Sėkmingo bendravimo samprata

Teigiamas požiūris į save, daugelio psichoterapeutų nuomone, yra gerų
santykių su kitais pagrindas. Kas nevertina savęs, nevertina ir kitų, o savimi
pasitikintys žmonės ir į kitus dažniau žiūri teigiamai. Pozityviai vertinantys aplinkinius tikisi iš jų gero, patys taip pat linkę padėti ir bendradarbiauti.
Priešingai, tie, kas kitų atžvilgiu nusistatę negatyviai, yra įtarūs, irzlūs, kritiški,
nelinkę padėti. Jie tarsi nori pasirodyti geresni, nuvertindami kitus. Negatyvus
požiūris į save ir į kitus žmones yra „save išpildančios pranašystės“. Pvz., kas
galvoja, kad nesugebės pelnyti aplinkinių pripažinimo, nieko ir nedaro, kad jį
pasiektų. Kas tikisi iš kitų priešiškumo, patys su jais elgiasi nemaloniai, todėl iš
tiesų jo susilaukia. Tie, kurie gerai vertina save ir kitus, dažniau susiduria su
faktais, patvirtinančiais būtent šį požiūrį.

Eksperimentai rodo, kad žmonėms, kuriuos kas nors nuvertino (pvz.,
kuriems pasakoma, kad jie gavo labai žemus intelekto testo įverčius) kyla noras
nuvertinti ir pažeminti kitus, sustiprėja jų neigiamas nusistatymas kitataučių
atžvilgiu. Jie tarsi siekia pasijusti pranašesni, žemindami kitus.
Pozityvaus požiūrio pranašumą gerai iliustruoja ir tokia pasakėčia. Įkrito
į grietinės puodynę dvi varlės. Viena pamanė, kad jau vis vien galas, nieko
nedarė ir nuskendo. Antra vis bandė išsilaikyti paviršiuje. Besikapanodama iš
grietinės sumušė sviestą, atsispyrė nuo jo ir iššoko…

Kai nepasitikima kitų gera valia, lengva pateisinti norą griebtis
manipuliacijų. Manipuliuoti kitais žmonėmis – reiškia išprovokuoti tokį jų
elgesį, kuris būtų mums naudingas. Pvz., parodžius kam nors dėmesį, pagyrus,
galima tikėtis to žmogaus palankumo tvarkant verslo reikalus. Daug tokio
pobūdžio patarimų pateikiama pagarsėjusioje D. Carnegie knygoje „Kaip
įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms“. Pirmąkart išleista 1938-aisiais, ji
nepraranda paklausos ir šiandien.

Štai pora trumpų ištraukėlių iš šios garsios knygos.
„Džimą Farlėjų gyvenimas anksti išmokė paprastos išminties:
kiekvienam eiliniam žmogui jo paties vardas yra daug mielesnis už visus kitus
vardus žemėje. Prisimink bet kurio žmogaus vardą, ištark jį draugiškai ir būsi
pasakęs efektingai veikiantį komplimentą. (…) Vardas išskiria, jis daro žmogų
unikalų tarp kitų žmonių. Informacija, kurią perduodame, arba prašymas, su
kuriuo kreipiamės, pasidaro ypač reikšmingi, kai kreipiamės individualiais
vardais. Bendraujant su žmonėmis, vardas veikia magiškai visus – ir padavėją, ir
vyriausiąjį administratorių.“

„Jei norime įsigyti draugą, sutikime žmones gyvai ir entuziastingai. Jei
jums kas nors skambina telefonu, pasinaudokite šia pačia psichologine taisykle.
Ištarkite „alio“ tokiu tonu, kuris pasakytų, kad jūs džiaugiatės, jog jums paskambino. Niujorko telefonų kompanija specialiai apmoko operatores pasakyti
„Prašau numerį“ tokiu tonu, kuris reiškia: labas rytas. Aš džiaugiuosi
aptarnaudama jus“. Prisiminkite tai, kai rytoj pakelsite ragelį.“

Visgi patirtis rodo, kad įsigyti draugų nėra taip paprasta. Viena iš priežasčių –
žmonės dažniausiai jaučia, ar dėmesys jiems rodomas nuoširdžiai, ar ne. Beje, ir pats D.
Carnegie primygtinai kartoja, kad vykdant jo nurodymus būtinas nuoširdumas, antraip
jie neatneš sėkmės. Tik gaila, jis nepasako, kaip to nuoširdumo išmokti…

Parašykite komentarą