Lotynų patarlės ir priežodžiai

Aiškinimas, kas yra neaišku tuom, kas yra dar labiau neaiškiau.
Aklas žmogus nori parodyti kelią.
Aklo arklio narsa yra pavojinga.
Alkis ir delsimas sukelia pyktį.
Alkis yra geriausias virėjas.
Alkis išmokina mus daug pamokų.
Alkis paaštrina pyktį.
Alkis pasaldina viską pats.
Anksti prisirpsta – anksti supūva.
Apdairus smulkmenose – lengvabūdis dideliuose dalykuose.
Apdairus žmogus stebės charakterio ženklus, kuriuos gamta atskleidžia pas kitus.
Apgalvok dažnai – nuspręsk vieną kartą.
Apgalvok lėtai – įvykdyk greitai.
Apsimestinė meilė yra blogiau negu neapykanta.
Apvaizdos pagalba kritiniu momentu.
Ar mėnulis, būdamas aukštai, rūpinasi dėl šunies lojimo?
Ar tu nežinai, kad karaliai turi ilgas rankas?
Arklys, kuriam yra atimtas jo maistas, nedirbs.
Asilas yra gražus asilo akyse, kiaulė – kiaulių akyse ir kiekviena tauta yra simpatiška pati sau.
Asilui ar kiaulei jų palikuonis atrodo pats teisingiausias sutvėrimas.
Ašaros kartais yra tokios pat išraiškingos, kaip ir žodžiai.
Atgailaujančios ašaros nuplauna kaltės dėmę.
Auk, kur tu esi pasodintas.
Aukščiausias sostas nelaikys valdžioje daugiau negu vieno valdovo.
Aukščiausias stipinas, likimo rate, gali greit pasisukti į žemiausią.

Balta pirštinaitė dažnai slepia purviną ranką.
Bausmė laukia visų nusikaltimų.
Be dieviškosios pagalbos mes nieko negalime pasiekti.
Bedugnė prieš tave ir vilkai už tavęs – toks yra gyvenimas.
Belaisvį jie įžeidžia su nebaudžiamumu.
Beprasmiška tai daryti su dauguma, ką tik keli gali įvykdyti.
Besikandžiojantis šuo nešioja suplėšytą odą.
Bet kuris žmogus gali valdyti ramybėje.
Beždžionė lieka beždžione, nors ir papuošta auksu.
Bloga galva – bloga širdis.
Blogiau yra mylėti nuodėmę, negu ją padaryti.
Blogybė yra sumažinama, jeigu ji numatoma iš anksto.
Būdama moteris, nekelk kardo.
Būdamas jūroje – plauk; būdamas ant žemės – įsikurk.
Būdami perspėti, sekime geresne kryptimi.
Būgno mušimas nėra tas būdas, kad pagautum kiškį.
Būk drąsus, o ne nuožmus.
Būk senas anksti, jeigu nori, kad tavo ilgaamžiškumas tęstųsi.
Būk senas, kada esi jaunas, kad būtum jaunas, kada būsi senas.

Dailidė yra pažįstamas pagal jo drožles.
Dalykai, išsiritę iš nesutarimo, nėra greitai pasibaigiantys.
Darai iš pelės dramblį.
Darbai turi stipresnį balsą negu žodžiai.
Darbas išbando darbininką.
Darbas nugali visus dalykus.
Daug asilų turi tik dvi kojas.
Daug kalbų yra žemėje, bet tik viena danguje.
Daug kas krenta nuo kardo, bet dar daugiau – nuo apsirijimo.
Daug kas nekęs tavęs, jeigu tu mylėsi tik save.
Daug pažadų susilpnina pasitikėjimą.
Daugiau miršta nuo maisto negu nuo bado.
Dažnai būna geriau keliauti aplinkui negu tiesiausiu keliu.
Dažnai pasitaikanti dėmė nėra laikoma subjaurojimu.
Dėl nemokšiškumo mes klystame, o klysdami – mokomės.
Dėsnis, atlyginantis už sužeidimą, yra sužeidimas.
Didelis stiprintojas velniams yra jų nepažinojimas.
Didis diskomfortas kyla nuo per daug gausios vakarienės. Jeigu tu norėtum mėgautis ramiu miegu – tegu tavo vakarienė būna lengva.
Didžiausias medis turi didžiausią kritimą.
Dievas siunčia mėsą, bet velnias atsiunčia virėjus.
Dievas visiems siunčia pakankamai.
Dievo apvaizda nukirptam ėriukui sušvelnina vėją.
Dievo globa gali užtrukti, bet bausmė ateis laiko tėkmėje.
Dievo rūpestis suteikia trumpus ragus aršiam jaučiui.
Dykinėjimas visada yra neryžtingumo šaknis.
Dykinėjimas žlugdo struktūrą.
Dorybė – mūsų lyderis; laimė – mūsų kelionės draugas.
Dorybė, kuri veda derybas, yra arti pasidavimo.
Dovanos iš priešų turi būti priimamos su nepasitikėjimu.
Dramblys nepagauna pelės.
Drąsus projektavime, bet bailus vykdyme.
Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
Draugui rodyk širdį, priešui kaktą.
Durys turi būti uždarytos arba atidarytos.
Džiaugsmo perteklius lydi prie ašarų.
Džiaukis su tais, kurie džiaugiasi.

Parašykite komentarą