patarlės | MusuGyvenimas.lt - Part 2

Japonų patarlės ir priežodžiai

Japonų patarlės ir priežodžiai
Japonų patarlės ir priežodžiai

Apsisprendimo diena yra ta diena, kai dera imtis jį įgyvendinti.

Baimė didesnė nei menamas pavojus
Būk taiki kaip balandis, bet išmintinga kaip gyvatė.

Dauguma žmonių žmogžudžiai – jie žudo žmogų savyje.

Geras vyras – tas, kuris visada yra sveikas ir jo niekada nėra namuose.
Greitai – tai lėtai, bet nesustojant.

Išties yra durys, pro kurias pas tave ateina sėkmė, bet raktą nuo jų turi tu pats.

Jeigu jūs tikite viskuo, ką skaitote, geriau visai neskaitykite.

Kai noriu mąstyti, aš sėdžiu. Kai noriu pakeisti, aš sėdžiu.
Kas šypsosi, užuot tūžęs, tas visada stipresnis.

Laikas praleistas juokiantis yra laikas praleistas su dievais.

Moters plaukas tvirtesnis, negu pora jaučių.

Neniekink silpno priešo, nebijok stipraus.
Nepasitikėk žmogumi, kuris švaistosi pagyrimais.
Net beždžionės iškrenta iš medžio.
Nežiūrėk, kaip darbas pradėtas. Žiūrėk, kaip jis pabaigtas.
Nė vienas atskirai nesame toks sumanus, kiek esame sumanūs dirbdami kartu.
Nors iš tikrųjų esate tik kelionės pradžioje, mintyse turite aiškiai matyti galutinį kelionės tikslą.
Nukrisk septynis kartus, bet pakilk aštuonis.

Pačią pikčiausią gyvatę gali įveikti krūva skruzdėlių.
Paleisk vaiką kuo toliau nuo savęs ir jei jis sugrįš pas tave, vadinasi, jį mokėjai išauklėti.
Pinigai auga ant užsispyrimo medžio.
Planas be veiksmo – dienos svajonė, veiksmas be plano – nakties košmaras.

Saugokis vyro, kuris nekalba, ir šuns, kuris neloja.
Spjūvio atgal negrąžinsi.
Su kardu pas mus ateisi — ant skydo tave išnešim.

Tas, kas juokiasi dažniau, negu širsta – visuomet stipresnis.
Tėvai dirba, vaikai džiaugiasi gyvenimu, anūkai – elgetauja.
Tikras vyras turi turėti bent vieną priešą.
Tūkstančio metų reputaciją gali nulemti vienos valandos elgesys.

Vakarykštės dienos nėra, yra tik ši diena. Rytdienos gali ir nebūti.
Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi…
Vienas šiltas žodis sušildo tris šaltus žiemos mėnesius.
Vyrui virtuvėje – ne vieta.

Indoneziečių, Italų patarlės ir priežodžiai

Pikti žmonės greitai sensta.

Italų

Akliesiems nederėtų ginčytis dėl spalvų.

Išmintingas žmogus abejoja savimi, kvailas – kitais.

Kai negaunate to, ko norėjote, įgaunate patirties.
Kas juokiasi, tas iš savo karsto traukia vinis.
Kas nori gyventi ramiai, turi girdėti, matyti ir tylėti.

Liežuvis už dantų – geriausias patarimas.

Neleisk liežuviui pasakyti to, už ką atsiskaityti turės tavo galva.
Nėra tokio pikto šuns, kuris nevizgintų uodega.
Nugali tas, kuris ištveria.
Nuo mažų vaikų sopa galvas, nuo didelių – širdis.

Ispanų patarlės ir priežodžiai

Ispanų patarlės ir priežodžiai

Gera viltis yra geriau negu skurdus turtas.
Gramas motinos atstoja toną šventikų.
Graži ir turtinga – visada kaprizinga.

Kaip gerai nieko neveikti, dar puikiau paskui pailsėti.
Kas veda pažiūrėjęs į moterį tik iš užpakalio, to laukia didelis nusivylimas.
Ką kvailas daro pabaigoje, tą protingas – pradžioje.
Kuo aukščiau beždžionė lipa į medį, tuo aiškiau ji rodo pliką užpakalį.
Kvailys savo namuose žino daugiau negu protingas kito namuose.

Meilė – panaši į karą: jūs pradedate jį, kai norite ir užbaigiate tada, kai sugebėsite.
Moterys niekada nemeluoja. Dažniausiai atranda tiesą, kuri joms naudinga.

Pati tamsiausia valanda yra prieš aušrą.
Pirmas laiptelis kvailystės kopėčiomis yra tikėti, kad esi protingas.

Saugokis vyro, kuris nekalba, ir šuns, kuris neloja.

Vaiko meilė – tarsi vanduo pintinėje.
Vynas turi du trūkumus: jeigu jūs į jį įpilate vandens, jūs sugadinate vyną; jeigu nepilate vandens, vynas sugadina jus.
Vyras ir žmona viena virvele sujungti.

Žinojimas be supratimo – dviguba kvailystė.
Žvirblis rankoje geriau negu skrendantis bulius.

Indų patarlės ir priežodžiai

Indų patarlės ir priežodžiai
Indų patarlės ir priežodžiai

Būk dėmesingas svečiui, net jeigu jis tavo priešas.
Būsi vienas – nuobodžiausi, dviese – ginčų neišvengsi.

Dar niekas nepasiklydo tiesiame kelyje.
Draugą ir giminę pažinsi nelaimėje, didvyrį – mūšyje, žmoną neturte, garbingą – iš skolos mokėjimo.

Esi tai – ką valgai.

Gera moteris ir iš asilo padarys vyrą.
Geriausi giminės tie, kurie gyvena toli.
Gyvatės įgeltas ir virvės bijo.
Gyvenimas yra kaip tigras. Galite arba gulėti ir leisti jam prispausti letena jums galvą, arba galite sėsti jam ant nugaros ir joti.

Išmintingas žmogus amžinos ramybės ieško ir ją randa savyje.

Yra dvi priemonės nuo kūniškų ir dvasinių ligų: arba gydytis, arba negalvoti apie tai.

Jei nori ilgiau gyventi – mažiau valgyk.
Jeigu norai užgęsta, tai ir vargšas yra turtingas; jeigu jie užvaldo, tai ir didikas lygus vergui.
Jeigu tu myli, jei tu meldiesi, jei tu kenti, tai tu esi žmogus.

Kai kišenvagis sutinka šventąjį, jį jaudina tik kišenių turinys.
Kai knyga, moteris ar pinigai patenka į svetimas rankas, tai jie žuvę. Jeigu ir sugrįžta, tai knyga sutepta, moteris sugadinta, o pinigai dalimis.
Kai uždirbi dvi rupijas, už vieną įsigyk vakarienei duonos, o už kitą nusipirk jacintą, jis papuoš tavo gyvenimą!
Kaip kūnas sudarytas iš įvairių galūnių ir organų, taip visi mirtingi padarai egzistuoja priklausydami vieni nuo kito.
Kas galvoje, tas ir ant liežuvio.
Kilnus žmogus kalba tik apie artimojo dorybes, žemas – tik apie trūkumus. Nors jie abu meluoja, pirmasis eina į dangų, antrasis į pragarą.
Kodėl prarandi viltį? Kliūtys nyksta atitinkamai tavo veržlumui augant.
Kokia nauda iš knygos tam, kuris neturi savo proto? Ar veidrodis gali padėti aklam?
Kol esi jaunas, gyvenk taip, kad būtum laimingas, kai pasensi.
Kol turi dantis – nežino kokia jų vertė.

Medis ir medkirčiui negaili pavėsio.
Menkas pasiekimas pranokti kitus žmones. Tikra pergalė yra pranokti ankstesnįjį save.
Mes turime teisę į darbą, o ne to darbo vaisius.
Moterys būna tokio amžiaus, kaip jos atrodo, o vyrai tokio, kaip jie jaučiasi.

Indėnų patarlės ir priežodžiai

Indėnų patarlės ir priežodžiai
Indėnų patarlės ir priežodžiai

Atsisėsk upės pakrantėje ir lauk, o tavo priešo lavonas būtinai praplauks pro šalį.

Dideli žmonės anksčiau už kitus pamato tekančią saulę.

Gerai pasakytas žodis geriau už taikliai mestą kirvį.
Geras žmogus mato gerus ženklus.
Gyvenimas teka iš vidaus į išorę. Besilaikydamas šios minties, tu pats tapsi tiesa.

Ir vieno priešo per daug ir šimto draugų per mažai.

Yra daug būdų kvepėti skunku.

Jei kalbi – tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą.
Jeigu nori sužinoti, kokios mintys buvo vakar, pasižiūrėk, kaip jautiesi šiandien.
Jeigu pastebėjai, kad joji mirusiu žirgu – nulipk!
Jeigu turi ką pasakyti, atsistok, kad tave pamatytų.

Kai bus nukirstas paskutinis medis, kai bus apnuodyta paskutinė upė, kai bus sugautas paskutinis paukštis – tada jūs suprasite, kad pinigų valgyti neįmanoma.
Kai pajunti, kad joji ant negyvo arklio, metas nuo jo nulipti.
Kai per greitai keliauji, tavo siela nespėja kartu su tavimi.
Kai pririšate žirgą prie stulpo, argi laukiate, kad jis sustiprės?
Kai tu gimei, pasaulis džiūgavo, o tu verkei. Gyvenk taip, kad tau mirus pasaulis verktų, o tu džiūgautum.
Kalbėk su vaikais, kai jie valgo, ir tai, ką pasakysi liks, net kai išeisi.
Kiekvieno žmogaus viduje vyksta pikto vilko kova su geruoju. Visada laimi tas vilkas, kurį maitini.
Klausyk, nes kitaip tavo liežuvis pavers tave kurčiu.

Rinkinys G patarlių ir priežodžių

Raidė G

Graikų patarlės ir priežodžiai

Drąsiems žmonėms kiekviena šalis yra gimta.

Iš praeities pasiimk tik ugnį – pelenus palik.

Kardą laikyk makštyje, liežuvį už dantų ir niekada neliesi ašarų.

Mirtis – visų nepagydomų ligų daktarė.

Niekada nebus patenkintas tas, kurio nepatenkina maži dalykai.
Nuostabiausia tai, kas sunkiausiai pasiekiama.

Su skydu arba ant skydo.
Svarbiausia – stengtis.

Tai, ko niekas negirdi, niekas ir nevertina.

Gruzinų patarlės ir priežodžiai

Draugą kritikuok jo akivaizdoje, priešą – už nugaros.

Eik keliuku, nes jį išmynė šimtai žmonių iki tavęs – vadinasi jie žinojo patį geriausią.

Jeigu tu baudi savo vaiką, tai esi kvailys.

Kuo giliau po mėšlą kapstaisi, tuo daugiau jis smirda.

Žinojimas brangesnis už pinigus, aštresnis už kardą, galingesnis už patranką.

Rinkinys E patarlių ir priežodžių

raidė e
raidė e

Egiptiečių patarlės ir priežodžiai

Dėl žiedų laistome ir spyglius.

Tai, ko tu labiausiai bijai, būtinai pas tave ateis.

Eskimų patarlės ir priežodžiai

Gyvenimo prasmė – saulėlydyje užleisti kelią kitiems.

Vakarykštė diena yra pelenai, rytojus malkos. Tik šiandieną ugnis liepsnoja skaisčiai.

Estų patarlės ir priežodžiai

Geriau jau truputėlį pabūt be žmonos nei valandą be tabako.

Neužkask seno šulinio, kol naujas dar neiškastas.

Danų patarlės ir priežodžiai

Danų patarlės ir priežodžiai
Danų patarlės ir priežodžiai

Atsakymo nebuvimas irgi yra atsakymas.
Aukso raktas atidaro visus vartus, išskyrus dangaus.

Du inkarai visada geriau nei vienas.

Geriau dukart paklausti kelio nei sykį paklysti.

Išmintis – brangiausia našta kelionėje.

Maišas pinigų nusvers net du maišus teisybės.

Tas, kas laiko vaiko ranką, laiko jo mamos širdį.
Turtingiausias vaikas yra tas, kuris sėdi ant mamos kelių.

Rinkinys A patarlių ir priežodžių

A raidė
A raidė

Akanų patarlės ir priežodžiai

Jei tau pavyksta nutverti gyvatę už galvos, likusioji dalis tėra virvė.

Nenurodyk krypties į savo namus kaire ranka.

Albanų patarlės ir priežodžiai

Dvi katės vieną lokį pranoksta.

Amerikiečių patarlės ir priežodžiai

Bailiai vadina save atsargiais, o šykštuoliai – taupiais.

Moterys būna tokio amžiaus, kaip jos atrodo, o vyrai tokio, kaip jie jaučiasi.

Prieš skolindamiesi pinigų iš draugo, nuspręskite, ko jums labiau reikia.

Tikrą draugą laikyk abiem rankom.

Argentiniečių patarlės ir priežodžiai

Pavalgei – ir geresnis pasidarei.

Armėnų patarlės ir priežodžiai

Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.

Iš tos pačios gėlės gyvatė daro nuodus, o bitė medų.
Įgytas patyrimas svarbiau už septynis pamokymus.

Paveldėtas turtas vaikams yra nelaimė.
Pradėk nuo mažo darbo – padarysi didelį.

Susidraugauti vien žodžių nepakanka.

Tinginiui septynios šventės savaitėje.

Visada sakyk tiesą juoko formoje.

Azerbaidžaniečių patarlės ir priežodžiai

Jėga nugali bet kokią kliūtį: protas nugali jėgą.

Ne ta žmona puiki, kuri graži, o ta, kuri teisinga.

Vesti – ne vandens atsigerti.

Arabų patarlės ir priežodžiai

Arabų patarlės ir priežodžiai
Arabų patarlės ir priežodžiai

Bijok to, kuris bijo tavęs.
Bloga žmona kaip ankšti batai.

Dievas su tais, kurie kantriai siekia savo tikslo.
Du dalykai įvertinami tik jų netekus – tai jaunystė ir sveikata.

Geras pokalbis sutrumpina darbo dieną.
Gyvenimas panašus į ugnį: prasideda dūmais, o baigiasi pelenais.
Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.

Ištartas žodis valdo jus. Neištartiems žodžiams vadovaujate patys.

Kai ieškai ugnies, ja randi kartu su dūmais.
Kas bijo savo šešėlio, neturi vietos po saule.
Kas išvyksta kelionėn dėl žinių, tam rojaus vartai atviri.
Kelkis anksčiau, nes aušros valanda pasiskolinta iš rojaus.
Klausykite, kas sakoma, o ne apžiūrinėkite tą, kuris kalba.
Ko neturi žinoti tavo priešas, nesakyk ir draugui.
Kol apie mano paslaptį niekas nežino, tol ji mano belaisvė, išsprūdo jinai – tada aš jos belaisvis.