Lietuvių patarlės ir priežodžiai

Bagotam pinigai iš dangaus krinta.
Baimė – blogas patarėjas.
Baimė su meile drauge nevaikšto.
Baimė turi didžias akis.
Baloj gulėjęs nebūsi sausas.
Balsas tautos – balsas Dievo.
Balta duona juodom rankom uždirbama.
Balta duona šikną drasko.
Balta višta nupešta, į tvorą įkišta.
Bandyk vyrą moterim, o geležį akmeniu.
Barška kaip tuščias puodas.
Barzda ir nesėjama auga.
Batas – purvo brolis.
Batas vyžai – ne tarnas.
Be akių ir pasaulis nemielas.
Be aušros diena neateina.
Be bitino nė bitės negyvens.
Be darbo – ilgu, su darbu – sunku.
Be davimo meilės nėr.
Be Dievo žinios nieko gero nenuveiksi.
Be duonos nė meilės nėra.
Be duonos sotus nebūsi.
Be galo, be pradžios: Dievas, meilė, laikas, ruimas.
Be grieko nebus nieko.
Be jaunatvės nėra senatvės.
Be kantrybės nėra galybės.
Be meilės ir zgados nėra.
Be meilės nėra palaimos.
Be moteriškės tušti namai.
Be pavydo meilė kaip valgis be druskos.
Be pavydo nėra meilės.
Be prietelių negyvenk, bet tų nedaug turėk.
Be saulės – ne vasara, be meilės – ne gyvenimas.
Be skausmo nėra džiaugsmo.
Be šūdo nėr nė grūdo.
Be tvarkos gyvensi – nelaiku pasensi.
Be vyro, kaip sriuba be pipiro.
Be žmonos kaip kiemas be tvoros.
Belaukiant laimės žadėtos, užklupo bėdos netikėtos.
Bendras arklys visada liesas.
Bene žydo bitės apniko?
Bepig senam meluoti, o turtingam vogti.
Bepigu dirbt, kai yra ką valgyt.
Bepigu gaidžiui, kad neturi uošvienės.
Bepigu su pinigais.
Beprotį kaip neaprėdytum vis bus beprotis.
Bernas – arklyje, merga – lopšyje.
Bernas už mergos, velnias už kalbos.
Bernų meilė kaip šuns seilė.
Besimylėdami nosį nukanda.
Bėda be dantų, o žmogų suvalgo.
Bėda be pinigų, bėda su pinigais.
Bėda be vaikų, bėda su vaikais.
Bėda kojas taiso.
Bėda pro duris – meilė pro langą.
Bėda vedus, bėda nevedus.
Bėdoje pinigai atsiras.
Bėga kaip arklys, dagį po uodega gavęs.
Bėga vilkas – tunka vilkas, guli vilkas – džiūsta vilkas.
Bibys ne ožys, karklais nepašersi.
Bičiulį nelaimėje pažinsi.
Biednam ir blusos pinigai.
Bijai vilko – neik į mišką.
Bijo kaip velnias kryžiaus.
Bijok Dievo! (dievobaimingų žmonių ir dievobaimingiems skirtas apeliavimas į kokių nors dalykų šventumą).
Bitele, nei tu man kąsk, nei medaus duok.
Bitelės saldus medelis, bet sunkus darbelis.
Bitė maža, bet skaudžiai gelia.
Bitė meduj gyvena, ir tai zavadą randa.
Bitė nuodinga, bet ir naudinga.
Bitė pikta, kai darbo neturi, o žmogus – kai per daug turi.
Bitė samanė, kas tave pramanė?
Bitė su bite supyksta.
Bitės be motinos – pražuvę vaikai.
Bitės dobile susiprado imdamos medų, kaip tat žmogus su žmogumi nesusibars.
Bitės kuislais išėjo.
Bitės saldus medus, bet sunkus darbas.
Bitės, saldų medų benešdamos, ir tai susipyksta.
Bitutės sunkus darbelis, bet saldus vaiselis.
Byra kaip iš prakiurusios mašnos pinigai.
Blizga kaip senmergės zerkolas.
Bloga pati ir gerą vyrą pagadina.
Bloga žmona kaip ant kaklo piela.
Bloga žmona, kaip peilis avelei.
Bloga žmona vyro nedabina, bet ant kaklo virvę dažnai užkabina.
Blogai be pinigų, ale blogai ir su pinigais.
Blogas arklys ir pro lanką daboja, ar vežimas didelis.
Blogas paukštis, kuris savo lizdą teršia.
Blogas pavyzdys raitas joja, geras – kaip raišas šlubuoja.
Blogas ūkininkas, kurio dirvas tik vyturiukas tetręšia.
Blogas vyras – ne našlystė.
Blogi darbai akis bado.
Blogi draugai ir gerą išveda iš kelio.
Blogi pinigai nepasiduoda.
Blogiau mirties nebus.
Blogos ausys gero žodžio neklauso.
Blogų kalbų nedidink, jos pačios auga.
Boba ir ragana – velnių seserys.
Boba iš ratų – ratams lengviau.
Boba kaip troba, papai kaip pirtis, subinė kaip doklas.
Boba perša – velnias šliūbą duoda.
Boba senyn – liežuvis ilgyn.
Brangi žuvis nenardo visų akivaizdoje.
Brangus dangus, bet su auksu ir ten įsipirksi.
Brangus tėvam vaikas, bet ir čia turi būti saikas.
Braunasi, kaip bernas po mergos prijuoste.
Briedis girioj, o jau iešmą drožia.
Broleli mano, valgyk duoną savo.
Brolis, ne brolis – lipk iš grūšios.
Brolių meilė yra sidabras, o draugų – auksas.
Bučinio kaip šiupinio, meilės kaip košės.
Būdamas jaunu ar bagotu – kur nujosi, ten pristosi.
Būk atsargus svajodamas, nes kartais svajonės išsipildo.
Būk darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkingas kaip bitė.
Būk drąsus su merga – po prijuoste ne krūmas, gyvatės ten nesurasi.
Būk girtinas, bet nesigirk.
Būk visų mylimas, bet pats meilės neieškok.
Būk vyras, nesipešk su boba.
Burba kaip avis į uodegą įkirpta.
Būta čia ir tavo kaltės, kad mergos papai pritvinko.

Parašykite komentarą