patarlės | MusuGyvenimas.lt - Part 3

Anglų patarlės ir priežodžiai

Anglų patarlės ir priežodžiai
Anglų patarlės ir priežodžiai

Abejonė yra išminties pradžia, o ne pabaiga.
Akys yra sielos langai.
Akis už akį ir dantis už dantį.
Akys visur turi vieną kalbą.
Aklas yra neapsiskaitęs žmogus.
Aklas žmogus neturėtų spręsti apie spalvas.
Alkanas žmogus yra piktas žmogus.
Alkis yra geriausias padažas.
Alkis yra geriausias prieskonis.
Alkis išvaro vilką iš medžių tankumos.
Alus vidun – protas laukan.
Amžius ir vedybos sutramdo vyrą ir gyvulį.
Ankstyvas gulimas ir ankstyvas kėlimas padaro žmogų sveiką, turtingą ir išmintingą.
Ankstyvas paukštis pagauna kirmėlę, bet tik antra pelė laimi sūrį.
Ankstyvas paukštis pagauna riebiausią kirminą.
Apgalvojimas kalboje yra svarbiau negu iškalbingumas.
Apgaulei įvykdyti reikia dviejų: vienam – meluoti, kitam – klausyti.
Apkasuose nėra ateistų.
Apkvailinsi mane vienąkart – gėda tau; apkvailinsi mane dukart – gėda man.
Apleistas kumeliukas gali tapti geru arkliu.
Apsiliek visą save medumi ir musės praris tave.
Apsirijimas nužudo daugiau negu kardas.
Artimumas brandina panieką.
Aš ne toks turtingas, kad pirkčiau pigius daiktus.
Atkreipkite dėmesį: jūs nerandate to, ko neieškote.
Atviros durys gali suvilioti ir šventuolį.
Augančio jaunuolio pilve tūno vilkas.
Auk, kur tu esi pasodintas.
Aukso amžius niekada nebuvo dabartinis amžius.
Aukštyn upeliu be jokio irklo.

Bailiai miršta daugybę kartų, o drąsus žmogus, tik vienąsyk.
Baimė paskolina sparnus.
Be miego nėra sveikatos.
Be pavojaus mes negalime nusigauti anapus pavojaus.
Belsk ir durys tau bus atidarytos.
Besimeldžiantis beldžiasi, kol durys atsidaro.
Beviltiškumas duoda drąsos bailiui.
Bitės, kurios turi medų burnose, turi geluonį uodegose.
Blogybė bus tam, kuris apie tai galvoja.
Blogybių darytojai yra blogybių bijotojai.
Bučiniai, lengvai gauti, yra greitai pamirštami.
Būk atsargus su savo norais – tu gali būtent tai gauti.
Būk teisingas, prieš būdamas maloningas (pirma įvykdyk savo pareigas ir tik po to atsipalaiduok).
Būna laikas kalbėti ir laikas tylėti.
Bus vėliava – bus kelionė.
Būtinybė yra visų išradimų motina.

Dalykai ne visada yra tokie, kokie atrodo.
Dalykų grožybė glūdi tuose protuose, kurie juos stebi ir apmąsto.
Darbas išsiplečia tiek, kiek turima laiko jį užbaigti.
Daryk dalyką, kurio tu bijai, tada baimei bus mirtis tikrai.
Daryk, kaip aš sakau, o ne kaip aš darau.
Daryk kitiems, kaip tu norėtum, kad tau būtų daroma.
Daryk taip, kaip tau būtų daroma.
Daug yra pakviečiama, bet išsirenkami tik keli.
Daug lašelių padaro dušą.
Daug rūpesčio ir mažai pagalbos.
Daug teisingų žodžių yra pasakoma juokaujant.
Dažnai žmogaus burna sulaužo jam nosį.
Dėl ryto lietaus nenutrauk savo kelionės.
Dėl skonio nėra pasiaiškinama.
Delsimas yra laiko vagis.
Dideli ąžuolai užauga iš mažos gilės.
Didelis medis pritraukia medkirčio kirvį.
Didesnis skubėjimas – mažesnis greitis.
Didvyris yra žmogus, kuris bijo pasprukti.
Didžiausi lojikai nekanda skaudžiausiai.
Dievas ateina galiausiai, kai mes galvojame, kad jis yra toliausiai.
Dievas duoda pieno, bet nepaduoda kibiro.
Dievas gydo, o gydytojas pasiima užmokestį.
Dievas padeda tiems, kurie padeda patys sau.
Dievas savo pykčio duoda pasverdamas, bet savo gailesčio – nematuodamas.
Dievas žiūri į švarias rankas, o ne į pilnas.
Dykinėjantis protas yra velnio darbo vieta.
Diskrecija (veikimas savo nuožiūra) yra geresnioji drąsos dalis.
Dora mirtis suteikia gerą vardą visam gyvenimui.
Dorybė, kuri eina derybų, yra arti pasidavimo.
Drabužiai padaro žmogų.
Drąsi pelė, kuri prisiglaudžia katino ausyje.
Drąsus žmogus niekada netrokšta ginklų.
Draugai yra kaip smuiko stygos – jų negalima per daug stipriai suveržti.
Draugas bėdoje yra draugas, kuris imasi veiksmo.
Draugas visiems yra draugas niekam.
Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau.
Du dalykai prailgina gyvenimą: rami širdis ir mylinti žmona.
Du yra kompanija, trys – minia.
Du tigrai ant vienos kalvos netelpa.
Duok velniui, kas jam priklauso.
Dvi galvos yra geriau negu viena.
Dvi neteisybės nepadaro teisybės.
Džiaugsmas gimė dvynys (džiaugtis dviese smagiau).
Džiaugsmas, kuriuo yra pasidalijama, yra padaromas dvigubu džiaugsmu.

Airių patarlės ir priežodžiai

Airių patarlės ir priežodžiai
Airių patarlės ir priežodžiai

Akis turėtų būti akla kito žmogaus namuose.
Amatas yra sunaikinamas jo nesimokant.
Ankstyvasis paukštis pagauna kirmėlę.
Apsirijėlis gyvena tam, kad pavalgytų, o protingas valgo tam, kad gyventų.
Apvilk ožką šilku ir ji vistiek lieka ožka.
Ateik retai – ateik laukiamas.
Atėjimas nėra tas pats kas išėjimas.
Atidėlioti atgailą yra rizikinga.
Atlikus tik pusę šuolio įkrenti į griovį.
Atmink, net jeigu tu prarandi viską – išlaikyk savo gerą vardą, nes jeigu tu prarasi ir tai – tu tapsi bevertis.
Atpažinta liga yra pusiau išgydyta.
Auksinis žiedas gali surišti taip pat stipriai, kaip ir bet kokia grandinė.
Aukštink jaunystę ir ji žydės.

Batų nešiotojas geriausiai žino, kur batai spaudžia.
Bėda nieko kito taip nekenčia, kaip šypsenos.
Begarsis būna prisiartinimas keršijančių dievybių.
Bet koks pažadas yra skola.
Bloga višta, kuri pati nekapsto.
Blogas yra tas, kuris nepriima patarimo, bet tas, kuris priima kiekvieną patarimą, yra tūkstantį kartų blogesnis.
Blogas skalikas, kuris nėra vertas pašvilpimo.
Blogos manieros yra kalbėti apie virves tuose žmonių namuose, kurių tėvas buvo pakartas.
Būk malonus tiems, kuriuos tu sutinki kildamas, tu vėl gali su jais prasilenkti krisdamas.
Burna netriukšminga yra melodinga.
Būtinybė yra visų išradimų motina.
Būtinybė nepažįsta įstatymo.

Colis yra labai svarbus ilgis ant nosies.

Meilės patarlės

meilės patarlės
meilės patarlės

Kas tyli, tą visi myli

Sena meilė nerūdija

Meilė – ne seilė, nenurysi

Pirkta meilė greit atvėsta

Meilės ir kosulio nepaslėpsi

Vargas tam, kurio niekas nemyli, bet saugokitės to, kuris visus myli

Baimė su meile drauge nevaikščioja

Nebijok mylėti, bijok nieko nemylėti

Be pavydo nėra meilės

Vienu užpakaliu ant dviejų kumelių neatsisėsi

Laikas išgydo žaizdas

Baimė su meile drauge nevaikšto

Sėkmė yra aklai įsimylėjusi darbščiuosius

Pasiūlyti draugystę norinčiam meilės yra tas pat, kaip pasiūlyti ištroškusiajam duonos

Jei nori nusipelnyti žmonių meilę, būk atidus ir geras kitiems

Labiau mylėk tą, kuris nuolat prikiša tavo klaidas, negu tą, kuris nuolat tave giria

Negali į jūrą plaukti be žvaigždės, negali keliauti be knygos ir negali gyventi be meilės

Negali į jūrą plaukti be žvaigždės, negali keliauti be knygos ir negali gyventi be meilės

Meilė panaši į vaiduoklį – visi apie ją kalba, bet nedaug kas matė

Prieš įsimylėdamas išmok vaikščioti per sniegą nepalikdamas pėdsakų

Meilė yra akla

Prie tamsos – daugiau drąsos

Be pavydo meilė – kaip valgis be druskos

Greita meilė – kaip seilė

Į kito širdį neįlįsi

Greitai įteisinta meilė baigiasi skyrybomis

Ne tas myli, kas žada, o tas, kas prie altoriaus veda

Mylimąją reikia apžiūrėti ne akimis, o širdimi

Graži ir turtinga – visada kaprizinga

Paliko namie balandėlę ir išėjo į gatvę su krokodilu

Mylėti yra gerai. Mylėti ir būti mylimam – dar geriau.

Meilė – tai egoizmas poromis

Kas niekada mylėti neprisieks, tas niekada to žodžio nesulaužys

Gyvenimas – daina, o meilė – dovana