Motinos dienos sveikinimai

Branda ir išmintis Tau šviesų kelią kloja, Už nemigo naktis Vaikai karštai dėkoja. O penkiasdešimt metų Jaunystei ne riba. Ir aidi senos dainos Nauja, skambia gaida.. Tegul auksinio jubiliejaus rytą Lyg saulė naujos viltys sužydės, O mūsų žodžiai dar neišsakyti Lai Tavo sielą šiluma užlies.

***

Švieti mums kaip saulė ir mokai kitus Pilkoj kasdienybėj atrasti džiaugsmus. Už Tavo gerumą mes prašom lemties Vaivorykščių tiltą į laimę nutiest.

***

Duok man, mama, savo ašarėlę. Pasodinsiu ją po langeliu. Pasodinsiu, užauginsiu gėlę Skaistesniu už saulę žiedeliu Supsis žiede jos mažutis vaikas, Užliūliuotas motinos dainų..

***

Mama, Linkiu, kad džiaugsmas vis lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, vargai ir rūpesčiai neliestų, širdis būtu laimės kupina.

***

Mama ar tu man davei gyvybę? Mama ar išmokei mane pirmo žodžio? Mama ar tu davei man savo meilę, šilumą ir begailį džiaugsmą..

***

Mama, geriausias žmogus pasauly, Mama, tai meilė stipri. Mama, tai švelniausias žodelis, Kurį aš ištarti galiu.

***

Išmokei tu mane dėlioti šventą kryžių Ir palydėjai iš margų lankų. Dabar, kai spusteli čia juodos valandos sugrįžę, O, mama! Be Tavęs sunku, sunku.

Parašykite komentarą