Afrikiečių patarlės ir priežodžiai

Vabzdys, kuris valgo lapą, būna po lapu.
Vadovas neturėtų sukurti naują įsakymą, kada jis yra piktas.
Vaikas, kuris yra be baimės, ruošiasi atnešti ašarų savo motinos akims.
Vaikas, tarp vyresniųjų, kalba ausimis.
Vaikui užauginti reikia viso kaimo.
Vardan rožės spyglys taip pat yra palaistomas.
Varlių keliamas triukšmas prie šaltinio negali sustabdyti geriančio dramblio.
Vienybėje mes būname uola – susiskaldę mes būname smėlis.
Vilko stiprumas yra gaujoje, gaujos stiprumas yra vilke.
Vyras gali būti namų galva, bet žmona yra namų širdis.
Vyras, kuris užsideda šarvus karui, neturėtų didžiuotis taip, kaip tas vyras, kuris juos nusiima.
Visai nesvarbu, ar tu šiame gyvenime esi liūtas ar gazelė; kai tik pateka saulė, geriau pradėk bėgti.
Viskas yra gerai, kas pasibaigia gerai.
Vištos keiksmai dar niekada nenužudė erelio.

Žaizdą, padarytą žodžiu, daugelyje atveju yra sunkiau išgydyti, negu tą, kuri yra padaryta kardu.
Žemė yra bičių avilys – mes visi įeiname pro tas pačias duris, bet gyvename skirtinguose narveliuose.
Žinios ir išmanymas yra geriau negu turtas – tau reikia prižiūrėti turtą, o žinios prižiūri tave.
Žinios yra panašiai kaip sodas, jeigu tu neįdirbi jo, negali nuimti derliaus.
Žinių ir išmanymo trūkumas yra tamsiau už naktį.
Žiogas, kuris miega, greit atsibus driežo burnoje.
Žmogaus charakteris yra kaip nėštumas – jis negali būti paslėptas.
Žmogaus didžiausios kovos yra tos, kurias jis kovoja pats savyje.
Žmogaus kraujas yra sunkus; tas, kuris jį praliejo, negali pabėgti šalin.
Žmogaus nuopolis prasideda išpuikimu.
Žmogaus turtas gali būti viršesnis už jį.
Žmogui, kuris savo įrankių rinkinyje turi tik plaktuką, kiekviena problema atrodo panaši į vinį.
Žmogus griūva vien tam, kad pakiltų.
Žmogus yra toksai, ką jis valgo.
Žmogus nebėga tarp spyglių be priežasties: arba jis persekioja gyvatę, arba gyvatė persekioja jį.
Žmogus negali varžytis su savo siela imtynių varžybose.
Žmogus, kuris yra kantrus, yra apdovanojamas.
Žmogus, kuris įsakinėja, atskiria save nuo kitų.
Žmogus, kuris nedirba sunkaus darbo, niekada nežinos poilsio vertės.
Žmogus, kuris nesilaiko disciplinos, negali būti įspėtas.
Žmogus, kuris niekada nepripažįsta savo klaidų, niekada nepažins taikos.
Žmogus, kuris nori pamatyti savo tautos progresą, pirmiausia turi pasižiūrėti į jos tradicijas.
Žmogus, kuris pardavinėja kiaušinius, nepradeda kovos turguje.
Žmogus, kuris slepia spyglį savo pėdoje, pelno sutinimą.
Žmogus, kuris valgo vienas, miršta vienas.
Žmogus, kuris visą laiką verkia, nebūna išgirstas.
Žmogus, kuris visada žiūri į dangų, niekada nieko neras ant žemės.
Žmogus, su per daug didelėmis ambicijomis, negali miegoti ramybėje.
Žmonėms, kurie geria tam, kad paskandintų savo sielvartą, turėtų būti pasakyta, kad sielvartas žino, kaip reikia plaukti.
Žmonės yra kaip chameleonai – aplinkybės priverčia juos pakeisti jų spalvą.
Žodžiai – gerai, bet vištos geriau, nes deda kiaušinius.
Žodžiai, yra kaip kulkos – jeigu jos ištrūksta, tu nebegali jų sugaudyti.

Parašykite komentarą