Lietuvių patarlės ir priežodžiai

Uošvienė su marčia gyvena kaip kirvis su akmeniu.
Už akių užbėgti.
Už dyką ir šuo neloja.
Už gudrų ne gudresnis, už kvailą ne kvailesnis.
Už mylios ir adata svarą sveria.
Už moterį galvą dėti, už tėvynę – tris.
Už pinigus ir dangaus vartai atviri.
Už rublį ir velnias šoka.
Už vieną mokytą dešimt nemokytų duoda.
Užberk druskos ant uodegos – sugausi.
Užėjo noras kaip nuogam triest.
Užgiedojo kaip gaidys ant mėšlyno.
Užkasti pinigai nė vieno nešildo.
Užmerkti akis.
Užmigai kaip amžinu miegu.
Užmokėti gyvais pinigais.
Užsidegė kaip senai mergai pasturgalis.
Užsigeidė kaip merga vaiko.
Užsigeidė kaip merga ženytis.
Užsivėręs tu manimi kaip adata ant siūlo.
Užteks visko per akis.

Ūžia kaip bitės avily.

Vagie, kepurė dega!
Vagis moko raktus slėpti.
Vagis pradeda vogt nuo adatos, o paskiau išveda ir arklį.
Vaikai tėvus pražildina, o anūkai senelius nuplikina.
Vaikai vanagai, kur tėvo pinigai.
Vaiką mylėk kaip dūšią, bet krėsk kaip grūšią.
Vaikščioja kaip antis, kanapėmis prisigėrusi.
Vaikšto kaip kūnas be dūšios.
Vaiposi kaip ragana prieš velnią.
Valgymas – ne šikimas, gali palaukti.
Valna triest į savo kelnes.
Vakar siuvėjas, o nūnai teisėjas.
Vakaras pranašesnis už rytą.
Vakaras rytą moko.
Valgau kaip trys, dirbu kaip arklys.
Varnas varnui akies nekerta.
Varną ar prausk, ar neprausk – jis vis toksai.
Vasarą be darbo sėdėsi, žiemą duonos neturėsi.
Vedybos kaip radybos.
Vedybos – ne vagystė.
Veidas tave išduos, jei ką pikta darysi.
Veli su žila kasa, su žalia rūta numirt negu už tokio ištekėt.
Velnias dūšios, o šuva skolos neturi.
Velniai nematė.
Velnio neštas ir pamestas.
Velniui katiliukas, o man pinigai.
Veltui nieks ir rūros nekaso.
Verčiau išmintingas pabars, nei kvailas prigaus.
Verkia duona tinginio valgoma.
Verkia kaip mergina važiuodama į šliūbą.
Verkti kruvinom ašarom.
Viena bėda – ne bėda.
Viena boba – boba, dvi bobos – alasas, trys bobos – turgus.
Viena boba – ne turgus.
Viena boba už devynis velnius atkusina.
Viena boba – vienas turgus, dvi bobos – du turgūs.
Viena kregždė – dar ne pavasaris.
Viena rūra – šeši kermošiai.
Viena rūra šika.
Vieną bobą vilkai pjaus!
Vienam reikia pačios su galva, kitam su pinigais.
Vienas auga į protą, kitas – iš proto.
Vienas rublis ne pinigai, o tūkstantis – ne juokai.
Viens juokais darys, kits už teisybę palaikys.
Viens už juoką turės, kits į širdį įsidės.
Vieno – tiesa, o kito – nemelas.
Vienu medumi nebūsi sotus.
Vienu užpakaliu ant dviejų kumelių neatsisėsi.
Vienu užpakaliu dešimt suolų neužsėsi.
Viltis – kvailių motina.
Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.
Visi keliai veda į Romą.
Visi mes esame kvaili, tik nevienodai.
Visi pinigai ir mašina.
Visi velniai juodi.
Visi veršio pinigai.
Visiems dalina patarimus, sau neturi.
Visiems pinigai skaitomi.
Visos bobos velnių priėdę.
Visur gerai, namie geriausia.
Visur gražu, tik svetur neramu.
Visur tas pats velnias.
Visų velnių ragai vienodi.
Visų verksi – akių neteksi.
Vištai rūpi kagėti ir kiaušinius dėti.
Vyras ant dekio, kulė kaip tekio.
Vyras miršta – žmona sijoną trumpina.
Vyrui visą šlaunį gali parodyt, o visos teisybės – ne.
Vogti pinigai – ne geram daiktui pirkti.
Vogti pinigai prasvilina kišenę.
Vogtu arkliu tik kalėjiman važiuoti.

Parašykite komentarą