Sėkmingo bendravimo samprata

Neigiami tokio elgesio, kai nepaisoma kitų žmonių poreikių, padariniai
iš karto gali ir nepasireikšti. Todėl trumpalaikės komunikacijos situacijomis,
kai bendraujame su atsitiktinai sutiktais žmonėmis, „pelnyto atpildo“ galime ir
nesusilaukti. Tačiau vargu ar pavyks jo išvengti, jei ignoruosime kitų poreikius
bendraudami su tais, kuriuos matome ne paskutinį kartą.

Taigi galima daryti išvadą, jog poreikių tenkinimas bendraujant neturėtų
būti vienpusis. Kitu atveju bendravimo veikiausiai nebus galima vadinti
sėkmingu. Sėkmingas bendravimas – toks, kuris visiems jame dalyvaujantiems
leidžia kiek įmanoma geriau patenkinti savo poreikius ir pasiekti tikslus.
Bendravimo sėkmės nederėtų sieti su lotynišku posakiu homo homini lupus est
(žmogus žmogui vilkas). Jis veikiau apibūdina kraštutines situacijas,
pasitaikančias bendraujant. Kasdieniame gyvenime žmonės dažniau jaučiasi
laimingi, kai gali kažką pradžiuginti, ypač jei žino, kad iš pamaloninto asmens
susilauks to paties.

Dar vienas bendravimo sėkmės rodiklis – tai subjektyvūs
bendraujančiųjų išgyvenimai. Bendraudami su vienais žmonėmis, jaučiamės
gerai, o su kitais – blogai. Malonu bendrauti tada, kai nejuntame įtampos,
nerimo, nesijaučiame esą skaudinami, įžeidinėjami, žeminami. Žmonės jaučiasi
blogai bendraudami su tais, kurie stengiasi parodyti savo pranašumą, net jei tai
pateikiama kaip noras padėti. Niekam nepatinka pamokslavimas, nurodinėjimai
ir vertinimai, išsakomi įsijautus į visažinio vaidmenį. Įtarumą ir įtampą dažnai sukelia noras manipuliuoti kitais, slapti planai ir intrigos. Norint nusakyti
bendraujant patiriamus subjektyvius žmonių išgyvenimus, vartojamos sąvokos
bendravimo atmosfera, psichologinis klimatas ir pan. Dažniausiai klimatas ar
atmosfera apibūdinami kaip geri, sveiki, arba atvirkščiai, prasti, nesveiki.
Svarbiausi gero psichologinio klimato požymiai: visi bendraujantieji jaučiasi
esą svarbūs, aplinkinių priimami, vertinami, palaiko vieni kitus, „lošia
atviromis kortomis“, dalijasi atsakomybe ir kartu sprendžia iškilusias
problemas. Nors psichologinio klimato neįmanoma „pačiupinėti“, jis yra svarbi
įvairių žmonių grupių, organizacijų sėkmingos veiklos sąlyga.

Parašykite komentarą