Lietuvių patarlės ir priežodžiai

Rambaus arklio ir rimbas nepataisys.
Rambų arklį tik vilko dantis pataiso.
Ranka ranką mazgoja.
Rašo kaip su vištos koja.
Ratai be arklio netoli nuvažiuos.
Reikalingas kaip druska į barščius.
Roges ruošk vasarą.
Rublis kalba, rublis tyli.
Rudenį pinigai prie kožno žviegia.

Saldus daiktas greit apkarsta.
Saldus – mažam, raudonas – durnam.
Samdytas – ne gimdytas.
Saugok kaip savo akį.
Sava duona gardesnė už svetimus pyragus.
Savam krašte ir tvoros žydi.
Savam krašte pranašu nebūsi.
Savo ydas svarstyk, o artimo pamiršk.
Savo tėvynės neparduodu, kitos neperku.
Sąžinė graužia.
Sena meilė nerūdija.
Senatvė ateina nelaukiama.
Sena merga ir velniui ant kaklo kabysis.
Sena merga kaip vienagalė (žarna) – vis susiraukus.
Sena merga neatstoja nė menturio (lopetėlė košei maišyti).
Sena merga – sena padla.
Sena merga, senas šuo ir senas kunigas – tai vis viena (t.y. niekas jų nemyli.)
Sena merga svietui dėl vargo.
Sena merga ubagui – pratrydęs veršis kunigui.
Sena pana tai ne brokas, kad tik naujas andarokas.
Sena patarlė amžinai nepasens.
Senai mergai bile. tik su kelnėm ir gerai.
Senai mergai patiksi, nors nuo visų atliksi.
Senam dera patarti, o jaunam paklausyti.
Senam – nuodėmės, jaunam – niekai.
Senatvė – neišgydoma liga.
Sens – protu, jauns – gvoltu.
Senuosius batus prisimename tada, kai naujieji nuspaudžia koją.
Senų mergų kartuvių nėr (t.y. už senmergystę nebaudžiama).
Sėdi kaip ant adatų.
Sėdi kaip ragana kertėj.
Sėdi lyg marti vakar vesta.
Siuvo mašną su švaika – pinigai pabiro.
Spardosi kaip arklys.
Skatiką pinigais ir varliukę su nagais.
Skausmo nei sėja, nei pjauna.
Skausmo neragavęs, laimės nepažinsi.
Skolini – angelas, prašai skolos – velnias.
Skolintas arklys ant lygaus kelio klumpa.
Skubėjimas – klaidų tėvas.
Skubėk lėtai.
Skubų darbą velnias neša.
Skubūs darbai – vieni vargai.
Smarkiai pulsi – akis išdegsi.
Smertis[144] subinę uosto.
Smulkus kaip aguonos grūdas.
Snukis plytos prašo.
Sodai žydi – vilk kailinius.
Sodo nesodinęs, obuolių nori.
Spardosi kaip arklys.
Spjaudyk ir gaudyk.
Sprogo kaip muilo burbulas.
Staiga šokęs, akis išdursi.
Stovi kaip busilas ant vienos kojos.
Su auksu nueisi, be geležies neapseisi.
Su baime maža laimė.
Su gandrais išlėksi, o su žvirbliais nukrisi.
Su gerkle nieko nelaimėsi.
Su išplėštais pinigais neilgai džiaugsies.
Su kuo sutapsi, tokiu ir pats tapsi.
Su melu nueisi, tik atgal negrįši.
Su melu netoli nuvažiuosi.
Su merga prasidėjęs ir be kelnių paliksi, o vis neįtiksi.
Su pinigais ir pragare nepražūsi.
Su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi.
Su pinigais į dangų neįkopsi.
Su pinigais kiekvienas gudrus.
Su pinigais nevaikšto.
Su pinigais visur gerai.
Su saule negyvensi.
Su šviesa kelia, su tamsa gula.
Su taukinu snukiu teeina šeimynos samdyti.
Subembėjusio senbernio merga neprivobysi.
Subinėj dantys išdygs.
Sudegti iš gėdos.
Surijo kaip aitvaras pakulas.
Susivėlus kaip ragana.
Sutinka kaip akmuo su kirviu.
Sutinka kaip šuo su kate.
Svečias nebuvėlis, duokit sūrį supuvėlį.
Sveikata ir už auksą brangesnė.
Svetima druska visada sūresnė.
Svetimi dūmai akis graužia.
Svetimi pinigai nešildo.
Svetimo skausmo nepasisavinsi.
Svetimos akys didelės.
Svetimu protu toli nenuvažiuosi.

Parašykite komentarą