Juokingi tostai

Kai tu gimei, pasaulis juokėsi, o tu verkei. Tad gyvenk taip linksmai, kad kai mirsi tu juoktumeis, o pasaulis verktų dėl tavęs!

***

Vienas pirklys turėjo sūnų. Davė pirklys jam monetą ir sako: “Imk sūnau ir pasistenk kaupti pinigus.” Sūnus išmetė monetą į vandenį. Tėvas sužinojo tai, bet nieko nepasakė. Sūnus nieko neveikė, tik valgė ir gėrė tėvo namuose. Pasišaukė tada tėvas sūnų ir pasakė: “Eik sūnau ir pats užsidirbk pinigus.” Sūnus išėjo ir pasisamdė darbui. Nuo ryto iki vėlaus vakaro jis minkė molį, ir gavęs pinigus, parnešė juos namo.” Žiūrėk, tėve, aš uždirbau pinigus,” – pasakė grižęs. Tėvas atsakė: “Gerai, eik ir įmesk juos į vandenį”. Suprato sūnus, kad buvo neteisus tėvo gerumui ir nuleido galvą.
Tad išgerkime už mūsų tėvų ir senelių išmintį.

***

Ar nors kartą susimąstom kodėl mes vartojam alkoholį?
Jei ne, tai išgerkim ir pagalvokim, ar vertėjo gerti?

***

Kai merginai 20 – ji karšta, kaip ugnis.
Kai 25 – gudri, kaip gyvate.
Kai 30 – išvažinėta, kaip Europa.
Kai 35 – užmiršta, kaip Antarktida.
Tad išgerkim už tai, kad ir ten kartais užklystų kokia nors ekspedicija.

***

Žmonės skubėdami daro klaidas. Tad išgerkime lėtai, kad nesuklystume!

***

Skrido bitutė. Nutūpė ant gėlės. Gėlė jai davė nektaro. Vėliau bitutė nutūpė ant kitos gėlės, bet ši nektaro nedavė. Po kiek laiko užėjo audra, ir nulaužė gėlę, kuri nedavė nektaro, tuo tarpu toji, kuri davė nektaro, liko sveika.
Tad išgerkime už tai, kad duotų ir nesilaužytų!

***

Niekada neimkite į galvą to, ką galite paimti į burną.
Tad paimam kol kas į burną, o į galvą turėtų stuktelti savaime!

***

Seniai, seniai dar neatmenamais laikais gyveno žmonės, kurie turėjo dvi galvas ir keturias kojas. Bet prasidėjo karai tarp dievų, jie svaidėsi žaibais ir padalino žmones pusiau… Tad ir iki šios dienos dar žmonės tebeieško savo antrosios pusės.
Tad pakelkim taures ir palinkėkim vienas kitam, kad surastumėm savo antrąją pusę!

***

Kartą maudėsi vienuolis upėje ir išgirdo kažką šaukiant pagalbos. Būtų bėgęs, bet buvo nuogas. Kai pašaukė kitą kartą,
vienuolis uždengė savo gėdą skrybėle ir nubėgo. O ten nuoga pana stovi vandeny ir laikydama karabiną sako:
– Rankas aukštyn!
Vienuolis rankas pakėlė ir įvyko stebuklas: skrybėlė nenukrito!
Taigi, siūlau išgerti už stebuklingą jėgą, kuri išlaikė skrybėlę!

***

Kupranugariai gali dirbti devynias dienas nieko negerdami, o žmonės gali gerti devynias dienas nieko nedirbdami…
Tad išgerkime už mūsų galimybes!

***

Turėjo karalius gerą tarną. Mirdamas karalius norėjo jam atsidėkoti. Ir pasiūlė tarnui vesti vieną iš trijų jo dukterų. Tarnas priėjo prie vienos ir sako: kiek bus 2 kart 2? Ta pagalvojus atsako: trys. Taupi pagalvoja tarnas, prieina prie kitos, klausia: kiek bus 2 kart 2? Antra atsako: penki. Dosni pagalvoja tarnas. Prieina prie trečios. Paklausia to paties klausimo. Ta atsako: keturi. Protinga pagalvoja tarnas. Bet išsirenka gražiausią.
Tai už tą grožį ir išgersim!

***

Saulė merginas išrengia iki “maudomukų”, tad išgerkim už tai, kad vyrai būtų stipresni už saulę!

***

Chemikės geria tol kol praranda reakciją, seselės geria tol, kol praranda pulsą, tad išgerkime už moteris fizikes, kurios geria tol, kol praranda pasipriešinimą!

***

Susitiko Jis ir Ji. Jis sakė taip, Ji sakė ne.
Bėgo metai…
Vėl susitiko Jis ir Ji. Ji sakė taip, Jis sakė ne.
Bėgo metai…
Vėl susitiko Jis ir Ji. Jis sakė taip, Ji irgi sakė taip, bet metai buvo jau ne tie.
Tai išgerkim už tai, kad viskas vyktų laiku.

***

Bėgo kartą varlė per bėgius… ir traukinys “atkirto” jai kojas. Varlė labai nusiminė ir išsigando. Supanikavusi bėgo pasiimti savo kojyčių, tačiau kaip tik tuo metu važiavęs traukinys atkirto jai ir galva.
Tad išgerkime už tai, kad dėl gražių kojyčių neprarastume galvų!

***

Šiandien čia susirinkome, kad išgertume. Tad išgerkime už tai, kad čia susirinkome!

Parašykite komentarą