Lietuvių patarlės ir priežodžiai

Ieško adatos kupetoj šieno – suras kaip pernykščią žiemą.
Ieškodamas ir velnią surasi.
Ieškok berno, kuris dirbti moka, o ne tokio, kuris gražiai šoka.
Ieškok kaip aklas adatos.
Ieškok kaip druskos, ir rasi.
Ieškok kaip duonos ir rasi.
Ilga kalba be vaisiaus.
Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepsnį nuneš.
Ilgos kalbos nepadės, kur pinigas neskambės.
Imdamas galvok apie atidavimą.
Ir aitvaras ne visados pinigus neša.
Ir aitvaras turtų neprikraus, jei kišenė skylėta.
Ir aitvaras veltui pinigų neneša.
Ir aklas kelią namo suranda.
Ir akmuo, ant vietos begulėdamas, apželia.
Ir arklys arklio dykai nekaso.
Ir asilas moka ausim karpyti, bet išmokyk jį arklą patampyti.
Ir asilas žvengia, avižas pamatęs.
Ir aš pats jau žinau, kurio kaimyno puodas mano lašiniais kvepia.
Ir be gaidžio saulė patekės.
Ir bitutė savo namelius gina.
Ir dumia kaip ragana į Šatrijos kalną.
Ir dumia kaip ragana, kačergą apžergusi.
Ir eina patylomis, kaip šešėlis per šiaudus.
Ir gaidys ant savo mėšlyno ponas.
Ir gaidys savo kieme drąsus.
Ir gandras ne kiekvienam laimę žada.
Ir gandro lizdas nuo bėdų neapsaugo.
Ir gera duona dantys atsikanda, kai žmogus jokio sau darbo nesusiranda.
Ir geras gyvenimas be darbo nusibosta.
Ir juodas darbas dabina žmogų.
Ir mažas kelmas išverčia vežimą.
Ir merga žino, kam berno pautai kabo.
Ir paukštelis savo lizdą gina.
Ir pelė savo urve ginasi.
Ir šuo kariamas pripranta.
Ir šventi puodus kulia.
Ir uždarius duris laikas bėga.
Ir velnias turi viršininką.
Ir vilkas avis ganyti galėtų, kad aviena jam smirdėtų.
Ir vilkas sotus, ir avis sveika.
Ir ženklintą avį vilkas neša.
Iš adatos kirvio nepadirbsi.
Iš adatos šakes padarė.
Iš adatos vežimą priskaldo.
Iš aguonos grūdo vežimą priskaldo.
Iš aitvaro turto nebūsi laimingas.
Iš dainos žodžio neišmesi.
Iš darbo pažinsi žmogų.
Iš daug kalbos mažai naudos.
Iš davatkos nei Dievui žvakės, nei velniui šakės.
Iš didelio juoko – ašaros.
Iš didelio karščio maža nauda.
Iš didelio rašto išeina iš krašto.
Iš gėdos nebežino kur akis kišti.
Iš guolio nekepsi raguolio.
Iš jo ir akmens galvai prasiskelti už dyką negausi.
Iš jo nieko nepasiskolinsi: jis adatą ir tą deda ant svarstyklių.
Iš kalbos gali spręsti apie darbą.
Iš kišenės byra pinigai.
Iš kunigo ir paleistuvės grąžos neprašyk.
Iš mažos gilės išauga didelis ąžuolas.
Iš menkos trobelės gali didis žmogus keltis.
Iš mėšlo virvę veja.
Iš pradžių – meiliai, vėliau – peiliai.
Iš pradžių mergina retai su kuo šneka, o ant galų galo už čigono teka.
Iš šūdo vaško neišsunksi.
Iš šapo vežimą priskaldo.
Iš tų miltų nekepsi duonos.
Iš vakaro nemiga – iš ryto nekela.
Išalkusiam duona rupi.
Išdegė darbas kaip raganai alus.
Iškepė kaip ragana ragaišį.
Iškultų šiaudų nebekulk.
Išminties turi sulig vartais.
Išmintingam nepritinka pykti.
Išmokyk akmenį plaukti, kad skęsta!
Išmokyk, žmogus, akmenį plaukti.
Išmoks, kai akys iššoks.
Išpurtino kaip vanagas vištą.
Išsirinkau bernelį artojėlį.

Parašykite komentarą