Lotynų patarlės ir priežodžiai

Ne kiekviena dirva duoda tokį patį vaisių.
Ne kiekvienas gerbėjas yra širdies laužytojas.
Ne prie altoriaus mes turėtume apmąstyti, kurį sprendimą mums pasirinkti.
Nė vienas nėra visada kvailas; kiekvienas – kartais.
Nė vienas žmogus neįgyja viso tobulumo iš karto.
Nebandyk nieko virš savo galios.
Nebeatverk žaizdos, kuri vieną kartą jau buvo užgijusi.
Nebesiek rožės, kuri vienąkart jau buvo prarasta.
Nedainuok triumfo dainos, kol nepasiekei pergalės.
Nedaryti pažangos į priekį, tai yra atsitraukti.
Nedorumas su grožiu yra velnio masalas ant kabliuko.
Nedorybei ir ketinimui nusikalsti tereikia tinkamos progos.
Negalėdamas sulaikyti savęs, tu savyje laikai šunis.
Negeisk kitų nuosavybės.
Negeisk nieko, kas atneštų gėdą.
Nei vieno svečio užsitęsęs apsilankymas nėra malonus.
Neįdirbinėk nederlingos žemės.
Neišsigąsk smarkiai skambančių žodžių.
Nejudantys vandenys pūva.
Nekantrumas ne silpnina, bet augina blogybę.
Nekonkuruok su draugu.
Nelaimės sukuria draugų.
Nelaimės, prie kurių mes esame pripratę, ne taip giliai mus paveikia.
Neniekink silpno – uodas įkanda liūtui į akis.
Nepakviestas gynybai, tampa tinkamas kaltinimui.
Nepaskandink savęs, begelbėdamas skęstantį žmogų.
Nepraktikuok savo meno ir jis greit tave paliks.
Nėra bičių – nėra medaus.
Nėra būdo uždirbti pinigų taip užtikrintai, kaip sutaupyti tai, ką jau turi.
Nėra išmintingo atsakymo kvailai pastabai.
Nėra lengva staiga šalin numesti vaizduotę, į kurią mes ilgai buvome įsitraukę.
Nėra pelnų be skausmų.
Nėra tokio gero arklio, kuris retkarčiais nesukluptų.
Nėra žmogaus be klaidų.
Nėra žmogaus, kuris savo amato meistru taptų jau pirmąją dieną.
Nerami širdis yra kirminas kaulams.
Nesaikingas žmogus miršta jaunas ir retai mėgaujasi senatve.
Nesakyk nuomonės, kol jos niekas neklausia.
Nesiek gyvenimo prašmatnumų, kad nereikėtų pjauti sielvarto.
Nesielvartauk dėl to, kas yra nepataisomai prarasta.
Nesikišk į kitų ginčus.
Nesimeilink į draugystę tigrams.
Nesuteptas ratas girgždės.
Net ir mažiausia kibirkštis šviečia ryškiai tamsoje.
Net ir po blogo derliaus reikia sodinti.
Netęsk ginčo, kol dar yra galimybė pabėgti.
Netikėk, kad upės srovė yra negili, jeigu jos paviršius yra lygus.
Netikėk, kad viskas, kas blizga, yra auksas.
Neužimtas protas nežino ko nori.
Niekada ne per senas mokintis.
Niekada neapkalbinėk savo draugo.
Niekada neduok vaikui kardo.
Niekada nekalbėk paskubomis.
Niekada neleisk velniui rasti tave neužsiėmusį.
Niekada nenaudok priešnuodžių anksčiau nei apsinuodijai.
Niekada nesakyk: „Mirk!”
Niekada nesitikėk, kad tavo draugai padarytų tai, ką tu pats gali pasiekti.
Niekas labiau neprimena bepročio nei girtas žmogus.
Niekas neateina iš nieko.
Niekas šiandien – princas rytoj.
Niekink mokyklą ir pasilik kvailas.
Nieko nėra kvailiau, kaip paviršutiniškai domėtis daugeliu dalykų.
Nieko neturėti nėra neturtas.
Nieko neveikdamas žmogus išmoksta daryti nuodėmę.
Norai yra maitinami uždelsimais.
Norėk visko – prarask viską.
Norint laimėti karą greitai, reikia ilgo pasiruošimo.
Norint pašalinti plaukus iš arklio uodegos, reikia pešti po vieną plaukelį.
Nors kitiems gydytojas, bet pats pilnas visokių nesveikumų.
Nuodėmės pažinimas yra išsigelbėjimo pradžia.
Nuodėmingas pelnas yra lygus nuostoliui.
Nuostabūs dalykai yra apsaugoti didžiausiais sunkumais.
Nuoširdumas suteikia sparnus į stiprybę.
Nuriedėjo, kaip vanduo nuo anties nugaros.

Pakankamai greitas, jeigu pakankamai saugus.
Pamėgdžiojimas gimdo pamėgdžiojimą.
Pamokymai kviečia, bet pavyzdžiai priartina mus prie išvadų pasidarymo.
Panašus mėgsta panašų.
Pasakyk pastabą išmintingam žmogui ir jis bus dėkingas; Pasakyk pastabą kvailiui ir jis bus ne tik kurčias, bet pasiųs tave kuo toliau su blusa tavo ausyje.
Pasakoji pasaką mirusiam žmogui (aiškinimas kokio nors dalyko tuo netikinčiam žmogui).
Paskirk moterį generolu ir kariai bus moteriški.
Paslauga, padaryta nenorinčiam to žmogui, nėra paslauga.
Paslaugos niekada neturėtų būti daromos prievarta prieš kitų valią.
Pastatyti save po įsipareigojimu, tai parduoti savo laisvę.
Pastovus svečias niekada nėra laukiamas.
Patirtis be žinių yra geriau negu žinios be patirties.
Patirtis yra geriausias mokytojas.
Patirtis, nupirkta kenčiant, moko išminties.
Paukščiai neskrenda mums į burnas paruošti ir iškepti.
Paukštis rankoje yra vertingesnis negu du krūmuose.
Pavadinimas yra vienas dalykas; turinys – kitas.
Pavydas yra puikybės draugas.
Pavojus niekada negali būti įveikiamas neprisiimant rizikos.
Pažvelk į vandens lašą ir tu pamatysi visą pasaulį.
Pelė nepasikliauja tik viena urvo skyle.
Pelė saugosi nežaisti su katėmis.
Per daug konsultacijų glumina.
Per didelė globa daro daugiau žalos negu naudos.
Perteklius visame kame tampa blogiu.
Pykčio jėga yra sulaužoma švelniu atsakymu.
Pyktis yra laikina beprotybė.
Pirmiausia pagalvok – paskui kalbėk.
Poelgio kilnumas yra geresnė rekomendacija negu gimimo kilmingumas.
Pomėgių nepanašumas tirpdo draugystę.
Praeities malonumų prisiminimas pagilina dabartinį sielvartą.
Praktika yra geriau negu teorija.
Praktika yra geriausias meistras.
Praradimai padaro mus apdairesniais.
Priklausomai nuo to, kaip žmogus tvarkosi su savimi, jis gali mirti senas trisdešimties, arba jaunas – aštuoniasdešimties.
Primindami seną įžeidimą, jūs prisikviečiate dar vieną naują.
Pripildyk savo aruodus – derlius nesitęsia amžinai.
Protas, kuris tenkinasi, turi nuolatinę šventę.
Protas, suvokiantis savo kaltę, yra pats sau kaltintojas.
Provokuojantis musės atkaklumas.

Ranka, kuri duoda, įgyja.
Rask žiaurų žmogų ir tu matai bailį.
Rašydami jūs mokotės rašyti.
Retas yra derinys tarp gražumo ir kuklumo.
Rizikuok maža žuvyte, kad galėtum pagauti vieną didelę.

Parašykite komentarą