Afrikiečių patarlės ir priežodžiai

Laikas yra gydytojas.
Laikas yra mokytojas.
Laimė dažnai įsėlina pro duris, kai tu palieki tas duris atviras.
Laimė yra kaip kvepalų aromatas – tu negali jos užlieti ant visų kitų, neleisdama keliems lašeliams užkristi ir ant savęs pačios.
Laimė nėra tobula, kol ja nėra pasidalinta.
Laimingas yra tas žmogus, kuris išeina medžioti žiurkių ir pagauna dramblį.
Laipiotojas į medį pradeda nuo apačios, o ne nuo viršaus.
Leopardas mus persekioja ir tu manęs dar klausi: “Ar jis patinas ar patelė?”
Lėtas keliavimas nesustabdo žmogaus atvykimo.
Lyderis yra tas, kuris pasako savo žmonėms tai, ką jie privalo išgirsti, o ne tai, ką jie norėtų išgirsti.
Liežuvis praktiškai nieko nesveria, bet tiek mažai žmonių tegali jį išlaikyti.
Lygi jūra nepadaro prityriusių jūrininkų.
Lijo ant kalno viršūnės, bet tai buvo slėnis, kuris patvino apačioje.
Liūtas neatsisuka, kai mažas šuniukas loja.

Maistas, įgytas apgaule, ragaujasi saldžiai žmogui, bet galiausiai jam tai baigiasi žvyru burnoje.
Mažo ūgio žmogus paliečia tik tiek, kiek jis gali pasiekti.
Medis yra pažįstamas pagal savo vaisių.
Medžiotojas su viena strėle, nešaudo lengvabūdiškai prisitaikydamas.
Meilė yra skausmo žudytojas.
Melas turi daug variacijų; tiesa – nė vienos.
Melui suklastoti gali prireikti daugybės laiko, bet tiesai iškilti tereikia kelių sekundžių.
Merginos ištvermė gali būti pažinta pagal tai, kiek ilgai ji išlaiko savo nekaltybę.
Miškas ne tik slepia žmogaus priešus, bet jis gausiai turi vaistų žmogui, gydomosios jėgos ir maisto.
Moteris be vyro, yra kaip laukas be sėklos.
Moteris, kuri persekioja vyrą dėl sekso, praranda savo dvasinį grožį.
Musė, kuri nutūpia ant tavo žaizdos, yra svarbesnė.
Musės nubaidymui nuo draugo kaktos, niekada nenaudok kirvio.
Mūsų draugų draugai yra mūsų draugai.

Nauja šluota šluoja gerai, bet senoji šluota žino visus užkampius.
Ne žinios yra pagrindinis dalykas, bet poelgiai.
Neapsirik, nepakankamai įvertinęs protėvių išmintį.
Neapsirik, nepakankamai įvertinęs ramaus žmogaus ryžtą.
Nebūk toks kvailas, kad išmintį pakeistum žiniomis, nes tu prarasi supratimą.
Nedėkingumas anksčiau ar vėliau pražudo savo šeimininką.
Nekalbėk blogai apie krokodilą, kai tavo koja yra upėje.
Nekviesk šuns, laikydamas bizūną rankoje.
Nelaistyk savo draugo sodo, kai tavasis pilnas piktžolių.
Neleisk kvailiui bučiuoti tavęs; nesileisk bučiniui apkvailinti tavęs.
Neleisk, kad tavo praeitis diktuotų tavo ateitį.
Nepailstantis žiogas galiausiai atsiduria paukščio dantyse.
Nepaisant mėnulio, saulės ir žvaigždžių grožybių, dangus taip pat turi grėsmingą perkūną ir atakuojančius žaibus.
Nepaklusnumas yra didžiausias silpnojo ginklas.
Nepaniekink net ir gyvatės dėl jos lėto ir daug pastangų reikalaujančio judėjimo. Ji turi atvykimo tikslą ir su laiku ji atvyks.
Nėra geresnio veidrodžio negu geriausias draugas.
Nėra reikalo kreipti dėmesį į tai, kas yra savaime aišku.
Nėra tokio dalyko kaip blogas oras – yra tik bloga apranga.
Nereikėtų hienai duoti dukart.
Nerodyk hienai, kaip gerai tu moki kandžiotis.
Nesakyk savo svarbios paslapties draugui, nes tavo draugas turi kitų draugų.
Nesakyk žmogui, kuris tave neša, kad jis smirdi.
Nesibaigiantis karas užtraukia gėdą ir didvyriui.
Nesijuok iš kitų.
Nesikišk į ilgalaikę šeimyninę nesantaiką.
Nesitikėk, kad tau bus pasiūlyta kėdė, kai tu lankaisi vietoje, kur vyriausias sėdi ant grindų.
Neskaičiuok, kiek kartų žmogus griūva, bet skaičiuok tuos kartus, kai jis pakyla.
Nespręsk apie savo grožį pagal žmonių skaičių, kurie į tave žiūri, bet pagal žmonių skaičių, kurie tau šypsosi.
Nėščia moteris negali tvirtinti, kad ji yra nekalta.
Nešioti sulopytą suknelę yra geriau, negu būti nuogai.
Net du draugiški šunys negali pasidalinti vieno kaulo.
Net jeigu gyvatė nekanda – nekišk savo piršto jai į burną.
Net jeigu tu lieki sala – tu vis tiek turi būti draugiškas jūrai.
Net jeigu tu šoktum šokį savo priešui ant uolos – jis apkaltins tave, kad tu taškai ant jo vandenį.
Netapk ožio draugu, jeigu tavo suknelė yra padaryta iš sodinuko lapų, nes, priešingu atveju, jis tave nuplėšys nuogai.
Netikras draugas yra kaip šešėlis – jis yra su tavimi tik tada, kai šviečia saulė.
Neužgauliok mirusiųjų.
Nežinoti yra blogai, nenorėti žinoti yra dar blogiau.
Nežiūrėk į apsilankiusiojo veidą, bet į jo skrandį.
Nežiūrėk, kur tu apvirtai, bet kur tu paslydai.
Niekas nenušluostys tavo ašarų, išskyrus tavo paties ranką.
Nors duoda ranka – žmogui turi būti dėkojama.
Nukreipk vaiką į kelią, kuriuo jis turi eiti, ir būk tikras, kad ir pats eini tuo keliu.
Nukritusi šaka negali savarankiškai užauginti vaisiaus.
Nuodėmė įeina kaip adata, o išsiplėtoja kaip ąžuolo medis.
Nuoga tiesa visada yra geriau, negu geriausiai apsirengęs melas.

Parašykite komentarą