Lotynų patarlės ir priežodžiai

Ungurys, laikomas už uodegos, dar nėra pagautas.
Už ilgai atidėliotą paslaugą nėra dėkojama.
Už menkavertę dovaną tik truputis ačiū.
Užmiršti bėdą yra būdas išgydyti ją.
Užtruk daugiau laiko: daug kas gali būti pasiekama kantrybe.

Vagis bijo sambrūzdžio.
Vagis pažįsta vagį, vilkas pažįsta vilką.
Vaisius silpnai sirpsta šešėlyje.
Vaistas nuo sužeidimų yra jų pamiršimas.
Valdyk savo geidulius arba jie valdys tave.
Valdžia yra sustiprinama susivienijimu.
Valdžia, įgyta prie kaltės, niekada nebuvo naudojama geriems tikslams.
Vargana statinė dažnai laiko gerą vyną.
Vedybos yra loterija.
Veidas yra proto portretas; akys – proto informatorės.
Veidas yra proto rodiklis.
Velnias nepakenčia dienos šviesos.
Vengdamas dūmų, aš įkritau į liepsnas.
Vidurinysis kursas yra saugiausias.
Vien tik sunkūs daiktai nepadarys sienos.
Vienas dalykas yra girtis, kitas – kovoti.
Vilkas dažnai tūno pasislėpęs ėriuko kailyje.
Vilkas pakeičia savo kailį, bet ne savo prigimtį.
Vynas iškelia teisybę į viršų.
Vynas paskandino daugiau žmonių negu jūra.
Vinis yra ištraukiama su kita vinimi; įprotis yra įveikiamas įpročiu.
Vynuogė neprisirpsta mėnulio spinduliuose.
Visi dalykai, ką suvokė protas, tuščiai pro šalį nepraeina.
Visi už vieną ir vienas už visus.
Visiškai kvaila yra tikėtis teisingumo iš neprincipingojo.
Viskam yra laikas ir vieta.
Viskas ateina pas tų, kurie laukia.
Viskas yra tuštybė, nebent Dievo globa yra su mumis.
Viskas turi savo sezoną.

Žmogaus protas yra pats žmogus.
Žmogus aistroje joja ant arklio, kuris bėga su juo tolyn.
Žmogus yra vertinamas pagal jo draugus.
Žmogus niekada netampa visiškai blogas iš karto.
Žmogus, jeigu jis gyvena vienas, yra arba dievas, arba demonas.
Žmogus, kuris tenkinasi, visada yra turtingas.
Žmogus, neturintis religijos, yra kaip arklys be apynasrio.
Žodžiai gali arba užmaskuoti charakterį arba jį iškelti aikštėn.
Žodžiai neapmoka skolų.

Parašykite komentarą