Lotynų patarlės ir priežodžiai

Galimybė yra randama sunkiai, bet prarandama lengvai.
Galvosi vėliau – kentėsi anksti.
Garbė, įgyta melu, laikosi tik, kol išaiškėja tiesa.
Garbės postas yra pavojaus postas.
Gausiai apmąstyk prieš veikdamas.
Gauta nauda pasensta anksti, bet sužalojimai yra ilgaamžiai.
Gauta nauda, kaip gėlės, daugiausia teikia malonumo, kai jos yra šviežios.
Gautos naudos prisiminimas išgaruoja, bet įžeidimo atminimas įsminga tvirtai į širdį.
Gera sveikata ir geras jautimasis yra du puikūs palaiminimai.
Gerai yra žinomas faktas, kad nešvarumai smirda labiau, kai juos pamaišai.
Gerai pramintas takas ne visada tampa teisingu keliu.
Geranoriškumas lydintis dovaną – yra geriausioji dovanos dalis.
Geras šuo nusipelno gero kaulo.
Gerbk savo tėvus.
Geriau būti visada pasiruošus, negu vieną kartą nukentėti.
Geriau vėliau negu niekada.
Geriausi dalykai gyvenime yra nemokami.
Geriausia yra mokytis išminties pagal kitų patirtį.
Geriausias lošimo kauliukų metimas – yra mesti juos šalin.
Geriausių dalykų iškraipymas padaro blogiausia.
Gero piemens pareiga yra apkirpti avių bandą, o ne nulupti jai paskutinę odą.
Gerovėje apgalvok, kaip tu iškęsi sunkųjį metą.
Gerovėje buk budrus škvalams (audrai).
Gydytojas yra angelas, kai tarnauja, bet velnias, kai kas nors turi jam mokėti.
Girdėk abi klausimo puses.
Gyvatė guli pasislėpusi žolėje.
Godus žmogus nedaro nieko, ką jis turėtų daryti, kol jis nenumiršta.
Grandinė yra tiek stipri, kiek jos silpniausia grandis.
Greitai ateina – greitai išeina.
Greitai yra sužinoma, kurie medžiai neša vaisių.
Gudrumas paspendė spąstus ir pagavo pats save.

Ilgas pamokslas nėra toleruojamas.
Iš mažų dalykų sukraunama didelė krūva.
Iš mūsų protėvių ateina mūsų vardai, bet iš mūsų dorybių – mūsų apdovanojimai.
Iš švaraus šaltinio atiteka švarus vanduo.
Iškyla pavojus, kai šuo vienąkart paragavo kūno mėsos.
Išmintinga kartais atrodyti kvailiu.
Išmintingas vyras turėtų niekada neatleisti per daug pavadžio savo žmonai.
Išmintis – visų vertybių motina.
Išmokęs susitvarkyti su mažesniais sunkumais tu saugiau rizikuosi didesniuose žygdarbiuose.
Išsipūtę daiktai yra supuvę.
Įdirbinėk sodą savyje.
Įkyrus žmogus visada yra piktavalis.
Įprotis daryti nuodėmes pašalina kaltės jausmą.
Ydos yra puoselėjimos slėpimu.

Jei nėra vėjo – irkluok.
Jei norite taikos – visada būkite pasiruošę karui.
Jei skamba – jis yra tuščias.
Jei snaudžiate – pralaimite.
Jeigu yra teisumo širdyje – bus grožio charakteryje.
Jeigu nori, kad kitas išsaugotų tavo paslaptį, tai pirmiausia išsaugok ją pats.
Jeigu tau gydytojai jau nebepadeda, tegu tavo gydytojais būna šie trys dalykai: Poilsis, Linksmumas ir Saikinga dieta.
Jeigu tu pradėtum panašėti į grobuonį – ieškok grotų.
Jie duoda, kad paskui turėtų pretekstą paprašymui.
Jis yra trimituotojas pats savęs.
Jis pradės bylinėjimąsi, net jeigu koks asilas įkastų jo šuniui.
Jis žvejoja sudrumstame vandenyje.
Jokia diena neturėtų praeiti nieko nenuveikus.
Joks pelnas nepatenkina godaus proto.
Joks vyras sumaniai neįsakinėja, jeigu jis pats nepakluso disciplinai.
Juokavimai dažnai lydi į rimtas pasekmes.
Juokeliai pabaigoje, o dabar eikime prie reikalo.

Parašykite komentarą