Būk palaiminta, mylima Dukrele

dukra
dukra

Palaimink mano rankom, Dieve, Dukrą,
Nuplauk Jai širdį mano ašarų rasa,
Įsupk į mano meilę tylią, kuklią,
Globok Ją mano vakaro maldų gausa.


Palaimink mano žodžiais, Dieve, Dukrą,
Suriški mūsų sielas glūduma minties,
Nuleiski Šventą Dvasią, kad apsuptų
Vien aureolėmis šventos dangaus ugnies.


Palaimink mano laime, Dieve, Dukrą,
Įliek į Jos gyvenimą tyros vilties,
Kad kelias Jos tėvynėj austas būtų,
Kuriuo Ji eitų nesiliaudama tikėt.


Palaimink mano meile, Dieve, Dukrą —
Išgirski prašymą širdies manosios kuklų.

Brangus Tėvužėli,

tėvas
tėvas

Ne tolybėse gyvenu, bet retai matomės… Kartais be reikalo
kaltinu gyvenimą. Jaučiuosi kaltės lietuje paskandinęs
Tavo širdgėlą, kai su priekaištu paklausi, ko taip retai pasirodau…


Tėvužėli, esu retas Tavo švenčių svečias ir mano atneštos
gėlės, vargu, ar gali sunaikinti ilgesio minutes, kurios,
tikriausiai, Tau panašios į kelionę aplink pasaulį. Jaučiuosi
suglumintam prisiminimų rojuj, kai apkabini virpančiu savo
glėbiu.


Atleisk man, Tėve — aš ateisiu retai, bet būsiu tikras
Tavo garbės nešėjas žemėje. Triumfuokim, Tėve! Mes abu
— tai vienai Mes abu — tai laimė! Mes abu — tai jėga!

Tėvelių sveikinimas vienintelei Dukrai

Šeima
Šeima

Brangi Dukrele, sveikinam Tave —
Tu peržengei jaunystės slenkstį,
Tačiau globojanti tėvų ranka
Neleis nežinomybėn eiti.
Branginsime Tave kaskart labiau,
Globosime kiekvieną žingsnį.
Gal patarimų nereikės, tačiau
Ilgai tėvams maža išliksi.
Žinok, širdele mūsų praeities —
Tu — bendras mūsų sielų medis.
Tegu po kojom žemė Tau klestės
Ir vien tik laimės rytas žadins.
Brangi Dukrele, sveikinu Tave
Su nuostabia gyvenimo švente.