kaimynai.
Prieš šaudamas, žmogus turi nusitaikyti.
Prisirpęs arbūzas nukrenta pats.
Protingas priešas yra geriau negu kvailas draugas.
Purvina lazda supurvina kiekvieną, kuris prie jos prisiliečia.

Raktas, kuris atrakina, yra tas pats raktas, kuris ir užrakina. Gerbk vaiką ir jis gerbs tave.
Riaumojantys liūtai nežudo aukos.
Ryžtingas medžiotojas niekada nėra įbauginamas džiunglėse.
Rožės labui spyglys taip pat yra palaistomas.

Savo tikrą draugą laikyk abiem rankomis.
Senas žmogus gali nepataikyti mesdamas akmenį, bet niekada neprašaus pro šalį pasakydamas žodį.
Sėkmė yra kopėčios, kuriomis negalėsi palipti sukištomis į kišenes rankomis.
Sielvartas gali nuliūdinti tavo veidą, bet jis paaštrina tavo supratimą.
Skola gali tapti supelijusi, bet ji niekada nesupūva.
Skola yra vergovė.
Skubėjimas pridaro šiukšlių.
Skustuvas gali būti aštresnis negu kirvis, bet jis negali nukirsti medžio.
Spėlioti yra pigu; spėlioti blogai – yra brangu.
Spinduliuojanti ir gerai suprasta vieno žmogaus kalba yra geriau negu tūkstančio žmonių kalba, kuri tokia nėra.
Sraigė palieka savo šliužės pėdsaką, kad ir kur ji šliaužia.
Stiprus visada valdys, vienintelis klausimas yra dėl stiprumo kiekio.
Su laiku ir kiaušinis vaikščios.
Su maža įsivaizdavimo sėklyte, tu gali užauginti visą lauką vilties.
Sumušk vieną šunį ir kiti nubėgs šalin.
Sunki kelionė padarys tave drąsų ir sustiprins tavo valią.
Svečias pamato daugiau per valandą negu šeimininkas per metus.
Svečias, kuris sudaužo šeimininko lėkštes, nėra greitai pamirštamas.

Parašykite komentarą