Arabų patarlės ir priežodžiai

Arabų patarlės ir priežodžiai
Arabų patarlės ir priežodžiai

Bijok to, kuris bijo tavęs.
Bloga žmona kaip ankšti batai.

Dievas su tais, kurie kantriai siekia savo tikslo.
Du dalykai įvertinami tik jų netekus – tai jaunystė ir sveikata.

Geras pokalbis sutrumpina darbo dieną.
Gyvenimas panašus į ugnį: prasideda dūmais, o baigiasi pelenais.
Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.

Ištartas žodis valdo jus. Neištartiems žodžiams vadovaujate patys.

Kai ieškai ugnies, ja randi kartu su dūmais.
Kas bijo savo šešėlio, neturi vietos po saule.
Kas išvyksta kelionėn dėl žinių, tam rojaus vartai atviri.
Kelkis anksčiau, nes aušros valanda pasiskolinta iš rojaus.
Klausykite, kas sakoma, o ne apžiūrinėkite tą, kuris kalba.
Ko neturi žinoti tavo priešas, nesakyk ir draugui.
Kol apie mano paslaptį niekas nežino, tol ji mano belaisvė, išsprūdo jinai – tada aš jos belaisvis.

Anglų patarlės ir priežodžiai

Anglų patarlės ir priežodžiai
Anglų patarlės ir priežodžiai

Abejonė yra išminties pradžia, o ne pabaiga.
Akys yra sielos langai.
Akis už akį ir dantis už dantį.
Akys visur turi vieną kalbą.
Aklas yra neapsiskaitęs žmogus.
Aklas žmogus neturėtų spręsti apie spalvas.
Alkanas žmogus yra piktas žmogus.
Alkis yra geriausias padažas.
Alkis yra geriausias prieskonis.
Alkis išvaro vilką iš medžių tankumos.
Alus vidun – protas laukan.
Amžius ir vedybos sutramdo vyrą ir gyvulį.
Ankstyvas gulimas ir ankstyvas kėlimas padaro žmogų sveiką, turtingą ir išmintingą.
Ankstyvas paukštis pagauna kirmėlę, bet tik antra pelė laimi sūrį.
Ankstyvas paukštis pagauna riebiausią kirminą.
Apgalvojimas kalboje yra svarbiau negu iškalbingumas.
Apgaulei įvykdyti reikia dviejų: vienam – meluoti, kitam – klausyti.
Apkasuose nėra ateistų.
Apkvailinsi mane vienąkart – gėda tau; apkvailinsi mane dukart – gėda man.
Apleistas kumeliukas gali tapti geru arkliu.
Apsiliek visą save medumi ir musės praris tave.
Apsirijimas nužudo daugiau negu kardas.
Artimumas brandina panieką.
Aš ne toks turtingas, kad pirkčiau pigius daiktus.
Atkreipkite dėmesį: jūs nerandate to, ko neieškote.
Atviros durys gali suvilioti ir šventuolį.
Augančio jaunuolio pilve tūno vilkas.
Auk, kur tu esi pasodintas.
Aukso amžius niekada nebuvo dabartinis amžius.
Aukštyn upeliu be jokio irklo.

Bailiai miršta daugybę kartų, o drąsus žmogus, tik vienąsyk.
Baimė paskolina sparnus.
Be miego nėra sveikatos.
Be pavojaus mes negalime nusigauti anapus pavojaus.
Belsk ir durys tau bus atidarytos.
Besimeldžiantis beldžiasi, kol durys atsidaro.
Beviltiškumas duoda drąsos bailiui.
Bitės, kurios turi medų burnose, turi geluonį uodegose.
Blogybė bus tam, kuris apie tai galvoja.
Blogybių darytojai yra blogybių bijotojai.
Bučiniai, lengvai gauti, yra greitai pamirštami.
Būk atsargus su savo norais – tu gali būtent tai gauti.
Būk teisingas, prieš būdamas maloningas (pirma įvykdyk savo pareigas ir tik po to atsipalaiduok).
Būna laikas kalbėti ir laikas tylėti.
Bus vėliava – bus kelionė.
Būtinybė yra visų išradimų motina.

Dalykai ne visada yra tokie, kokie atrodo.
Dalykų grožybė glūdi tuose protuose, kurie juos stebi ir apmąsto.
Darbas išsiplečia tiek, kiek turima laiko jį užbaigti.
Daryk dalyką, kurio tu bijai, tada baimei bus mirtis tikrai.
Daryk, kaip aš sakau, o ne kaip aš darau.
Daryk kitiems, kaip tu norėtum, kad tau būtų daroma.
Daryk taip, kaip tau būtų daroma.
Daug yra pakviečiama, bet išsirenkami tik keli.
Daug lašelių padaro dušą.
Daug rūpesčio ir mažai pagalbos.
Daug teisingų žodžių yra pasakoma juokaujant.
Dažnai žmogaus burna sulaužo jam nosį.
Dėl ryto lietaus nenutrauk savo kelionės.
Dėl skonio nėra pasiaiškinama.
Delsimas yra laiko vagis.
Dideli ąžuolai užauga iš mažos gilės.
Didelis medis pritraukia medkirčio kirvį.
Didesnis skubėjimas – mažesnis greitis.
Didvyris yra žmogus, kuris bijo pasprukti.
Didžiausi lojikai nekanda skaudžiausiai.
Dievas ateina galiausiai, kai mes galvojame, kad jis yra toliausiai.
Dievas duoda pieno, bet nepaduoda kibiro.
Dievas gydo, o gydytojas pasiima užmokestį.
Dievas padeda tiems, kurie padeda patys sau.
Dievas savo pykčio duoda pasverdamas, bet savo gailesčio – nematuodamas.
Dievas žiūri į švarias rankas, o ne į pilnas.
Dykinėjantis protas yra velnio darbo vieta.
Diskrecija (veikimas savo nuožiūra) yra geresnioji drąsos dalis.
Dora mirtis suteikia gerą vardą visam gyvenimui.
Dorybė, kuri eina derybų, yra arti pasidavimo.
Drabužiai padaro žmogų.
Drąsi pelė, kuri prisiglaudžia katino ausyje.
Drąsus žmogus niekada netrokšta ginklų.
Draugai yra kaip smuiko stygos – jų negalima per daug stipriai suveržti.
Draugas bėdoje yra draugas, kuris imasi veiksmo.
Draugas visiems yra draugas niekam.
Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau.
Du dalykai prailgina gyvenimą: rami širdis ir mylinti žmona.
Du yra kompanija, trys – minia.
Du tigrai ant vienos kalvos netelpa.
Duok velniui, kas jam priklauso.
Dvi galvos yra geriau negu viena.
Dvi neteisybės nepadaro teisybės.
Džiaugsmas gimė dvynys (džiaugtis dviese smagiau).
Džiaugsmas, kuriuo yra pasidalijama, yra padaromas dvigubu džiaugsmu.

Afrikiečių patarlės ir priežodžiai

Afrikiečių patarlės ir priežodžiai
Afrikiečių patarlės ir priežodžiai

Akis yra bailė.
Aklas žmogus pažįsta savo aplinką geriau, negu regintis lankytojas.
Alkis priverčia didžiąją žuvį išlysti iš slėptuvės nuostabioje upėje.
Antroji žmona negali švęsti pirmosios žmonos mušimo, nes toks pat mušimas laukia ir jos, kada atvyks trečioji žmona.
Apie žmogų reikia spręsti pagal jo rankų darbą.
Apsimesk, kad tu numirei ir tada tu pamatysi kas iš tiesų tave myli.
Ar kiaušinis susiduria su kokoso riešutu, ar kokoso riešutas su kiaušiniu – visada nukenčia kiaušinis.
Armija avių, vadovaujama liūto, nugalėtų armiją liūtų, vadovaujamų avelės.
Aš tau parodžiau žvaigždes ir mėnulį, bet viskas, ką tu matei, buvo tik mano piršto galiukas.
Atkaklus medžiotojas niekada nėra įbauginamas džiunglėse.
Atlėkdamas ir išskrisdamas paukštis susuka savo lizdą.
Atoslūgis atoslūgio nekeičia: juos skiria potvynis.
Atsisuk veidu į saulę ir šešėlis liks tau už nugaros.
Atvira sąmonė padaro žalos tiktai tiems, kurie bijo savo paties klaidų.
Ausys, kurios neklauso patarimo, palydi nukirsdinamą galvą.

Be antilopių ir hienų, liūtas negalėtų būti džiunglių karalius.
Be pastangų nebus gausaus derliaus.
Be žmogiškos kompanijos ir pats rojus nebūtų trokštama vieta.
Bet kas gali būti mandagus karaliui, bet turi būti išauklėtas ir doras žmogus, kad būtum mandagus elgetai.
Bet kuri mirusi žuvis gali plaukti pasroviui, bet tik gyva gali plaukti atgal prieš srovę.
Beveik visi yra bepročiai, bet kai kurie žmonės gali kontroliuoti savo beprotiškumą.
Bitės gelia tą, kuris myli medų.
Blogas įprotis yra kaip ugnis – tu negali su juo žaisti ir nenusideginti.
Blogi draugai trukdys tau turėti gerus draugus.
Broliai myli vienas kitą, kai jie yra vienodai turtingi.
Būdamas gerai apsirengęs, žmogus nėra apribotas būti vargšas.
Būk atidus laikui, nes jis turi atsakymus.
Būk atidus su žmogumi, kuris turi saldų liežuvį, jis tau gali įsiūlyti pirkti blogą mėsą.
Būk atsargus su tuo, ką tu turi nuosavybėje, nes tai, ką tu valdai, galiausiai gali valdyti tave.
Būk atsargus, sakydamas žodžius kiekvieną dieną, įsitikink, kad jie yra geri ir saldūs, nes gali būti, kad ateityje tau reikės kai kuriuos iš jų suvalgyti.
Būk kuklus, formuodamas poreikius, net jeigu tu formuoji poreikius sau.
Būnant geru skorpiono draugu, dar nereiškia, kad tu negali būti įgeltas bitės.
Burna nevalgo, jeigu pėdos nevaikšto ir rankos nedirba.
Būti miške ir nesugebėti matyti medžių yra prakeikimas.
Buvimas neregiu dar nereiškia, kad žmogus negali svajoti arba įsivaizduoti.

Chameleonas gali pakeisti tik savo spalvą, bet niekada nepakeičia savo odos.

Dantys juokiasi, o širdis?
Debesuotas dangus ne visada prišaukia lietų.
Deimantas nepraranda savo vertės, jeigu juo žavimasi mažiau.
Dėka kitų aš esu kažkas.
Didelė žuvis yra pagaunama su dideliu masalu.
Didingumas nėra pasiekiamas prievarta.
Didžiausias nusikaltimas dykumoje yra rasti vandens ir apie tai tylėti.
Dramblys, kuris užmuša žiurkę, negali būti laikomas didvyriu.
Draugas yra tas, kuris žino apie tave viską, ir vis dar nori būti tavo draugu.
Draugas visiems – yra draugas niekam.
Draugas visiems – nėra draugas niekam.
Du avinai negali gerti iš vieno kibiro tuo pačiu metu – jie susirems ragais.
Du paukščiai ginčijosi dėl grūdo, kol trečiasis metėsi žemyn ir jį nusinešė.

Galvos nukirtimas nėra vaistas nuo galvos skausmo.
Gera diena save parodo anksti ryte.
Gera pradžia yra pusė mūšio laimėta.
Gera šypsena parodo, kokia laiminga yra siela.
Geras lyderis kažkada buvo geras sekėjas.
Geriau būti mylimas, negu tuo, kurio bijomasi.
Geriau gyventi su kvailiu negu su melagiu.
Geriau gyventi su nebyliu negu su melagiu.
Geriau priimti į svečius gerai besielgiantį pašalinį negu blogą brolį.
Geriau suklupti su pėda, negu suklysti su burna.
Geriausias pasiruošimas rytojui yra įsitikinti, kad šiandienos darbas yra puikiai atliktas.
Geros valios žmogus yra ne tik turtingas, bet ir išmintingas.
Geru metu draugai pažins tave; blogu metu – tu pažinsi draugus.
Girtuoklis yra kaip viskio butelis: tik kaklas ir pilvas, bet nėra galvos.
Gyvatė gali išsinerti iš savo odos, bet ji vis tiek išlieka gyvate.
Gyvatė gali nusimesti savo seną odą, bet ji vis tiek išlieka gyvate.
Gyvenimas yra toksai, kokį tu jį pasidarai.
Gyventi šalia ežero dar nereiškia, kad tu gali valgyti žuvį kada tik tau reikia.
Godumas paranda, ką jis įgijo.
Griaustinis negali priversti kurčią žmogų girdėti.
Grietinėlė visada pakyla į viršų (geras žmogus arba gera idėja ilgai negali išbūti paslėpta).
Grūdas, prarytas paukščio, niekada nesudygs jo skrandyje (tam, kad kas nors išaugtų ir duotų derlių, tai turi būti pasodinta ir auginama tinkamoje aplinkoje).

Hiena negali užuosti savo paties tvaiko.

Airių patarlės ir priežodžiai

Airių patarlės ir priežodžiai
Airių patarlės ir priežodžiai

Akis turėtų būti akla kito žmogaus namuose.
Amatas yra sunaikinamas jo nesimokant.
Ankstyvasis paukštis pagauna kirmėlę.
Apsirijėlis gyvena tam, kad pavalgytų, o protingas valgo tam, kad gyventų.
Apvilk ožką šilku ir ji vistiek lieka ožka.
Ateik retai – ateik laukiamas.
Atėjimas nėra tas pats kas išėjimas.
Atidėlioti atgailą yra rizikinga.
Atlikus tik pusę šuolio įkrenti į griovį.
Atmink, net jeigu tu prarandi viską – išlaikyk savo gerą vardą, nes jeigu tu prarasi ir tai – tu tapsi bevertis.
Atpažinta liga yra pusiau išgydyta.
Auksinis žiedas gali surišti taip pat stipriai, kaip ir bet kokia grandinė.
Aukštink jaunystę ir ji žydės.

Batų nešiotojas geriausiai žino, kur batai spaudžia.
Bėda nieko kito taip nekenčia, kaip šypsenos.
Begarsis būna prisiartinimas keršijančių dievybių.
Bet koks pažadas yra skola.
Bloga višta, kuri pati nekapsto.
Blogas yra tas, kuris nepriima patarimo, bet tas, kuris priima kiekvieną patarimą, yra tūkstantį kartų blogesnis.
Blogas skalikas, kuris nėra vertas pašvilpimo.
Blogos manieros yra kalbėti apie virves tuose žmonių namuose, kurių tėvas buvo pakartas.
Būk malonus tiems, kuriuos tu sutinki kildamas, tu vėl gali su jais prasilenkti krisdamas.
Burna netriukšminga yra melodinga.
Būtinybė yra visų išradimų motina.
Būtinybė nepažįsta įstatymo.

Colis yra labai svarbus ilgis ant nosies.